1 Corinthians 15:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3570 [e]Νυνὶ
Nyni
NowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
5547 [e]Χριστὸς
Christos
ChristN-NMS
1453 [e]ἐγήγερται
egēgertai
has been raisedV-RIM/P-3S
1537 [e]ἐκ
ek
out fromPrep
3498 [e]νεκρῶν,
nekrōn
[the] dead,Adj-GMP
536 [e]ἀπαρχὴ
aparchē
firstfruitN-NFS
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
2837 [e]κεκοιμημένων.
kekoimēmenōn
having fallen asleep.V-RPM/P-GMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: Nestle 1904
Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Νυνὶ δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο

1 Corinthians 15:20 Hebrew Bible
ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃

1 Corinthians 15:20 Aramaic NT: Peshitta
ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܘܗܘܐ ܪܫܝܬܐ ܕܕܡܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep.

King James Bible
But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.

Holman Christian Standard Bible
But now Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep.
Treasury of Scripture Knowledge

now. See on.

1 Corinthians 15:4-8 And that he was buried, and that he rose again the third day according …

the first-fruits.

1 Corinthians 15:23 But every man in his own order: Christ the first fruits; afterward …

Acts 26:23 That Christ should suffer, and that he should be the first that should …

Romans 8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you…

Colossians 1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, …

1 Peter 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ…

Revelation 1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first …

Links
1 Corinthians 15:201 Corinthians 15:20 NIV1 Corinthians 15:20 NLT1 Corinthians 15:20 ESV1 Corinthians 15:20 NASB1 Corinthians 15:20 KJV1 Corinthians 15:20 Bible Apps1 Corinthians 15:20 Biblia Paralela1 Corinthians 15:20 Chinese Bible1 Corinthians 15:20 French Bible1 Corinthians 15:20 German BibleBible Hub
1 Corinthians 15:19
Top of Page
Top of Page