1 Chronicles 29:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4672 [e]וְהַנִּמְצָ֤א
wə-han-nim-ṣā
And hadConj-w, Art | V-Nifal-Prtcpl-ms
854 [e]אִתּוֹ֙
’it-tōw
whoeverPrep | 3ms
68 [e]אֲבָנִ֔ים
’ă-ḇā-nîm,
[precious] stonesN-fp
5414 [e]נָתְנ֖וּ
nā-ṯə-nū
gave [them]V-Qal-Perf-3cp
214 [e]לְאוֹצַ֣ר
lə-’ō-w-ṣar
to the treasuryPrep-l | N-msc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
5921 [e]עַ֥ל
‘al
intoPrep
3027 [e]יַד־
yaḏ-
the handN-fsc
3171 [e]יְחִיאֵ֖ל
yə-ḥî-’êl
of JehielN-proper-ms
1649 [e]הַגֵּרְשֻׁנִּֽי׃
hag-gê-rə-šun-nî.
the GershoniteArt | N-proper-msHebrew Texts
דברי הימים א 29:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנִּמְצָ֤א אִתֹּו֙ אֲבָנִ֔ים נָתְנ֖וּ לְאֹוצַ֣ר בֵּית־יְהוָ֑ה עַ֥ל יַד־יְחִיאֵ֖ל הַגֵּרְשֻׁנִּֽי׃

דברי הימים א 29:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית־יהוה על יד־יחיאל הגרשני׃

דברי הימים א 29:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית־יהוה על יד־יחיאל הגרשני׃

דברי הימים א 29:8 Hebrew Bible
והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית יהוה על יד יחיאל הגרשני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Whoever possessed precious stones gave them to the treasury of the house of the LORD, in care of Jehiel the Gershonite.

King James Bible
And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the LORD, by the hand of Jehiel the Gershonite.

Holman Christian Standard Bible
Whoever had precious stones gave them to the treasury of the LORD's house under the care of Jehiel the Gershonite.
Treasury of Scripture Knowledge

Jehiel the Gershonite

1 Chronicles 26:21,22 As concerning the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, …

Links
1 Chronicles 29:81 Chronicles 29:8 NIV1 Chronicles 29:8 NLT1 Chronicles 29:8 ESV1 Chronicles 29:8 NASB1 Chronicles 29:8 KJV1 Chronicles 29:8 Bible Apps1 Chronicles 29:8 Biblia Paralela1 Chronicles 29:8 Chinese Bible1 Chronicles 29:8 French Bible1 Chronicles 29:8 German BibleBible Hub
1 Chronicles 29:7
Top of Page
Top of Page