Mark 9:22
New International Version
"It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us."

New Living Translation
The spirit often throws him into the fire or into water, trying to kill him. Have mercy on us and help us, if you can."

English Standard Version
And it has often cast him into fire and into water, to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us.”

Berean Study Bible
“It often throws him into the fire or into the water, trying to kill him. But if You can do anything, have compassion on us and help us.”

New American Standard Bible
"It has often thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if You can do anything, take pity on us and help us!"

King James Bible
And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

Holman Christian Standard Bible
And many times it has thrown him into fire or water to destroy him. But if You can do anything, have compassion on us and help us."

International Standard Version
The spirit has often thrown him into fire and into water to destroy him. But if you are able to do anything, have pity on us and help us!"

NET Bible
It has often thrown him into fire or water to destroy him. But if you are able to do anything, have compassion on us and help us."

Aramaic Bible in Plain English
“And many times it has thrown him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, help me, and have mercy on me!”

GOD'S WORD® Translation
The demon has often thrown him into fire or into water to destroy him. If it's possible for you, put yourself in our place, and help us!"

Jubilee Bible 2000
And ofttimes it has cast him into the fire and into the waters to kill him, but if thou canst do any thing, help us, having mercy on us.

King James 2000 Bible
And often it has cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if you can do anything, have compassion on us, and help us.

American King James Version
And often it has cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if you can do any thing, have compassion on us, and help us.

American Standard Version
And oft-times it hath cast him both into the fire and into the waters, to destroy him: but if thou canst do anything, have compassion on us, and help us.

Douay-Rheims Bible
And oftentimes hath he cast him into the fire and into waters to destroy him. But if thou canst do any thing, help us, having compassion on us.

Darby Bible Translation
and often it has cast him both into fire and into waters that it might destroy him: but if thou couldst [do] anything, be moved with pity on us, and help us.

English Revised Version
And oft-times it hath cast him both into the fire and into the waters, to destroy him: but if thou canst do anything, have compassion on us, and help us.

Webster's Bible Translation
And often it hath cast him into the fire, and into the waters to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

Weymouth New Testament
"and often it has thrown him into the fire or into pools of water to destroy him. But, if you possibly can, have pity on us and help us."

World English Bible
Often it has cast him both into the fire and into the water, to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us, and help us."

Young's Literal Translation
and many times also it cast him into fire, and into water, that it might destroy him; but if thou art able to do anything, help us, having compassion on us.'

Markus 9:22 Afrikaans PWL
en baie keer het hy hom in die vuur en in die water gegooi om hom te vernietig, maar enige iets wat U kán doen om ons te help, gee om vir ons!”

Marku 9:22 Albanian
Shpesh e ka hedhur në zjarr dhe në ujë për ta shkatërruar por, nëse mund të bësh diçka, ki mëshirë për ne dhe na ndihmo!''.

ﻣﺮﻗﺲ 9:22 Arabic: Smith & Van Dyke
وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه. لكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنّا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 9:22 Armenian (Western): NT
Յաճախ կրակի ու ջուրի մէջ կը նետէ զայն՝ որպէսզի կորսնցնէ. բայց եթէ կարողութիւն ունիս՝ օգնէ՛ մեզի, գթալով մեր վրայ»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 9:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta anhitzetan sura egotzi dic eta vrera, deseguin leçançat: baina deus ahal badaguic, hel aquigu, guçaz compassione harturic.

Dyr Marx 9:22 Bavarian
Oft haat yr n sogar eyn s Feuer older Wasser einhingschmissn, däß yr n umbringt. Aber wennst kanst, hilf üns decht; hab Mitleidn mit üns!"

Марко 9:22 Bulgarian
И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
邪靈經常把他扔進火裡或水裡,要害死他。但你如果能做什麼,就求你憐憫我們,幫助我們!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
邪灵经常把他扔进火里或水里,要害死他。但你如果能做什么,就求你怜悯我们,帮助我们!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
鬼屢次把他扔在火裡、水裡,要滅他。你若能做什麼,求你憐憫我們,幫助我們!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
鬼屡次把他扔在火里、水里,要灭他。你若能做什么,求你怜悯我们,帮助我们!”

馬 可 福 音 9:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
鬼 屢 次 把 他 扔 在 火 裡 、 水 裡 , 要 滅 他 。 你 若 能 做 甚 麼 , 求 你 憐 憫 我 們 , 幫 助 我 們 。

馬 可 福 音 9:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
鬼 屡 次 把 他 扔 在 火 里 、 水 里 , 要 灭 他 。 你 若 能 做 甚 麽 , 求 你 怜 悯 我 们 , 帮 助 我 们 。

Evanðelje po Marku 9:22 Croatian Bible
A često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!

Marek 9:22 Czech BKR
A často jím metal i na oheň i do vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co, spomoz nám, slituje se nad námi.

Markus 9:22 Danish
og den har ofte kastet ham baade i Ild og i Vand for at ødelægge ham; men om du formaar noget, da forbarm dig over os, og hjælp os!«

Markus 9:22 Dutch Staten Vertaling
En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

Westcott and Hort 1881
καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ' εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ' εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς τὸ πῦρ ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

Tischendorf 8th Edition
καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλὰ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ' εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και πολλακις και εις πυρ αυτον εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνη βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και πολλακις και εις πυρ αυτον εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλα ει τι δυνη βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

Stephanus Textus Receptus 1550
και πολλακις αυτον και εις πυρ εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και πολλακις αυτον και εις πυρ εβαλε και εις υδατα, ινα απολεση αυτον· αλλ ει τι δυνασαι, βοηθησον ημιν, σπλαγχνισθεις εφ ημας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και πολλακις αυτον και εις το πυρ εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και πολλακις και εις πυρ αυτον εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνη βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai pollakis kai eis pyr auton ebalen kai eis hydata hina apolesē auton; all’ ei ti dynē, boēthēson hēmin splanchnistheis eph’ hēmas.

kai pollakis kai eis pyr auton ebalen kai eis hydata hina apolese auton; all’ ei ti dyne, boetheson hemin splanchnistheis eph’ hemas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai pollakis kai eis pyr auton ebalen kai eis hydata hina apolesē auton; all' ei ti dynē, boēthēson hēmin splanchnistheis eph' hēmas.

kai pollakis kai eis pyr auton ebalen kai eis hydata hina apolese auton; all' ei ti dyne, boetheson hemin splanchnistheis eph' hemas.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesē auton alla ei ti dunē boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas

kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesE auton alla ei ti dunE boEthEson Emin splanchnistheis eph Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai pollakis auton kai eis to pur ebalen kai eis udata ina apolesē auton all ei ti dunasai boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas

kai pollakis auton kai eis to pur ebalen kai eis udata ina apolesE auton all ei ti dunasai boEthEson Emin splanchnistheis eph Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai pollakis auton kai eis pur ebalen kai eis udata ina apolesē auton all ei ti dunasai boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas

kai pollakis auton kai eis pur ebalen kai eis udata ina apolesE auton all ei ti dunasai boEthEson Emin splanchnistheis eph Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai pollakis auton kai eis pur ebalen kai eis udata ina apolesē auton all ei ti dunasai boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas

kai pollakis auton kai eis pur ebalen kai eis udata ina apolesE auton all ei ti dunasai boEthEson Emin splanchnistheis eph Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:22 Westcott/Hort - Transliterated
kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesē auton all ei ti dunē boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas

kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesE auton all ei ti dunE boEthEson Emin splanchnistheis eph Emas

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesē auton all ei ti dunē boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas

kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesE auton all ei ti dunE boEthEson Emin splanchnistheis eph Emas

Márk 9:22 Hungarian: Karoli
És gyakorta veté õt tûzbe is, vízbe is, hogy elveszítse õt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.

La evangelio laŭ Marko 9:22 Esperanto
Kaj ofte gxi jxetis lin en fajron kaj en akvon, por pereigi lin; sed se vi povas fari ion, kompatu al ni kaj helpu nin.

Evankeliumi Markuksen mukaan 9:22 Finnish: Bible (1776)
Ja hän heitti hänen usein tuleen ja vesiin, että hän hukuttais hänen. Mutta jos sinä jotakin voit, niin auta meitä ja armahda meidän päällemme.

Marc 9:22 French: Darby
et souvent il l'a jete dans le feu et dans les eaux pour le faire perir; mais si tu peux quelque chose, assiste-nous, etant emu de compassion envers nous.

Marc 9:22 French: Louis Segond (1910)
Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.

Marc 9:22 French: Martin (1744)
Et souvent il l’a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr; mais si tu y peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous.

Markus 9:22 German: Modernized
Und oft hat er ihn in Feuer und Wasser geworfen, daß er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns!

Markus 9:22 German: Luther (1912)
Und oft hat er ihn in Feuer und Wasser geworfen, daß er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns!

Markus 9:22 German: Textbibel (1899)
und er hat ihn oft sogar ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn umzubringen; aber wenn du etwas vermagst, so habe Mitleiden mit uns und hilf uns.

Marco 9:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
Dalla sua infanzia e spesse volte l’ha gettato anche nel fuoco e nell’acqua per farlo perire; ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci.

Marco 9:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E spesse volte l’ha gettato nel fuoco, e nell’acqua, per farlo perire; ma, se tu ci puoi nulla, abbi pietà di noi, ed aiutaci.

MARKUS 9:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan kerap kali dicampakkannya ke dalam api dan ke dalam air, hendak dibunuhnya. Sebab itu kalau Tuhan boleh menolong dia, kasihanilah kami dan tolonglah kami."

Mark 9:22 Kabyle: NT
Acḥal d abrid i t-idemmer uṛuḥani-agi ɣer tmes d waman iwakken a t-ineɣ. Tura, ma yella wayen iwumi tzemreḍ, ḥunn fell-aɣ, ɛiwen-aɣ !

마가복음 9:22 Korean
귀신이 저를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와 주옵소서'

Marcus 9:22 Latin: Vulgata Clementina
et frequenter eum in ignem, et in aquas misit ut eum perderet : sed si quid potes, adjuva nos, misertus nostri.

Sv. Marks 9:22 Latvian New Testament
Un bieži tas viņu metis ugunī un ūdenī, lai viņu nogalinātu. Bet ja Tu ko spēj, tad palīdzi un apžēlojies par mums!

Evangelija pagal Morkø 9:22 Lithuanian
Dvasia dažnai įstumdavo jį į vandenį ir į ugnį, norėdama nužudyti. Bet, jei ką gali padaryti, pasigailėk mūsų ir padėk mums!”

Mark 9:22 Maori
He maha ana turakanga i a ia ki te kapura, ki te wai, kia ngaro ai: otira ki te taea e koe te aha ranei, arohaina maua, kia puta tou whakaaro ki a maua.

Markus 9:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og ofte har den kastet ham både i ild og i vann for å gjøre ende på ham; men om du formår noget, så ha medynk med oss og hjelp oss!

Marcos 9:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.

Marcos 9:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si Tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos."

Marcos 9:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle; pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros, y ayúdanos.

Marcos 9:22 Spanish: Reina Valera 1909
Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas, para matarle; mas, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros.

Marcos 9:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y muchas veces le echa en el fuego y en aguas, para matarle; mas, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros.

Marcos 9:22 Bíblia King James Atualizada Português
Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água, para matá-lo. Todavia, se Tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos!”.

Marcos 9:22 Portugese Bible
e muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir; mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.   

Marcu 9:22 Romanian: Cornilescu
,,Şi de multe ori duhul l -a aruncat cînd în foc, cînd în apă, ca să -l omoare. Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.``

От Марка 9:22 Russian: Synodal Translation (1876)
и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.

От Марка 9:22 Russian koi8r
и многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.

Mark 9:22 Shuar New Testament
Tuma asa tuke Jutiki· pujurniuiti; jiniumsha apeawai, Entsß maataj tusa ajuaawai. Yaintrukminiaitkiumka waitneasam yaintrukta" Tφmiayi.

Markus 9:22 Swedish (1917)
och det har ofta hänt att han har kastat honom än i elden, än i vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss.»

Marko 9:22 Swahili NT
Na mara nyingi pepo huyo amemwangusha motoni na majini, ili amwangamize kabisa. Basi, ikiwa waweza, utuhurumie na kutusaidia!"

Marcos 9:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At madalas na siya'y inihahagis sa apoy at sa tubig, upang siya'y patayin: datapuwa't kung mayroon kang magagawang anomang bagay, ay maawa ka sa amin, at tulungan mo kami.

Ǝlinjil wa n Markus 9:22 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝyyəwan-tu aggǝsuf təməgirt daɣ təmsay madeɣ aman y ad t-anɣu. Kud təfrâgaɣ a təkneɣ daɣ awa, təhənətteɣ-ana, tilalaɣ-ana.»

มาระโก 9:22 Thai: from KJV
และผีก็ทำให้เด็กตกในไฟและในน้ำบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าพระองค์สามารถทำได้ ขอโปรดกรุณาและช่วยเราเถิด"

Markos 9:22 Turkish
‹‹Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe, suya attı. Elinden bir şey gelirse, bize yardım et, halimize acı!››

Марко 9:22 Ukrainian: NT
І почасту в огонь кидав його і в воду, щоб погубити його. Тільки ж, коли що зможеш, поможи нам, змилосердившись над нами.

Mark 9:22 Uma New Testament
Wori' ngkani-mi anudaa' mpodungka-i hi rala apu ba hi rala ue doko' napatehi. Ane ma'ala Guru, poka'ahi' pai' tulungi-ka-kaiwo!"

Maùc 9:22 Vietnamese (1934)
Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!

Mark 9:21
Top of Page
Top of Page