Psalmen 113
Dutch Staten Vertaling
1Hallelujah! Looft, gij knechten des HEEREN! looft den Naam des HEEREN.

2De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.

3Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.

4De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.

5Wie is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont.

6Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.

7Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt;

8Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.

9Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!BIJBEL -- DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT -- DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET -- BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET -- OUDE EN NIEUWE TESTAMENT -- Based on electronic edition from http://www.coas.nl/bijbel.

Bible Hub

Psalm 112
Top of Page
Top of Page