1 Kings 15:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֣תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
3605 [e]כָּל־
kāl-
of allN-msc
1697 [e]דִּבְרֵֽי־
diḇ-rê-
the actsN-mpc
609 [e]אָ֠סָא
’ā-sā
of AsaN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
1369 [e]גְּב֨וּרָת֜וֹ
gə-ḇū-rā-ṯōw
his mightN-fsc | 3ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֗ה
‘ā-śāh,
he didV-Qal-Perf-3ms
5892 [e]וְהֶֽעָרִים֙
wə-he-‘ā-rîm
and the citiesConj-w, Art | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
1129 [e]בָּנָ֔ה
bā-nāh,
he builtV-Qal-Perf-3ms
3808 [e]הֲלֹֽא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
3789 [e]כְתוּבִ֗ים
ḵə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֣י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
7535 [e]רַ֚ק
raq
butAdv
6256 [e]לְעֵ֣ת
lə-‘êṯ
in the timePrep-l | N-csc
2209 [e]זִקְנָת֔וֹ
ziq-nā-ṯōw,
of his old ageN-fsc | 3ms
2470 [e]חָלָ֖ה
ḥā-lāh
he was diseasedV-Qal-Perf-3ms
854 [e]אֶת־
’eṯ-
inPrep
7272 [e]רַגְלָֽיו׃
raḡ-lāw.
in his feetN-fdc | 3ms

Hebrew Texts
מלכים א 15:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֣תֶר כָּל־דִּבְרֵֽי־אָ֠סָא וְכָל־גְּב֨וּרָתֹ֜ו וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֗ה וְהֶֽעָרִים֙ אֲשֶׁ֣ר בָּנָ֔ה הֲלֹֽא־הֵ֣מָּה כְתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה רַ֚ק לְעֵ֣ת זִקְנָתֹ֔ו חָלָ֖ה אֶת־רַגְלָֽיו׃

מלכים א 15:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר כל־דברי־אסא וכל־גבורתו וכל־אשר עשה והערים אשר בנה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את־רגליו׃

מלכים א 15:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר כל־דברי־אסא וכל־גבורתו וכל־אשר עשה והערים אשר בנה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את־רגליו׃

מלכים א 15:23 Hebrew Bible
ויתר כל דברי אסא וכל גבורתו וכל אשר עשה והערים אשר בנה הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את רגליו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of all the acts of Asa and all his might and all that he did and the cities which he built, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah? But in the time of his old age he was diseased in his feet.

King James Bible
The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that he did, and the cities which he built, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Nevertheless in the time of his old age he was diseased in his feet.

Holman Christian Standard Bible
The rest of all the events of Asa's reign, along with all his might, all his accomplishments, and the cities he built, are written in the Historical Record of Judah's Kings. But in his old age he developed a disease in his feet.
Treasury of Scripture Knowledge

rest of all

1 Kings 15:7,8 Now the rest of the acts of Abijam, and all that he did, are they …

1 Kings 14:29-31 Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they …

in the time

2 Chronicles 16:12-14 And Asa in the thirty and ninth year of his reign was diseased in …

Psalm 90:10 The days of our years are three score years and ten; and if by reason …

Links
1 Kings 15:231 Kings 15:23 NIV1 Kings 15:23 NLT1 Kings 15:23 ESV1 Kings 15:23 NASB1 Kings 15:23 KJV1 Kings 15:23 Bible Apps1 Kings 15:23 Biblia Paralela1 Kings 15:23 Chinese Bible1 Kings 15:23 French Bible1 Kings 15:23 German BibleBible Hub
1 Kings 15:22
Top of Page
Top of Page