1 Chronicles 1:43
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]וְאֵ֣לֶּה
wə-’êl-leh
And these [were]Conj-w | Pro-cp
4428 [e]הַמְּלָכִ֗ים
ham-mə-lā-ḵîm,
the kingsArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whoPro-r
4427 [e]מָלְכוּ֙
mā-lə-ḵū
reignedV-Qal-Perf-3cp
776 [e]בְּאֶ֣רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
123 [e]אֱד֔וֹם
’ĕ-ḏō-wm,
of EdomN-proper-ms
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
4427 [e]מְלָךְ־
mə-lāḵ-
reignedV-Qal-Inf
4428 [e]מֶ֖לֶךְ
me-leḵ
a kingN-ms
1121 [e]לִבְנֵ֣י
liḇ-nê
over the sonsPrep-l | N-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
of IsraelN-proper-ms
1106 [e]בֶּ֚לַע
be-la‘
BelaN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
1160 [e]בְּע֔וֹר
bə-‘ō-wr,
of BeorN-proper-ms
8034 [e]וְשֵׁ֥ם
wə-šêm
and the nameConj-w | N-msc
5892 [e]עִיר֖וֹ
‘î-rōw
of his cityN-fsc | 3ms
1838 [e]דִּנְהָֽבָה׃
din-hā-ḇāh.
was DinhabahN-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים א 1:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֣לֶּה הַמְּלָכִ֗ים אֲשֶׁ֤ר מָלְכוּ֙ בְּאֶ֣רֶץ אֱדֹ֔ום לִפְנֵ֥י מְלָךְ־מֶ֖לֶךְ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל בֶּ֚לַע בֶּן־בְּעֹ֔ור וְשֵׁ֥ם עִירֹ֖ו דִּנְהָֽבָה׃

דברי הימים א 1:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך־מלך לבני ישראל בלע בן־בעור ושם עירו דנהבה׃

דברי הימים א 1:43 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך־מלך לבני ישראל בלע בן־בעור ושם עירו דנהבה׃

דברי הימים א 1:43 Hebrew Bible
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now these are the kings who reigned in the land of Edom before any king of the sons of Israel reigned. Bela was the son of Beor, and the name of his city was Dinhabah.

King James Bible
Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.

Holman Christian Standard Bible
These were the kings who ruled in the land of Edom before any king ruled over the Israelites: Bela son of Beor. Bela's town was named Dinhabah.
Treasury of Scripture Knowledge

the kings.

Genesis 36:31-39 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before …

Genesis 49:10 The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between …

Numbers 24:17-19 I shall see him, but not now: I shall behold him, but not near: there …

Links
1 Chronicles 1:431 Chronicles 1:43 NIV1 Chronicles 1:43 NLT1 Chronicles 1:43 ESV1 Chronicles 1:43 NASB1 Chronicles 1:43 KJV1 Chronicles 1:43 Bible Apps1 Chronicles 1:43 Biblia Paralela1 Chronicles 1:43 Chinese Bible1 Chronicles 1:43 French Bible1 Chronicles 1:43 German BibleBible Hub
1 Chronicles 1:42
Top of Page
Top of Page