Matthew 26:52
New International Version
"Put your sword back in its place," Jesus said to him, "for all who draw the sword will die by the sword.

New Living Translation
"Put away your sword," Jesus told him. "Those who use the sword will die by the sword.

English Standard Version
Then Jesus said to him, “Put your sword back into its place. For all who take the sword will perish by the sword.

Berean Study Bible
“Put your sword back in its place,” Jesus said to him. “For all who draw the sword will die by the sword.

New American Standard Bible
Then Jesus said to him, "Put your sword back into its place; for all those who take up the sword shall perish by the sword.

King James Bible
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

Holman Christian Standard Bible
Then Jesus told him, "Put your sword back in its place because all who take up a sword will perish by a sword.

International Standard Version
Jesus told him, "Put your sword back in its place! Everyone who uses a sword will be killed by a sword.

NET Bible
Then Jesus said to him, "Put your sword back in its place! For all who take hold of the sword will die by the sword.

Aramaic Bible in Plain English
Then Yeshua said to him, “Return the sword to its place, for all of those who take up swords will die by swords.

GOD'S WORD® Translation
Then Jesus said to him, "Put your sword away! All who use a sword will be killed by a sword.

Jubilee Bible 2000
Then Jesus said unto him, Put up again thy sword into its place, for all those that take the sword shall perish by the sword.

King James 2000 Bible
Then said Jesus unto him, Put up again your sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

American King James Version
Then said Jesus to him, Put up again your sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

American Standard Version
Then saith Jesus unto him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

Douay-Rheims Bible
Then Jesus saith to him: Put up again thy sword into its place: for all that take the sword shall perish with the sword.

Darby Bible Translation
Then saith Jesus to him, Return thy sword to its place; for all who take the sword shall perish by the sword.

English Revised Version
Then saith Jesus unto him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

Webster's Bible Translation
Then said Jesus to him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword, shall perish by the sword.

Weymouth New Testament
"Put back your sword again," said Jesus, "for all who draw the sword shall perish by the sword.

World English Bible
Then Jesus said to him, "Put your sword back into its place, for all those who take the sword will die by the sword.

Young's Literal Translation
Then saith Jesus to him, 'Turn back thy sword to its place; for all who did take the sword, by the sword shall perish;

Mattheus 26:52 Afrikaans PWL
Toe sê Yeshua vir hom: “Sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard optel, sal deur die swaard doodgemaak word.

Mateu 26:52 Albanian
Atëherë Jezusi i tha: ''Ktheje shpatën në vendin e vet, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën, prej shpate do të vdesin.

ﻣﺘﻰ 26:52 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال له يسوع رد سيفك الى مكانه. لان كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 26:52 Armenian (Western): NT
Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր. «Վերադարձո՛ւր սուրդ իր տեղը, որովհետեւ բոլոր սուր առնողները՝ սուրո՛վ պիտի կորսուին:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  26:52 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan diotsa Iesusec, Itzul eçac eure ezpatá bere lekura: ecen ezpata harturen duten guciac, ezpataz hilen dituc.

Dyr Mathäus 26:52 Bavarian
Daa wis n dyr Iesen zrecht: "Stöck dein Schwert eyn d Schaid; denn allsand, wo zo n Schwert greiffend, kemmend aau durch s Schwert um!

Матей 26:52 Bulgarian
Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌就對他說:「把你的刀收回原處!因為凡動刀的,必死在刀下。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣就对他说:“把你的刀收回原处!因为凡动刀的,必死在刀下。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌對他說:「收刀入鞘吧!凡動刀的,必死在刀下。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣对他说:“收刀入鞘吧!凡动刀的,必死在刀下。

馬 太 福 音 26:52 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 對 他 說 : 收 刀 入 鞘 罷 ! 凡 動 刀 的 , 必 死 在 刀 下 。

馬 太 福 音 26:52 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 对 他 说 : 收 刀 入 鞘 罢 ! 凡 动 刀 的 , 必 死 在 刀 下 。

Evanðelje po Mateju 26:52 Croatian Bible
Kaže mu tada Isus: Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu.

Matouš 26:52 Czech BKR
Tedy dí jemu Ježíš: Obrať meč svůj v místo jeho; nebo všickni, kteříž meč berou, od meče zahynou.

Matthæus 26:52 Danish
Da siger Jesus til ham: »Stik dit Sværd igen paa dets Sted; thi alle de, som tage Sværd, skulle omkomme ved Sværd.

Mattheüs 26:52 Dutch Staten Vertaling
Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.

Nestle Greek New Testament 1904
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται.

Westcott and Hort 1881
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται·

RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται.

Greek Orthodox Church 1904
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀπόστρεψον σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀποθανοῦνται.

Tischendorf 8th Edition
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται.

Stephanus Textus Receptus 1550
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον την μαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρη απολουνται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον την μαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρη απολουνται

Stephanus Textus Receptus 1550
τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα απολουνται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τοτε λεγει αυτω ο Ιησους, Αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης· παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα απολουνται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα αποθανουνται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον την μαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρη απολουνται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tote legei autō ho Iēsous Apostrepson tēn machairan sou eis ton topon autēs; pantes gar hoi labontes machairan en machairē apolountai.

tote legei auto ho Iesous Apostrepson ten machairan sou eis ton topon autes; pantes gar hoi labontes machairan en machaire apolountai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tote legei autō ho Iēsous Apostrepson tēn machairan sou eis ton topon autēs, pantes gar hoi labontes machairan en machairē apolountai;

tote legei auto ho Iesous Apostrepson ten machairan sou eis ton topon autes, pantes gar hoi labontes machairan en machaire apolountai;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:52 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tote legei autō o iēsous apostrepson tēn machairan sou eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machairē apolountai

tote legei autO o iEsous apostrepson tEn machairan sou eis ton topon autEs pantes gar oi labontes machairan en machairE apolountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:52 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tote legei autō o iēsous apostrepson sou tēn machairan eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machaira apothanountai

tote legei autO o iEsous apostrepson sou tEn machairan eis ton topon autEs pantes gar oi labontes machairan en machaira apothanountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:52 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tote legei autō o iēsous apostrepson sou tēn machairan eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machaira apolountai

tote legei autO o iEsous apostrepson sou tEn machairan eis ton topon autEs pantes gar oi labontes machairan en machaira apolountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:52 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tote legei autō o iēsous apostrepson sou tēn machairan eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machaira apolountai

tote legei autO o iEsous apostrepson sou tEn machairan eis ton topon autEs pantes gar oi labontes machairan en machaira apolountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:52 Westcott/Hort - Transliterated
tote legei autō o iēsous apostrepson tēn machairan sou eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machairē apolountai

tote legei autO o iEsous apostrepson tEn machairan sou eis ton topon autEs pantes gar oi labontes machairan en machairE apolountai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:52 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tote legei autō o iēsous apostrepson tēn machairan sou eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machairē apolountai

tote legei autO o iEsous apostrepson tEn machairan sou eis ton topon autEs pantes gar oi labontes machairan en machairE apolountai

Máté 26:52 Hungarian: Karoli
Akkor monda néki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök.

La evangelio laŭ Mateo 26:52 Esperanto
Tiam diris Jesuo al li:Remetu vian glavon en gxian ingon; cxar cxiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 26:52 Finnish: Bible (1776)
Niin Jesus sanoi hänelle: pistä miekkas siallensa; sillä kaikki, jotka miekkaan rupeevat, ne miekkaan hukkuvat.

Matthieu 26:52 French: Darby
Jesus lui dit: Remets ton epee en son lieu; car tous ceux qui auront pris l'epee periront par l'epee.

Matthieu 26:52 French: Louis Segond (1910)
Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.

Matthieu 26:52 French: Martin (1744)
Alors Jésus lui dit : Remets ton épée en son lieu; car tous ceux qui auront pris l'épée, périront par l'épée.

Matthaeus 26:52 German: Modernized
Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort; denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen.

Matthaeus 26:52 German: Luther (1912)
Da sprach Jesus zu ihm; Stecke dein Schwert an seinen Ort! denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen.

Matthaeus 26:52 German: Textbibel (1899)
Hierauf sagt Jesus zu ihm: stecke dein Schwert in die Scheide; denn wer zum Schwert greift, soll durch das Schwert umkommen.

Matteo 26:52 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora Gesù gli disse: Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendon la spada, periscon per la spada.

Matteo 26:52 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Allora Gesù gli disse: Riponi la tua spada nel suo luogo; perciocchè tutti coloro che avranno presa la spada, periranno per la spada.

MATIUS 26:52 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu kata Yesus kepadanya, "Sarungkanlah pedangmu balik; karena segala orang yang main pedang akan mati dengan pedang.

Matthew 26:52 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenṭeq yenna-yas : Err ajenwi-inek ɣer wemkan-is, axaṭer kra win ara irefden ajenwi, ad immet s ujenwi !

마태복음 26:52 Korean
이에 예수께서 이르시되 네 검을 도로 집에 꽂으라 검을 가지는 자는 다 검으로 망하느니라

Matthaeus 26:52 Latin: Vulgata Clementina
Tunc ait illi Jesus : Converte gladium tuum in locum suum : omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt.

Sv. Matejs 26:52 Latvian New Testament
Tad Jēzus sacīja viņam: Liec savu zobenu savā vietā, jo visi, kas zobenu tver, no zobena ies bojā.

Evangelija pagal Matà 26:52 Lithuanian
Tuomet Jėzus jam tarė: “Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus.

Matthew 26:52 Maori
Katahi ka mea a Ihu ki a ia, Whakahokia iho tau hoari ki tona pukoro: ka mate hoki i te hoari te hunga hapai hoari.

Matteus 26:52 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle for sverd.

Mateo 26:52 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán.

Mateo 26:52 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces Jesús le dijo: "Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán.

Mateo 26:52 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.

Mateo 26:52 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces Jesús le dice: Vuelve tu espada á su lugar; porque todos los que tomaren espada, á espada perecerán.

Mateo 26:52 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces Jesús le dice: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán.

Mateus 26:52 Bíblia King James Atualizada Português
Mas Jesus lhe ordenou: “Embainha a tua espada; pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão!

Mateus 26:52 Portugese Bible
Então Jesus lhe disse: Mete a tua espada no seu lugar; porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão.   

Matei 26:52 Romanian: Cornilescu
Atunci Isus i -a zis: ,,Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi ceice scot sabia, de sabie vor pieri.

От Матфея 26:52 Russian: Synodal Translation (1876)
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;

От Матфея 26:52 Russian koi8r
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;

Matthew 26:52 Shuar New Testament
T·ramtai Jesus Tφmiayi "Puniarum enkeata. Ashφ puniajai Mßanainia nusha puniajai mantamnashtatuak.

Matteus 26:52 Swedish (1917)
Då sade Jesus till honom: »Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd.

Matayo 26:52 Swahili NT
Hapo Yesu akamwambia, "Rudisha upanga wako alani, maana yeyote anayeutumia upanga, atakufa kwa upanga.

Mateo 26:52 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Isauli mo ang iyong tabak sa kaniyang lalagyan: sapagka't ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mangamamatay.

Ǝlinjil wa n Matta 26:52 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar inn-as Ɣaysa: «Suɣǝl takoba-nak tǝtǝrut, fǝlas aytedan kul win šaqqalnen ǝs takoba, takoba as zʼammatin.

มัทธิว 26:52 Thai: from KJV
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "จงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะพินาศเพราะดาบ

Matta 26:52 Turkish
O zaman İsa ona, ‹‹Kılıcını yerine koy!›› dedi. ‹‹Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.

Матей 26:52 Ukrainian: NT
Тоді рече до него Ісус: Верни меч твій в місце його: всі бо, що візьмуть ся за меч, од меча погинуть.

Matthew 26:52 Uma New Testament
Na'uli' Yesus mpo'uli' -ki: "Unco' nculii' piho' -nu! Apa' hema to mpohenta piho' mpopatehi doo, bate rapatehi wo'o-i-hawo mpai' hante piho'.

Ma-thi-ô 26:52 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm.

Matthew 26:51
Top of Page
Top of Page