1 Chronicles 29:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַֽיִּתְּנ֞וּ
way-yit-tə-nū
And they gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5656 [e]לַעֲבוֹדַ֣ת
la-‘ă-ḇō-w-ḏaṯ
for the workPrep-l | N-fsc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
430 [e]הָאֱלֹהִ֗ים
hā-’ĕ-lō-hîm,
of GodArt | N-mp
2091 [e]זָהָ֞ב
zā-hāḇ
of goldN-ms
3603 [e]כִּכָּרִ֣ים
kik-kā-rîm
talentsN-fp
2568 [e]חֲמֵֽשֶׁת־
ḥă-mê-šeṯ-
fiveNumber-msc
505 [e]אֲלָפִים֮
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
150 [e]וַאֲדַרְכֹנִ֣ים
wa-’ă-ḏar-ḵō-nîm
and drachmasConj-w | N-mp
7239 [e]רִבּוֹ֒
rib-bōw
ten thousandNumber-fs
3701 [e]וְכֶ֗סֶף
wə-ḵe-sep̄,
and of silverConj-w | N-ms
3603 [e]כִּכָּרִים֙
kik-kā-rîm
talentsN-fp
6235 [e]עֲשֶׂ֣רֶת
‘ă-śe-reṯ
tenNumber-msc
505 [e]אֲלָפִ֔ים
’ă-lā-p̄îm,
thousandNumber-mp
5178 [e]וּנְחֹ֕שֶׁת
ū-nə-ḥō-šeṯ
and of bronzeConj-w | N-fs
7239 [e]רִבּ֛וֹ
rib-bōw
ten thousandNumber-fs
8083 [e]וּשְׁמוֹנַ֥ת
ū-šə-mō-w-naṯ
and eightConj-w | Number-msc
505 [e]אֲלָפִ֖ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
3603 [e]כִּכָּרִ֑ים
kik-kā-rîm;
talentsN-fp
1270 [e]וּבַרְזֶ֖ל
ū-ḇar-zel
and of ironConj-w | N-ms
3967 [e]מֵֽאָה־
mê-’āh-
A hundredNumber-fs
505 [e]אֶ֥לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-msc
3603 [e]כִּכָּרִֽים׃
kik-kā-rîm.
talentsN-fp

Hebrew Texts
דברי הימים א 29:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּתְּנ֞וּ לַעֲבֹודַ֣ת בֵּית־הָאֱלֹהִ֗ים זָהָ֞ב כִּכָּרִ֣ים חֲמֵֽשֶׁת־אֲלָפִים֮ וַאֲדַרְכֹנִ֣ים רִבֹּו֒ וְכֶ֗סֶף כִּכָּרִים֙ עֲשֶׂ֣רֶת אֲלָפִ֔ים וּנְחֹ֕שֶׁת רִבֹּ֛ו וּשְׁמֹונַ֥ת אֲלָפִ֖ים כִּכָּרִ֑ים וּבַרְזֶ֖ל מֵֽאָה־אֶ֥לֶף כִּכָּרִֽים׃

דברי הימים א 29:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו לעבודת בית־האלהים זהב ככרים חמשת־אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה־אלף ככרים׃

דברי הימים א 29:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתנו לעבודת בית־האלהים זהב ככרים חמשת־אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה־אלף ככרים׃

דברי הימים א 29:7 Hebrew Bible
ויתנו לעבודת בית האלהים זהב ככרים חמשת אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה אלף ככרים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and for the service for the house of God they gave 5,000 talents and 10,000 darics of gold, and 10,000 talents of silver, and 18,000 talents of brass, and 100,000 talents of iron.

King James Bible
And gave for the service of the house of God of gold five thousand talents and ten thousand drams, and of silver ten thousand talents, and of brass eighteen thousand talents, and one hundred thousand talents of iron.

Holman Christian Standard Bible
For the service of God's house they gave 185 tons of gold and 10,000 gold coins, 375 tons of silver, 675 tons of bronze, and 4,000 tons of iron.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 29:71 Chronicles 29:7 NIV1 Chronicles 29:7 NLT1 Chronicles 29:7 ESV1 Chronicles 29:7 NASB1 Chronicles 29:7 KJV1 Chronicles 29:7 Bible Apps1 Chronicles 29:7 Biblia Paralela1 Chronicles 29:7 Chinese Bible1 Chronicles 29:7 French Bible1 Chronicles 29:7 German BibleBible Hub
1 Chronicles 29:6
Top of Page
Top of Page