Mark 14:7
New International Version
The poor you will always have with you, and you can help them any time you want. But you will not always have me.

New Living Translation
You will always have the poor among you, and you can help them whenever you want to. But you will not always have me.

English Standard Version
For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me.

New American Standard Bible
"For you always have the poor with you, and whenever you wish you can do good to them; but you do not always have Me.

King James Bible
For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.

Holman Christian Standard Bible
You always have the poor with you, and you can do what is good for them whenever you want, but you do not always have Me.

International Standard Version
because you'll always have the destitute with you and can help them whenever you want, but you won't always have me.

NET Bible
For you will always have the poor with you, and you can do good for them whenever you want. But you will not always have me!

Aramaic Bible in Plain English
“For the poor are always with you, and whenever you wish, you can do good for them, but I am not always with you.”

GOD'S WORD® Translation
You will always have the poor with you and can help them whenever you want. But you will not always have me with you.

Jubilee Bible 2000
For ye have the poor with you always, and whenever ye will, ye may do them good; but me ye have not always.

King James 2000 Bible
For you have the poor with you always, and whenever you will you may do them good: but me you have not always.

American King James Version
For you have the poor with you always, and whenever you will you may do them good: but me you have not always.

American Standard Version
For ye have the poor always with you, and whensoever ye will ye can do them good: but me ye have not always.

Douay-Rheims Bible
For the poor you have always with you: and whensoever you will, you may do them good: but me you have not always.

Darby Bible Translation
for ye have the poor always with you, and whenever ye would ye can do them good; but me ye have not always.

English Revised Version
For ye have the poor always with you, and whensoever ye will ye can do them good: but me ye have not always.

Webster's Bible Translation
For ye have the poor with you always, and whenever ye will ye may do them good: but me ye have not always.

Weymouth New Testament
For you always have the poor among you, and whenever you choose you can do acts of kindness to them; but me you have not always.

World English Bible
For you always have the poor with you, and whenever you want to, you can do them good; but you will not always have me.

Young's Literal Translation
for the poor always ye have with you, and whenever ye may will ye are able to do them good, but me ye have not always;

Markus 14:7 Afrikaans PWL
want julle het altyd die armes by julle en wanneer julle so sou kies, kan julle aan hulle goed doen, maar Ek is nie altyd by julle nie.

Marku 14:7 Albanian
Sepse të varfërit do t'i keni gjithmonë me ju; dhe, kur të doni, mund t'u bëni mirë; por mua nuk do të më keni gjithmonë.

ﻣﺮﻗﺲ 14:7 Arabic: Smith & Van Dyke
لان الفقراء معكم في كل حين ومتى اردتم تقدرون ان تعملوا بهم خيرا. واما انا فلست معكم في كل حين.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 14:7 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ ամէ՛ն ատեն ունիք աղքատները ձեզի հետ, ու ե՛րբ ուզէք՝ կրնաք բարիք ընել անոնց. բայց ամէն ատեն չունիք զիս:

Euangelioa S. Marc-en araura. 14:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen paubreac bethiere vkanen dituçue çuequin, eta noiz-ere nahi vkanen baituçue, hæy vngui ahal daidieçue: baina ni eznauçue bethi vkanen.

Dyr Marx 14:7 Bavarian
De Armen laauffend enk schoon nit dyrvon; dene künntß öbbs Guets tuen, so oft wieß grad wolltß. Mi aber habtß +nit allweil.

Марко 14:7 Bulgarian
Защото сиромасите всякога се намират между вас, и когато щете можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
要知道,你們總是有窮人與你們在一起,只要你們願意,隨時可以為他們做好事。但你們不總是有我。

中文标准译本 (CSB Simplified)
要知道,你们总是有穷人与你们在一起,只要你们愿意,随时可以为他们做好事。但你们不总是有我。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為常有窮人和你們同在,要向他們行善隨時都可以,只是你們不常有我。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为常有穷人和你们同在,要向他们行善随时都可以,只是你们不常有我。

馬 可 福 音 14:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 常 有 窮 人 和 你 們 同 在 , 要 向 他 們 行 善 隨 時 都 可 以 ; 只 是 你 們 不 常 有 我 。

馬 可 福 音 14:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 常 有 穷 人 和 你 们 同 在 , 要 向 他 们 行 善 随 时 都 可 以 ; 只 是 你 们 不 常 有 我 。

Evanðelje po Marku 14:7 Croatian Bible
Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda.

Marek 14:7 Czech BKR
Však chudé máte vždycky s sebou, a když budete chtíti, můžete jim dobře činiti, ale mne ne vždy míti budete.

Markus 14:7 Danish
De fattige have I jo altid hos eder, og naar I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

Markus 14:7 Dutch Staten Vertaling
Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun weldoen; maar Mij hebt gij niet altijd.

Nestle Greek New Testament 1904
πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Westcott and Hort 1881
πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς (πάντοτε) εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·

RP Byzantine Majority Text 2005
Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Greek Orthodox Church 1904
πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Tischendorf 8th Edition
πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Stephanus Textus Receptus 1550
πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτούς εὖ ποιῆσαι ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε αυτοις [παντοτε] ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε

Stephanus Textus Receptus 1550
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε αυτους ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων, και οταν θελητε δυνασθε αυτους ευ ποιησαι· εμε δε ου παντοτε εχετε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε αυτους ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε αυτοις {VAR1: [παντοτε] } ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth’ heautōn, kai hotan thelēte dynasthe autois eu poiēsai, eme de ou pantote echete.

pantote gar tous ptochous echete meth’ heauton, kai hotan thelete dynasthe autois eu poiesai, eme de ou pantote echete.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth' heautōn, kai hotan thelēte dynasthe autois pantote eu poiēsai, eme de ou pantote echete;

pantote gar tous ptochous echete meth' heauton, kai hotan thelete dynasthe autois pantote eu poiesai, eme de ou pantote echete;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe eu poiēsai eme de ou pantote echete

pantote gar tous ptOchous echete meth eautOn kai otan thelEte dunasthe eu poiEsai eme de ou pantote echete

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe autous eu poiēsai eme de ou pantote echete

pantote gar tous ptOchous echete meth eautOn kai otan thelEte dunasthe autous eu poiEsai eme de ou pantote echete

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe autous eu poiēsai eme de ou pantote echete

pantote gar tous ptOchous echete meth eautOn kai otan thelEte dunasthe autous eu poiEsai eme de ou pantote echete

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe autous eu poiēsai eme de ou pantote echete

pantote gar tous ptOchous echete meth eautOn kai otan thelEte dunasthe autous eu poiEsai eme de ou pantote echete

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:7 Westcott/Hort - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe autois [pantote] eu poiēsai eme de ou pantote echete

pantote gar tous ptOchous echete meth eautOn kai otan thelEte dunasthe autois [pantote] eu poiEsai eme de ou pantote echete

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe autois {WH: [pantote] } eu poiēsai eme de ou pantote echete

pantote gar tous ptOchous echete meth eautOn kai otan thelEte dunasthe autois {WH: [pantote]} eu poiEsai eme de ou pantote echete

Márk 14:7 Hungarian: Karoli
Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és a mikor csak akarjátok, jót tehettek velök; de én nem leszek mindenkor veletek.

La evangelio laŭ Marko 14:7 Esperanto
CXar la malricxulojn vi cxiam havas kun vi, kaj kiam ajn vi volas, vi povas bonfari al ili; sed min vi ne cxiam havas.

Evankeliumi Markuksen mukaan 14:7 Finnish: Bible (1776)
Sillä teillä ovat aina vaivaiset, ja koska ikänä te tahdotte, niin te saatte heille hyvin tehdä. Mutta en minä teillä aina ole.

Marc 14:7 French: Darby
car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien; mais moi, vous ne m'avez pas toujours.

Marc 14:7 French: Louis Segond (1910)
car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours.

Marc 14:7 French: Martin (1744)
Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous leur pourrez faire du bien toutes les fois que vous voudrez; mais vous ne m'aurez pas toujours.

Markus 14:7 German: Modernized
Ihr habt allezeit Arme bei euch; und wann ihr wollet, könnet ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit.

Markus 14:7 German: Luther (1912)
Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit.

Markus 14:7 German: Textbibel (1899)
Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und könnet ihnen allezeit Gutes thun, wann ihr wollt; mich aber habt ihr nicht allezeit.

Marco 14:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché i poveri li avete sempre con voi; e quando vogliate, potete far loro del bene; ma a me non mi avete sempre.

Marco 14:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, sempre avete i poveri con voi; e quando vorrete, potete far loro del bene; ma me non mi avete sempre.

MARKUS 14:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab orang-orang miskin senantiasa bersama-sama dengan kamu, dan jikalau kamu sudi, dapatlah kamu berbuat baik kepada mereka itu, tetapi Aku ini tiada selalu bersama-sama dengan kamu.

Mark 14:7 Kabyle: NT
Igellilen ad ilin daymen gar-awen, tzemrem a ten-tɛiwnem melmi i wen yehwa ; ma d nekkini ur țɣimiɣ ara daymen yid-wen.

마가복음 14:7 Korean
가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라

Marcus 14:7 Latin: Vulgata Clementina
semper enim pauperes habetis vobiscum : et cum volueritis, potestis illis benefacere : me autem non semper habetis.

Sv. Marks 14:7 Latvian New Testament
Jo trūcīgie ir vienmēr pie jums, un, ja jūs gribēsiet, varēsiet viņiem labu darīt; bet es neesmu vienmēr pie jums.

Evangelija pagal Morkø 14:7 Lithuanian
Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir, kada tik panorėję, galėsite jiems gera daryti, o mane ne visuomet turėsite.

Mark 14:7 Maori
Kei a koutou tonu hoki te hunga rawakore i nga wa katoa, hei atawhaitanga hoki ratou ma koutou i nga wa e pai ai koutou: e kore ia ahau e noho tonu ki a koutou.

Markus 14:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For de fattige har I alltid hos eder, og når I vil, kan I gjøre vel mot dem; men mig har I ikke alltid.

Marcos 14:7 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros; y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis.

Marcos 14:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes; y cuando quieran les podrán hacer bien; pero a Mí no siempre Me tendrán.

Marcos 14:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Pues siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis, les podéis hacer bien; pero a mí no siempre me tenéis.

Marcos 14:7 Spanish: Reina Valera 1909
Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien; mas á mí no siempre me tendréis.

Marcos 14:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien; mas a mí no siempre me tendréis.

Marcos 14:7 Bíblia King James Atualizada Português
Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes, todavia a mim nem sempre me tereis.

Marcos 14:7 Portugese Bible
Porquanto os pobres sempre os tendes convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem; a mim, porém, nem sempre me tendes.   

Marcu 14:7 Romanian: Cornilescu
căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, şi le puteţi face bine oricînd voiţi: dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.

От Марка 14:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.

От Марка 14:7 Russian koi8r
Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете.

Mark 14:7 Shuar New Testament
Kuφtrincha atumjai tuke φruntsuk. Wakerakrumka tuke pΘnker awajsatniuitrume. Antsu Wikia atumjai tuke pujushtatjai.

Markus 14:7 Swedish (1917)
De fattiga haven I ju alltid ibland eder, och närhelst I viljen kunnen I göra dem gott, men mig haven I icke alltid.

Marko 14:7 Swahili NT
Maskini mnao daima pamoja nanyi; mnaweza kuwasaidia wakati wowote mnaopenda. Lakini mimi sitakuwapo pamoja nanyi daima.

Marcos 14:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailan man ibigin ninyo ay mangyayaring magawan ninyo sila ng magaling: datapuwa't ako'y hindi laging nasa inyo.

มาระโก 14:7 Thai: from KJV
ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ และท่านจะทำการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทำได้ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไป

Markos 14:7 Turkish
Yoksullar her zaman aranızdadır, dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım.

Марко 14:7 Ukrainian: NT
Всякого бо часу вбогих маєте з собою, і коли схочете, можете їм добро робити; мене ж не всякого часу маєте.

Mark 14:7 Uma New Testament
Apa' tokabu-hana, ria oa' -ra dohe-ni. Ane dota-koi ntulungi-ra, ria oa' loga-ni. Aga Aku', uma-a mpai' ria oa' dohe-ni.

Maùc 14:7 Vietnamese (1934)
Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được; nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu.

Mark 14:6
Top of Page
Top of Page