1 Timothy 4
Polish Biblia Gdanska (1881)

1A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk dyjabelskich, 2W obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje, 3Zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę. 4Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzuconem, co z dziękowaniem bywa przyjmowane; 5Albowiem poświęcone bywa przez słowo Boże i przez modlitwę.

6To przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobrej, którejś naśladował. 7A świeckich i babich baśni chroń się; ale się ćwicz w pobożności. 8Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne; lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. 9Wierna to jest mowa i wszelkiego przyjęcia godna. 10Albowiem przeto też pracujemy i lżeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych.

11To przykazuj i tego nauczaj. 12Żaden młodością twoją niech nie gardzi; ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. 13Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 14Nie zaniedbywaj daru Bożego, który w tobie jest, któryć dany jest przez prorokowanie z włożeniem rąk starszych. 15O tem rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim. 16Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach; bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Polish Biblia Gdanska (1881)

Bible Hub

1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page