1 Samuel 20:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2009 [e]וְהִנֵּה֙
wə-hin-nêh
And thereConj-w | Interjection
7971 [e]אֶשְׁלַ֣ח
’eš-laḥ
I will sendV-Qal-Imperf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5288 [e]הַנַּ֔עַר
han-na-‘ar,
a boyArt | N-ms
1980 [e]לֵ֖ךְ
lêḵ
[saying] goV-Qal-Imp-ms
4672 [e]מְצָ֣א
mə-ṣā
findV-Qal-Imp-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
2678 [e]הַחִצִּ֑ים
ha-ḥiṣ-ṣîm;
the arrowsArt | N-mp
518 [e]אִם־
’im-
ifConj
559 [e]אָמֹר֩
’ā-mōr
expresslyV-Qal-InfAbs
559 [e]אֹמַ֨ר
’ō-mar
I sayV-Qal-Imperf-1cs
5288 [e]לַנַּ֜עַר
lan-na-‘ar
to himPrep-l, Art | N-ms
2009 [e]הִנֵּ֥ה
hin-nêh
LookInterjection
2678 [e]הַחִצִּ֣ים ׀
ha-ḥiṣ-ṣîm
the arrows [are]Art | N-mp
4480 [e]מִמְּךָ֣
mim-mə-ḵā
on this side of youPrep | 2ms
2008 [e]וָהֵ֗נָּה
wā-hên-nāh,
andConj-w | Adv
3947 [e]קָחֶ֧נּוּ ׀
qā-ḥen-nū
get themV-Qal-Imp-ms | 3mse
935 [e]וָבֹ֛אָה
wā-ḇō-’āh
and comeConj-w | V-Qal-Imp-ms | 3fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
thenConj
7965 [e]שָׁל֥וֹם
šā-lō-wm
[there is] safetyN-ms
  לְךָ֛
lə-ḵā
for youPrep | 2ms
369 [e]וְאֵ֥ין
wə-’ên
and noConj-w | Adv
1697 [e]דָּבָ֖ר
dā-ḇār
harmN-ms
2416 [e]חַי־
ḥay-
as livesN-ms
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל א 20:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּה֙ אֶשְׁלַ֣ח אֶת־הַנַּ֔עַר לֵ֖ךְ מְצָ֣א אֶת־הַחִצִּ֑ים אִם־אָמֹר֩ אֹמַ֨ר לַנַּ֜עַר הִנֵּ֥ה הַחִצִּ֣ים ׀ מִמְּךָ֣ וָהֵ֗נָּה קָחֶ֧נּוּ ׀ וָבֹ֛אָה כִּֽי־שָׁלֹ֥ום לְךָ֛ וְאֵ֥ין דָּבָ֖ר חַי־יְהוָֽה׃

שמואל א 20:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה אשלח את־הנער לך מצא את־החצים אם־אמר אמר לנער הנה החצים ׀ ממך והנה קחנו ׀ ובאה כי־שלום לך ואין דבר חי־יהוה׃

שמואל א 20:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנה אשלח את־הנער לך מצא את־החצים אם־אמר אמר לנער הנה החצים ׀ ממך והנה קחנו ׀ ובאה כי־שלום לך ואין דבר חי־יהוה׃

שמואל א 20:21 Hebrew Bible
והנה אשלח את הנער לך מצא את החצים אם אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובאה כי שלום לך ואין דבר חי יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And behold, I will send the lad, saying, 'Go, find the arrows.' If I specifically say to the lad, 'Behold, the arrows are on this side of you, get them,' then come; for there is safety for you and no harm, as the LORD lives.

King James Bible
And, behold, I will send a lad, saying, Go, find out the arrows. If I expressly say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee, take them; then come thou: for there is peace to thee, and no hurt; as the LORD liveth.

Holman Christian Standard Bible
Then I will send the young man and say, 'Go and find the arrows!' Now, if I expressly say to the young man, 'Look, the arrows are on this side of you--get them,' then come, because as the LORD lives, it is safe for you and there is no problem.
Treasury of Scripture Knowledge

no. [heb] not any thing
as the

Jeremiah 4:2 And you shall swear, The LORD lives, in truth, in judgment, and in …

Jeremiah 5:2 And though they say, The LORD lives; surely they swear falsely.

Jeremiah 12:16 And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways …

Amos 8:14 They that swear by the sin of Samaria, and say, Your god, O Dan, …

Links
1 Samuel 20:211 Samuel 20:21 NIV1 Samuel 20:21 NLT1 Samuel 20:21 ESV1 Samuel 20:21 NASB1 Samuel 20:21 KJV1 Samuel 20:21 Bible Apps1 Samuel 20:21 Biblia Paralela1 Samuel 20:21 Chinese Bible1 Samuel 20:21 French Bible1 Samuel 20:21 German BibleBible Hub
1 Samuel 20:20
Top of Page
Top of Page