Revelation 22:8
New International Version
I, John, am the one who heard and saw these things. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me.

New Living Translation
I, John, am the one who heard and saw all these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me.

English Standard Version
I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me,

Berean Study Bible
And I am John, who heard and saw these things. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had shown me these things.

New American Standard Bible
I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things.

King James Bible
And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.

Holman Christian Standard Bible
I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who had shown them to me.

International Standard Version
I, John, heard and saw these things. When I had heard and seen them, I bowed down to worship at the feet of the angel who had been showing me these things.

NET Bible
I, John, am the one who heard and saw these things, and when I heard and saw them, I threw myself down to worship at the feet of the angel who was showing them to me.

Aramaic Bible in Plain English
I am Yohannan, who saw and heard these things. And when I saw and heard, I fell to worship before the feet of the Angel who was showing me these things.

GOD'S WORD® Translation
I, John, heard and saw these things. When I had heard and seen them, I bowed to worship at the feet of the angel who had been showing me these things.

Jubilee Bible 2000
And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.

King James 2000 Bible
And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.

American King James Version
And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things.

American Standard Version
And I John am he that heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel that showed me these things.

Douay-Rheims Bible
And I, John, who have heard and seen these things. And after I had heard and seen, I fell down to adore before the feet of the angel, who shewed me these things.

Darby Bible Translation
And I, John, [was] he who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to do homage before the feet of the angel who shewed me these things.

English Revised Version
And I John am he that heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.

Webster's Bible Translation
And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.

Weymouth New Testament
I John heard and saw these things; and when I had heard and seen them, I fell at the feet of the angel who was showing me them--to worship him.

World English Bible
Now I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who had shown me these things.

Young's Literal Translation
And I, John, am he who is seeing these things and hearing, and when I heard and beheld, I fell down to bow before the feet of the messenger who is shewing me these things;

Openbaring 22:8 Afrikaans PWL
Ek is Yoganan, wat hierdie dinge gesien en gehoor het en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel, wat my hierdie dinge gewys het neergeval om te aanbid.

Zbulesa 22:8 Albanian
Dhe unë, Gjoni, jam ai që kam parë dhe dëgjuar këto gjëra; dhe kur dëgjova dhe pashë, rashë për ta adhuruar përpara këmbëve të engjëllit që m'i tregonte këto gjëra.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 22:8 Arabic: Smith & Van Dyke
وانا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. وحين سمعت ونظرت خررت لاسجد امام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 22:8 Armenian (Western): NT
Ես՝ Յովհաննէս՝ տեսայ այս բաները, ու լսեցի: Երբ լսեցի եւ տեսայ, ինկայ որ երկրպագեմ այն հրեշտակին ոտքերուն առջեւ՝ որ ասոնք ցոյց կու տար ինծի:

Apocacalypsea. 22:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ni naiz Ioannes gauça hauc ençun eta ikussi ditudana. Eta ençun eta ikussi ondoan egotz neçan neure buruä gauça hauc eracusten cerauzquidan Aingueruären oinén aitzinera adora neçançát:

D Offnbarung 22:8 Bavarian
I, dyr Johanns, haan dös allss ghoert und gseghn. Und wie i s ghoert und gseghn hiet, fiel i yn dönn Engl, wo myr s zaigt hiet, z Füessn, däß i n anbett.

Откровение 22:8 Bulgarian
Аз, Иоан, съм, който чух и видях, [и когато чух и видях], паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我約翰,是聽見又看見這些事的人。我聽見又看見了以後,就俯伏在那位指示我這些事的天使腳前,要敬拜他。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我约翰,是听见又看见这些事的人。我听见又看见了以后,就俯伏在那位指示我这些事的天使脚前,要敬拜他。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這些事是我約翰所聽見、所看見的,我既聽見、看見了,就在指示我的天使腳前俯伏要拜他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这些事是我约翰所听见、所看见的,我既听见、看见了,就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。

启 示 录 22:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 些 事 是 我 約 翰 所 聽 見 、 所 看 見 的 ; 我 既 聽 見 、 看 見 了 , 就 在 指 示 我 的 天 使 腳 前 俯 伏 要 拜 他 。

启 示 录 22:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 些 事 是 我 约 翰 所 听 见 、 所 看 见 的 ; 我 既 听 见 、 看 见 了 , 就 在 指 示 我 的 天 使 脚 前 俯 伏 要 拜 他 。

Otkrivenje 22:8 Croatian Bible
Ja, Ivan, čuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i čuo, padoh pred noge anđelu koji mi to pokaza da mu se poklonim.

Zjevení Janovo 22:8 Czech BKR
Já pak Jan viděl jsem a slyšel tyto věci. A když jsem slyšel a viděl, padl jsem, klaněti se chtěje před nohama anděla toho, kterýž mi tyto věci ukazoval.

Aabenbaringen 22:8 Danish
Og jeg, Johannes, er den, som saa og hørte disse Ting, og da jeg havde hørt og set, faldt jeg ned for at tilbede for den Engels Fødder, som viste mig disse Ting.

Openbaring 22:8 Dutch Staten Vertaling
En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde.

Nestle Greek New Testament 1904
Κἀγὼ Ἰωάνης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

Westcott and Hort 1881
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

RP Byzantine Majority Text 2005
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. Καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσον προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

Greek Orthodox Church 1904
Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

Tischendorf 8th Edition
κἀγώ Ἰωάννης ὁ βλέπω καί ἀκούω οὗτος καί ὅτε ἀκούω καί βλέπω πίπτω προσκυνέω ἔμπροσθεν ὁ πούς ὁ ἄγγελος ὁ δεικνύω ἐγώ οὗτος

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
καγω ιωαννης ο ακουων και βλεπων ταυτα και οτε ηκουσα και εβλεψα επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος μοι ταυτα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
καγω ιωαννης ο βλεπων και ακουων ταυτα και οτε ηκουσα και εβλεψα επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος μοι ταυτα

Stephanus Textus Receptus 1550
και εγω ιωαννης ο βλεπων ταυτα και ακουων και οτε ηκουσα και εβλεψα επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος μοι ταυτα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και εγω Ιωαννης ο βλεπων ταυτα και ακουων. και οτε ηκουσα και εβλεψα, επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος μοι ταυτα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
καγω ιωαννης ο ακουων και βλεπων ταυτα και οτε ηκουσα και εβλεψα επεσον προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος μοι ταυτα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
καγω ιωαννης ο ακουων και βλεπων ταυτα και οτε ηκουσα και εβλεψα επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος μοι ταυτα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kagō Iōanēs ho akouōn kai blepōn tauta. kai hote ēkousa kai eblepsa, epesa proskynēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknyontos moi tauta.

Kago Ioanes ho akouon kai blepon tauta. kai hote ekousa kai eblepsa, epesa proskynesai emprosthen ton podon tou angelou tou deiknyontos moi tauta.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kagō Iōannēs ho akouōn kai blepōn tauta. kai hote ēkousa kai eblepsa, epesa proskynēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknyontos moi tauta.

Kago Ioannes ho akouon kai blepon tauta. kai hote ekousa kai eblepsa, epesa proskynesai emprosthen ton podon tou angelou tou deiknyontos moi tauta.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kagō iōannēs o blepōn kai akouōn tauta kai ote ēkousa kai eblepsa epesa proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

kagO iOannEs o blepOn kai akouOn tauta kai ote Ekousa kai eblepsa epesa proskunEsai emprosthen tOn podOn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kagō iōannēs o akouōn kai blepōn tauta kai ote ēkousa kai eblepsa epeson proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

kagO iOannEs o akouOn kai blepOn tauta kai ote Ekousa kai eblepsa epeson proskunEsai emprosthen tOn podOn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai egō iōannēs o blepōn tauta kai akouōn kai ote ēkousa kai eblepsa epesa proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

kai egO iOannEs o blepOn tauta kai akouOn kai ote Ekousa kai eblepsa epesa proskunEsai emprosthen tOn podOn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai egō iōannēs o blepōn tauta kai akouōn kai ote ēkousa kai eblepsa epesa proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

kai egO iOannEs o blepOn tauta kai akouOn kai ote Ekousa kai eblepsa epesa proskunEsai emprosthen tOn podOn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Westcott/Hort - Transliterated
kagō iōannēs o akouōn kai blepōn tauta kai ote ēkousa kai eblepsa epesa proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

kagO iOannEs o akouOn kai blepOn tauta kai ote Ekousa kai eblepsa epesa proskunEsai emprosthen tOn podOn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kagō iōannēs o akouōn kai blepōn tauta kai ote ēkousa kai eblepsa epesa proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

kagO iOannEs o akouOn kai blepOn tauta kai ote Ekousa kai eblepsa epesa proskunEsai emprosthen tOn podOn tou angelou tou deiknuontos moi tauta

Jelenések 22:8 Hungarian: Karoli
És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai elõtt, hogy õt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.

Apokalipso de sankta Johano 22:8 Esperanto
Kaj mi, Johano, estis la auxdanto kaj la vidanto de cxi tio. Kaj kiam mi auxdis kaj vidis, mi falis, por adorklinigxi antaux la piedoj de la angxelo, kiu montris tion al mi.

Johanneksen ilmestys 22:8 Finnish: Bible (1776)
Ja minä Johannes olen se, joka näitä näin ja kuulin. Ja kuin minä näitä kuulin ja näin, lankesin minä maahan rukoilemaan enkelin jalkain eteen, joka minulle näitä osoitti.

Apocalypse 22:8 French: Darby
Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses; et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombai à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses.

Apocalypse 22:8 French: Louis Segond (1910)
C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer.

Apocalypse 22:8 French: Martin (1744)
Et moi Jean, je suis celui qui ai ouï et vu ces choses; et après les avoir ouïes et vues, je me jetai à terre pour me prosterner aux pieds de l'Ange qui me montrait ces choses.

Offenbarung 22:8 German: Modernized
Und ich bin Johannes, der solches gesehen und gehöret hat. Und da ich es gehöret und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigete.

Offenbarung 22:8 German: Luther (1912)
Und ich bin Johannes, der solches gehört hat. Und da ich's gehört und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigte.

Offenbarung 22:8 German: Textbibel (1899)
Und ich, Johannes, bin es, der dieses sah und hörte. Und da ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder anzubeten vor dem Engel, der mir dieses zeigte.

Apocalisse 22:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
E io, Giovanni, son quello che udii e vidi queste cose. E quando le ebbi udite e vedute, mi prostrai per adorare ai piedi dell’angelo che mi avea mostrate queste cose.

Apocalisse 22:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io Giovanni son quel che ho udite, e vedute queste cose. E quando le ebbi udite, e vedute, io mi gettai giù, per adorar davanti a’ piedi dell’angelo che mi avea mostrate queste cose.

WAHYU 22:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka akulah Yahya yang mendengar dan tampak segala perkara ini. Tatkala sudah kudengar dan tampak, aku pun sujud menyembah malaekat yang menunjukkan segala perkara itu kepadaku.

Revelation 22:8 Kabyle: NT
D nekk Yuḥenna i geslan yerna walaɣ ayagi meṛṛa ; mi sliɣ yerna walaɣ annect-agi, ɣliɣ ɣer iḍaṛṛen n lmelk i yi-ten-id-yesseknen iwakken a t-ɛebdeɣ ;

요한계시록 22:8 Korean
이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니

Apocalypsis 22:8 Latin: Vulgata Clementina
Et ego Joannes, qui audivi, et vidi hæc. Et postquam audissem, et vidissem, cecidi ut adorarem ante pedes angeli, qui mihi hæc ostendebat :

Atklāsmes grāmata 22:8 Latvian New Testament
Un es, Jānis, to visu dzirdēju un redzēju. Un kad es to biju dzirdējis un redzējis, kritu pie kājām eņģelim, kas man to rādīja, lai viņu pielūgtu.

Apreiðkimo Jonui knyga 22:8 Lithuanian
Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, puoliau po kojų angelui, kuris man visa tai parodė, norėdamas jį pagarbinti.

Revelation 22:8 Maori
A ko ahau, ko Hoani, tenei i rongo nei, i kite nei i enei mea. A, no toku rongonga, no toku kitenga, ka hinga ahau ki raro, ka mea kia koropiko ki mua i nga waewae o te anahera i whakakitea mai ai enei mea ki ahau.

Apenbaring 22:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg, Johannes, er den som så og hørte dette; og da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbede for den engels føtter som viste mig dette.

Apocalipsis 22:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas.

Apocalipsis 22:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas.

Apocalipsis 22:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Y yo Juan vi y oí estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.

Apocalipsis 22:8 Spanish: Reina Valera 1909
Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas.

Apocalipsis 22:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Yo Juan soy el que ha oído, y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas.

Apocalipse 22:8 Bíblia King James Atualizada Português
Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo.

Apocalipse 22:8 Portugese Bible
Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar.   

Apocalipsa 22:8 Romanian: Cornilescu
Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m'am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.

Откровение 22:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему ;

Откровение 22:8 Russian koi8r
Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему];

Revelation 22:8 Shuar New Testament
Wi, Juan, juna mash iisan mash antukmajai. Tura mash iisan antukan nayaimpinmaya suntar iniaktursama nuna shiir awajsataj tusan tikishmatramjai.

Uppenbarelseboken 22:8 Swedish (1917)
Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta.

Ufunua was Yohana 22:8 Swahili NT
Mimi Yohane, niliyaona na kusikia mambo haya. Nilipokwisha sikia na kuona nikajitupa chini mbele ya miguu ya huyo malaika aliyenionyesha mambo hayo, nikataka kumwabudu.

Pahayag 22:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 22:8 Tawallamat Tamajaq NT
Nak Yaxya a islan y aratan win, amaran ǝnâyaq-qan. As ǝsleɣ y aratan win, ǝnayaq-qan, fataqqeɣ ɣur daran n angalos wa di-tan-issǝknan y ad t-ǝɣbǝda.

วิวรณ์ 22:8 Thai: from KJV
ข้าพเจ้า คือยอห์น เป็นผู้ได้เห็นและได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้ และครั้นข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้า

Vahiy 22:8 Turkish
Bunları işiten ve gören ben Yuhannayım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım.

Откровение 22:8 Ukrainian: NT
А я Йоан, що бачив се і чув; і коли чув я, і бачив, упав я поклонитись перед ногами ангела, що менї се показував.

Revelation 22:8 Uma New Testament
Aku' Yohanes, ku'epe pai' kuhilo-mi-kuna hawe'ea to natudo' -maka mala'eka toe. Ka'oti-na ku'epe pai' kuhilo, kamotumpa-kumi hi nyanyoa-na, ke mponyompa-i.

Khaûi-huyeàn 22:8 Vietnamese (1934)
Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chơn thiên sứ đã tỏ những kỳ diệu ấy cho tôi, để thờ lạy.

Revelation 22:7
Top of Page
Top of Page