Romans 1:26
New International Version
Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones.

New Living Translation
That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other.

English Standard Version
For this reason God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature;

Berean Study Bible
For this reason God gave them over to dishonorable passions. Even their women exchanged natural relations for unnatural ones.

New American Standard Bible
For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural,

King James Bible
For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:

Holman Christian Standard Bible
This is why God delivered them over to degrading passions. For even their females exchanged natural sexual relations for unnatural ones.

International Standard Version
For this reason, God delivered them to degrading passions as their females exchanged their natural sexual function for one that is unnatural.

NET Bible
For this reason God gave them over to dishonorable passions. For their women exchanged the natural sexual relations for unnatural ones,

Aramaic Bible in Plain English
Therefore God handed them over to disgraceful diseases, and their females changed their natural need and became accustomed to that which is unnatural.

GOD'S WORD® Translation
For this reason God allowed their shameful passions to control them. Their women have exchanged natural sexual relations for unnatural ones.

Jubilee Bible 2000
For this cause God gave them up unto shameful affections, for even their women changed the natural use into that which is against nature;

King James 2000 Bible
For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:

American King James Version
For this cause God gave them up to vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:

American Standard Version
For this cause God gave them up unto vile passions: for their women changed the natural use into that which is against nature:

Douay-Rheims Bible
For this cause God delivered them up to shameful affections. For their women have changed the natural use into that use which is against nature.

Darby Bible Translation
For this reason God gave them up to vile lusts; for both their females changed the natural use into that contrary to nature;

English Revised Version
For this cause God gave them up unto vile passions: for their women changed the natural use into that which is against nature:

Webster's Bible Translation
For this cause God gave them up to vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature:

Weymouth New Testament
This then is the reason why God gave them up to vile passions. For not only did the women among them exchange the natural use of their bodies for one which is contrary to nature, but the men also,

World English Bible
For this reason, God gave them up to vile passions. For their women changed the natural function into that which is against nature.

Young's Literal Translation
Because of this did God give them up to dishonourable affections, for even their females did change the natural use into that against nature;

Romeine 1:26 Afrikaans PWL
As gevolg hiervan het God hulle oorgegee aan siektes van skande,

Romakëve 1:26 Albanian
Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në pasioneve të ulëta, sepse edhe gratë e tyre i shndërruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 1:26 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان. لان اناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 1:26 Armenian (Western): NT
Այս պատճառով Աստուած մատնեց զանոնք անպատիւ կիրքերու. քանի որ իրենց էգերն անգամ բնական յարաբերութիւնը փոխեցին բնութեան դէմ եղող յարաբերութեան:

Romanoetara. 1:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz bada abandonnatu vkan ditu Iaincoac itsusgoataco affectionetara: ecen hayén emaztec-ere cambiatu vkan duté vsança naturala natura contra denera:

D Roemer 1:26 Bavarian
Drum überlaasst yr s yn dyr Schänddigkeit. Iene Weiber habnd was +mitaynander, statt wie s von dyr Uret vorgseghn ist.

Римляни 1:26 Bulgarian
Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на [тялото] в противоестествено.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
為此,神任憑他們陷入可恥的情欲,連他們的女人也把天性的功用變為違反天性的;

中文标准译本 (CSB Simplified)
为此,神任凭他们陷入可耻的情欲,连他们的女人也把天性的功用变为违反天性的;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因此,神任憑他們放縱可羞恥的情慾。他們的女人把順性的用處變為逆性的用處。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因此,神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处。

羅 馬 書 1:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 此 , 神 任 憑 他 們 放 縱 可 羞 恥 的 情 慾 。 他 們 的 女 人 把 順 性 的 用 處 變 為 逆 性 的 用 處 ;

羅 馬 書 1:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 此 , 神 任 凭 他 们 放 纵 可 羞 耻 的 情 欲 。 他 们 的 女 人 把 顺 性 的 用 处 变 为 逆 性 的 用 处 ;

Poslanica Rimljanima 1:26 Croatian Bible
Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim,

Římanům 1:26 Czech BKR
Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné. Nebo i ženy jejich změnily přirozené sebe užívání v to, kteréž jest proti přirození.

Romerne 1:26 Danish
Derfor gav Gud dem hen i vanærende Lidenskaber; thi baade deres Kvinder ombyttede den naturlige Omgang med den unaturlige,

Romeinen 1:26 Dutch Staten Vertaling
Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

Nestle Greek New Testament 1904
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

Westcott and Hort 1881
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν·

Greek Orthodox Church 1904
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

Scrivener's Textus Receptus 1894
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν·

Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο Θεος εις παθη ατιμιας· αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Dia touto paredōken autous ho Theos eis pathē atimias; hai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn physikēn chrēsin eis tēn para physin,

Dia touto paredoken autous ho Theos eis pathe atimias; hai te gar theleiai auton metellaxan ten physiken chresin eis ten para physin,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Dia touto paredōken autous ho theos eis pathē atimias; hai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn physikēn chrēsin eis tēn para physin,

Dia touto paredoken autous ho theos eis pathe atimias; hai te gar theleiai auton metellaxan ten physiken chresin eis ten para physin,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin

dia touto paredOken autous o theos eis pathE atimias ai te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn phusikEn chrEsin eis tEn para phusin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin

dia touto paredOken autous o theos eis pathE atimias ai te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn phusikEn chrEsin eis tEn para phusin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin

dia touto paredOken autous o theos eis pathE atimias ai te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn phusikEn chrEsin eis tEn para phusin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin

dia touto paredOken autous o theos eis pathE atimias ai te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn phusikEn chrEsin eis tEn para phusin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:26 Westcott/Hort - Transliterated
dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin

dia touto paredOken autous o theos eis pathE atimias ai te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn phusikEn chrEsin eis tEn para phusin

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin

dia touto paredOken autous o theos eis pathE atimias ai te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn phusikEn chrEsin eis tEn para phusin

Rómaiakhoz 1:26 Hungarian: Karoli
Annakokáért adta õket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az õ asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:

Al la romanoj 1:26 Esperanto
Tial Dio fordonis ilin al malhonoraj pasioj; cxar iliaj virinoj sxangxis la naturan uzadon en kontrauxnaturan;

Kirje roomalaisille 1:26 Finnish: Bible (1776)
Sentähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan,

Romains 1:26 French: Darby
C'est pourquoi Dieu les a livres à des passions infames, car leurs femmes ont change l'usage naturel en celui qui est contre nature;

Romains 1:26 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature;

Romains 1:26 French: Martin (1744)
C'est pourquoi Dieu les a livrés à leurs affections infâmes; car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature.

Roemer 1:26 German: Modernized
Darum hat sie Gott auch dahingegeben in schändliche Lüste. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen

Roemer 1:26 German: Luther (1912)
Darum hat sie auch Gott dahingegeben in schändliche Lüste: denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen;

Roemer 1:26 German: Textbibel (1899)
Deshalb hat sie Gott dahingegeben in schimpfliche Leidenschaften: ihre Weiber sowohl haben die natürliche Uebung in die widernatürliche verkehrt,

Romani 1:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le loro femmine hanno mutato l’uso naturale in quello che è contro natura,

Romani 1:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò, Iddio li ha abbandonati ad affetti infami; poichè anche le lor femmine hanno mutato l’uso naturale in quello che è contro a natura.

ROMA 1:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Itulah sebabnya Allah menyerahkan mereka itu kepada segala hawa nafsu yang keji, karena perempuannya mengubahkan adat yang lazim kepada adat yang bersalahan;

Romans 1:26 Kabyle: NT
?-țagi i d sebba i ɣef ten-yeǧǧa Sidi Ṛebbi di lɛaṛ n ccehwat-nsen ; tilawin țbeddilent irgazen s tilawin.

로마서 1:26 Korean
이를 인하여 하나님께서 저희를 부끄러운 욕심에 내어 버려 두셨으니 곧 저희 여인들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 역리로 쓰며

Romanos 1:26 Latin: Vulgata Clementina
Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiæ : nam feminæ eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam.

Romiešiem 1:26 Latvian New Testament
Tāpēc Dievs tos atstājis kauna pilnām kārībām, jo viņu sievietes dabisko kopdzīvi apmainījušas pret pretdabisko.

Laiðkas romieèiams 1:26 Lithuanian
Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai.

Romans 1:26 Maori
Koia ratou i tukua ai e te Atua ki nga hiahia tutua: ko a ratou wahine hoki, mahue ake i a ratou te tikanga maori, kei te ngau ke noa atu:

Romerne 1:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige,

Romanos 1:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza;

Romanos 1:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza.

Romanos 1:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza;

Romanos 1:26 Spanish: Reina Valera 1909
Por esto Dios los entregó á afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza:

Romanos 1:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza;

Romanos 1:26 Bíblia King James Atualizada Português
E, por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza.

Romanos 1:26 Portugese Bible
Pelo que Deus os entregou a paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza;   

Romani 1:26 Romanian: Cornilescu
Din pricina aceasta, Dumnezeu i -a lăsat în voia unor patimi scîrboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într'una care este împotriva firii;

К Римлянам 1:26 Russian: Synodal Translation (1876)
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;

К Римлянам 1:26 Russian koi8r
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;

Romans 1:26 Shuar New Testament
Nuna T·rin ßsarmatai Yus natsanmainia nuna wakeruktinian tsankatkarmiayi. T·ramtai nuwasha aishmanjai tsanintinian nakitrar nuamtak yajauch awajnainiawai.

Romabrevet 1:26 Swedish (1917)
Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

Warumi 1:26 Swahili NT
Kwa hiyo, Mungu amewaacha wafuate tamaa mbaya. Hata wanawake wanabadili matumizi yanayopatana na maumbile.

Mga Taga-Roma 1:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Dahil dito'y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka't pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo:

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 1:26 Tawallamat Tamajaq NT
Awen daɣ a fǝl tan-oyya Mǝššina ǝggâzan tara ǝn man-nasan eway-du sǝr-san awen šifǝllas, har âs šidoden-nasan ab-as tinǝmǝnsinat ǝd meddan, kalar šidoden a dǝr tinǝmǝnsinat, imos awen arat immizrayan ǝttǝbiɣat n aggadǝm.

โรม 1:26 Thai: from KJV
เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอันน่าอัปยศ แม้แต่พวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป

Romalılar 1:26 Turkish
İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler.

Римляни 1:26 Ukrainian: NT
За се передав їх Бог карі безчестя, бо й жінки їх обернула природню подобу на протиприродню;

Romans 1:26 Uma New Testament
Jadi', apa' oja' -ra mpopue' -ie, toe pai' napelele' lau-ramo mpotuku' kahinaa nono-ra to me'eai' toe. Ntahawe' tobine-tobine uma-pi mogau' hewa gau' manusia' biasa. Himpau tobine moto-ramo momepotobine.

Roâ-ma 1:26 Vietnamese (1934)
Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.

Romans 1:25
Top of Page
Top of Page