1 Samuel 25:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
582 [e]וְהָ֣אֲנָשִׁ֔ים
wə-hā-’ă-nā-šîm,
But the men [were]Conj-w, Art | N-mp
2896 [e]טֹבִ֥ים
ṭō-ḇîm
goodAdj-mp
  לָ֖נוּ
lā-nū
to usPrep | 1cp
3966 [e]מְאֹ֑ד
mə-’ōḏ;
veryAdv
3808 [e]וְלֹ֤א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
3637 [e]הָכְלַ֙מְנוּ֙
hā-ḵə-lam-nū
we were hurtV-Hofal-Perf-1cp
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
norConj-w | Adv-NegPrt
6485 [e]פָקַ֣דְנוּ
p̄ā-qaḏ-nū
did we missV-Qal-Perf-1cp
3972 [e]מְא֔וּמָה
mə-’ū-māh,
anythingN-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
as longN-msc
3117 [e]יְמֵי֙
yə-mê
as long asN-mpc
1980 [e]הִתְהַלַּ֣כְנוּ
hiṯ-hal-laḵ-nū
we accompaniedV-Hitpael-Perf-1cp
854 [e]אִתָּ֔ם
’it-tām,
themPrep | 3mp
1961 [e]בִּֽהְיוֹתֵ֖נוּ
bih-yō-w-ṯê-nū
when we werePrep-b | V-Qal-Inf | 1cp
7704 [e]בַּשָּׂדֶֽה׃
baś-śā-ḏeh.
in the fieldsPrep-b, Art | N-msHebrew Texts
שמואל א 25:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָ֣אֲנָשִׁ֔ים טֹבִ֥ים לָ֖נוּ מְאֹ֑ד וְלֹ֤א הָכְלַ֙מְנוּ֙ וְלֹֽא־פָקַ֣דְנוּ מְא֔וּמָה כָּל־יְמֵי֙ הִתְהַלַּ֣כְנוּ אִתָּ֔ם בִּֽהְיֹותֵ֖נוּ בַּשָּׂדֶֽה׃

שמואל א 25:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאנשים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא־פקדנו מאומה כל־ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשדה׃

שמואל א 25:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והאנשים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא־פקדנו מאומה כל־ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשדה׃

שמואל א 25:15 Hebrew Bible
והאנשים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא פקדנו מאומה כל ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשדה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Yet the men were very good to us, and we were not insulted, nor did we miss anything as long as we went about with them, while we were in the fields.

King James Bible
But the men were very good unto us, and we were not hurt, neither missed we any thing, as long as we were conversant with them, when we were in the fields:

Holman Christian Standard Bible
The men treated us well. When we were in the field, we weren't harassed and nothing of ours was missing the whole time we were living among them.
Treasury of Scripture Knowledge

very good

1 Samuel 25:7,21 And now I have heard that you have shearers: now your shepherds which …

Philippians 2:15 That you may be blameless and harmless, the sons of God, without …

hurt [heb] shamed

Links
1 Samuel 25:151 Samuel 25:15 NIV1 Samuel 25:15 NLT1 Samuel 25:15 ESV1 Samuel 25:15 NASB1 Samuel 25:15 KJV1 Samuel 25:15 Bible Apps1 Samuel 25:15 Biblia Paralela1 Samuel 25:15 Chinese Bible1 Samuel 25:15 French Bible1 Samuel 25:15 German BibleBible Hub
1 Samuel 25:14
Top of Page
Top of Page