1 Kings 21:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וְנָתַתִּ֣י
wə-nā-ṯat-tî
and I will makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]בֵּיתְךָ֗
bê-ṯə-ḵā,
your houseN-msc | 2ms
1004 [e]כְּבֵית֙
kə-ḇêṯ
like the housePrep-k | N-msc
3379 [e]יָרָבְעָ֣ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָ֔ט
nə-ḇāṭ,
of NebatN-proper-ms
1004 [e]וּכְבֵ֖ית
ū-ḵə-ḇêṯ
and like the houseConj-w, Prep-k | N-msc
1201 [e]בַּעְשָׁ֣א
ba‘-šā
of BaashaN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
281 [e]אֲחִיָּ֑ה
’ă-ḥî-yāh;
of AhijahN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
becausePrep
3708 [e]הַכַּ֙עַס֙
hak-ka-‘as
of the provocationArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
with whichPro-r
3707 [e]הִכְעַ֔סְתָּ
hiḵ-‘as-tā,
you have provoked [Me] to angerV-Hifil-Perf-2ms
2398 [e]וַֽתַּחֲטִ֖א
wat-ta-ḥă-ṭi
and made sinConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 21:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֣י אֶת־בֵּיתְךָ֗ כְּבֵית֙ יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֔ט וּכְבֵ֖ית בַּעְשָׁ֣א בֶן־אֲחִיָּ֑ה אֶל־הַכַּ֙עַס֙ אֲשֶׁ֣ר הִכְעַ֔סְתָּ וַֽתַּחֲטִ֖א אֶת־יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 21:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי את־ביתך כבית ירבעם בן־נבט וכבית בעשא בן־אחיה אל־הכעס אשר הכעסת ותחטא את־ישראל׃

מלכים א 21:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונתתי את־ביתך כבית ירבעם בן־נבט וכבית בעשא בן־אחיה אל־הכעס אשר הכעסת ותחטא את־ישראל׃

מלכים א 21:22 Hebrew Bible
ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשא בן אחיה אל הכעס אשר הכעסת ותחטא את ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, because of the provocation with which you have provoked Me to anger, and because you have made Israel sin.

King James Bible
And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.

Holman Christian Standard Bible
I will make your house like the house of Jeroboam son of Nebat and like the house of Baasha son of Ahijah, because you have provoked My anger and caused Israel to sin.
Treasury of Scripture Knowledge

make thine

1 Kings 15:29 And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house …

1 Kings 16:3,11 Behold, I will take away the posterity of Baasha, and the posterity …

made Israel to sin

1 Kings 14:16 And he shall give Israel up because of the sins of Jeroboam, who …

1 Kings 15:30,34 Because of the sins of Jeroboam which he sinned, and which he made Israel sin…

1 Kings 16:26 For he walked in all the way of Jeroboam the son of Nebat, and in …

Links
1 Kings 21:221 Kings 21:22 NIV1 Kings 21:22 NLT1 Kings 21:22 ESV1 Kings 21:22 NASB1 Kings 21:22 KJV1 Kings 21:22 Bible Apps1 Kings 21:22 Biblia Paralela1 Kings 21:22 Chinese Bible1 Kings 21:22 French Bible1 Kings 21:22 German BibleBible Hub
1 Kings 21:21
Top of Page
Top of Page