1 Chronicles 28:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
430 [e]וְהָאֱלֹהִים֙
wə-hā-’ĕ-lō-hîm
but GodConj-w, Art | N-mp
559 [e]אָ֣מַר
’ā-mar
saidV-Qal-Perf-3ms
  לִ֔י
lî,
to mePrep | 1cs
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
1129 [e]תִבְנֶ֥ה
ṯiḇ-neh
You shall buildV-Qal-Imperf-2ms
1004 [e]בַ֖יִת
ḇa-yiṯ
a houseN-ms
8034 [e]לִשְׁמִ֑י
liš-mî;
for My namePrep-l | N-msc | 1cs
3588 [e]כִּ֣י
becauseConj
376 [e]אִ֧ישׁ
’îš
a manN-msc
4421 [e]מִלְחָמ֛וֹת
mil-ḥā-mō-wṯ
of warN-fp
859 [e]אַ֖תָּה
’at-tāh
you [have been]Pro-2ms
1818 [e]וְדָמִ֥ים
wə-ḏā-mîm
and bloodConj-w | N-mp
8210 [e]שָׁפָֽכְתָּ׃
šā-p̄ā-ḵə-tā.
have shedV-Qal-Perf-2ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 28:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאֱלֹהִים֙ אָ֣מַר לִ֔י לֹא־תִבְנֶ֥ה בַ֖יִת לִשְׁמִ֑י כִּ֣י אִ֧ישׁ מִלְחָמֹ֛ות אַ֖תָּה וְדָמִ֥ים שָׁפָֽכְתָּ׃

דברי הימים א 28:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאלהים אמר לי לא־תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת׃

דברי הימים א 28:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והאלהים אמר לי לא־תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת׃

דברי הימים א 28:3 Hebrew Bible
והאלהים אמר לי לא תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But God said to me, 'You shall not build a house for My name because you are a man of war and have shed blood.'

King James Bible
But God said unto me, Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood.

Holman Christian Standard Bible
but God said to me, 'You are not to build a house for My name because you are a man of war and have shed blood.'"
Treasury of Scripture Knowledge

Thou shalt

1 Chronicles 17:4 Go and tell David my servant, Thus said the LORD, You shall not build …

1 Chronicles 22:8 But the word of the LORD came to me, saying, You have shed blood …

2 Samuel 7:5-13 Go and tell my servant David, Thus said the LORD, Shall you build …

1 Kings 5:3 You know how that David my father could not build an house to the …

2 Chronicles 6:8,9 But the LORD said to David my father, For as much as it was in your …

blood [heb] bloods

Links
1 Chronicles 28:31 Chronicles 28:3 NIV1 Chronicles 28:3 NLT1 Chronicles 28:3 ESV1 Chronicles 28:3 NASB1 Chronicles 28:3 KJV1 Chronicles 28:3 Bible Apps1 Chronicles 28:3 Biblia Paralela1 Chronicles 28:3 Chinese Bible1 Chronicles 28:3 French Bible1 Chronicles 28:3 German BibleBible Hub
1 Chronicles 28:2
Top of Page
Top of Page