Luke 6:29
New International Version
If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them.

New Living Translation
If someone slaps you on one cheek, offer the other cheek also. If someone demands your coat, offer your shirt also.

English Standard Version
To one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak do not withhold your tunic either.

New American Standard Bible
"Whoever hits you on the cheek, offer him the other also; and whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either.

King James Bible
And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.

Holman Christian Standard Bible
If anyone hits you on the cheek, offer the other also. And if anyone takes away your coat, don't hold back your shirt either.

International Standard Version
If someone strikes you on the cheek, offer him the other one as well, and if someone takes your coat, don't keep back your shirt, either.

NET Bible
To the person who strikes you on the cheek, offer the other as well, and from the person who takes away your coat, do not withhold your tunic either.

Aramaic Bible in Plain English
“And to him who strikes you on your cheek, offer the other, and from whoever takes away your cloak, withhold not your coat also.”

GOD'S WORD® Translation
If someone strikes you on the cheek, offer the other cheek as well. If someone takes your coat, don't stop him from taking your shirt.

Jubilee Bible 2000
And unto the one that smites thee on the one cheek offer also the other, and to the one that takes away thy cloak defend not thy coat also.

King James 2000 Bible
And unto him that smites you on the one cheek offer also the other; and he that takes away your cloak forbid not to take your coat also.

American King James Version
And to him that smites you on the one cheek offer also the other; and him that takes away your cloak forbid not to take your coat also.

American Standard Version
To him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and from him that taketh away thy cloak withhold not thy coat also.

Douay-Rheims Bible
And to him that striketh thee on the one cheek, offer also the other. And him that taketh away from thee thy cloak, forbid not to take thy coat also.

Darby Bible Translation
To him that smites thee on the cheek, offer also the other; and from him that would take away thy garment, forbid not thy body-coat also.

English Revised Version
To him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and from him that taketh away thy cloke withhold not thy coat also.

Webster's Bible Translation
And to him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other; and him that taketh away thy cloke, forbid not to take thy coat also.

Weymouth New Testament
To him who gives you a blow on one side of the face offer the other side also; and to him who is robbing you of your outer garment refuse not the under one also.

World English Bible
To him who strikes you on the cheek, offer also the other; and from him who takes away your cloak, don't withhold your coat also.

Young's Literal Translation
and to him smiting thee upon the cheek, give also the other, and from him taking away from thee the mantle, also the coat thou mayest not keep back.

Lukas 6:29 Afrikaans PWL
Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied en aan hom wat jou klere vat, moet jy ook die bo-kleed nie weier nie.

Luka 6:29 Albanian
Nëse dikush të bie në njërën faqe, ktheja edhe tjetrën; dhe atij që të merr mantelin, mos e pengo të të marrë edhe tunikën.

ﻟﻮﻗﺎ 6:29 Arabic: Smith & Van Dyke
من ضربك على خدك فاعرض له الآخر ايضا. ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 6:29 Armenian (Western): NT
Եթէ մէկը զարնէ այտիդ, մի՛ւսն ալ մօտեցուր անոր. եթէ առնէ հանդերձդ քեզմէ, մի՛ արգիլեր որ առնէ բաճկոնդ ալ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  6:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta mathela batean ioiten auènari, para ieçóc bercea-ere: eta eure mantoa edequiten drauanari, iacca-ere eztieçoala debeta.

Dyr Laux 6:29 Bavarian
Wer di herent wädscht, von dönn laaß di ent aau non schlagn; yn dönn, der wo dein Kuttn raaubt, sollst aau s Hemet laassn.

Лука 6:29 Bulgarian
На този, който те плесне по [едната] буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
有人打你這邊的臉,把另一邊也讓他打;有人拿走你的外衣,連裡衣也不要阻止他拿;

中文标准译本 (CSB Simplified)
有人打你这边的脸,把另一边也让他打;有人拿走你的外衣,连里衣也不要阻止他拿;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有人打你這邊的臉,連那邊的臉也由他打;有人奪你的外衣,連裡衣也由他拿去。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有人打你这边的脸,连那边的脸也由他打;有人夺你的外衣,连里衣也由他拿去。

路 加 福 音 6:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 人 打 你 這 邊 的 臉 , 連 那 邊 的 臉 也 由 他 打 。 有 人 奪 你 的 外 衣 , 連 裡 衣 也 由 他 拿 去 。

路 加 福 音 6:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 人 打 你 这 边 的 脸 , 连 那 边 的 脸 也 由 他 打 。 有 人 夺 你 的 外 衣 , 连 里 衣 也 由 他 拿 去 。

Evanðelje po Luki 6:29 Croatian Bible
Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje.

Lukáš 6:29 Czech BKR
A udeřil-li by tebe kdo v líce jedno, nasaď mu i druhého, a tomu, kterýž tobě odjímá plášť, také i sukně nebraň.

Lukas 6:29 Danish
Den, som slaar dig paa den ene Kind, byd ham ogsaa den anden til; og den, som tager Kappen fra dig, formen ham heller ikke Kjortelen!

Lukas 6:29 Dutch Staten Vertaling
Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.

Nestle Greek New Testament 1904
τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

Westcott and Hort 1881
τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην· καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

Greek Orthodox Church 1904
τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

Tischendorf 8th Edition
τῷ τύπτοντί σε εἰς τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην· καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

Stephanus Textus Receptus 1550
τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τω τυπτοντι σε εις την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης

Stephanus Textus Receptus 1550
τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα, παρεχε και την αλλην· και απο του αιροντος σου το ιματιον, και τον χιτωνα μη κωλυσης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tō typtonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn, kai apo tou airontos sou to himation kai ton chitōna mē kōlysēs.

to typtonti se epi ten siagona pareche kai ten allen, kai apo tou airontos sou to himation kai ton chitona me kolyses.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tō typtonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn, kai apo tou airontos sou to himation kai ton chitōna mē kōlysēs.

to typtonti se epi ten siagona pareche kai ten allen, kai apo tou airontos sou to himation kai ton chitona me kolyses.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tō tuptonti se eis tēn siagona pareche kai tēn allēn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitōna mē kōlusēs

tO tuptonti se eis tEn siagona pareche kai tEn allEn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitOna mE kOlusEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tō tuptonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitōna mē kōlusēs

tO tuptonti se epi tEn siagona pareche kai tEn allEn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitOna mE kOlusEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tō tuptonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitōna mē kōlusēs

tO tuptonti se epi tEn siagona pareche kai tEn allEn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitOna mE kOlusEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tō tuptonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitōna mē kōlusēs

tO tuptonti se epi tEn siagona pareche kai tEn allEn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitOna mE kOlusEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:29 Westcott/Hort - Transliterated
tō tuptonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitōna mē kōlusēs

tO tuptonti se epi tEn siagona pareche kai tEn allEn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitOna mE kOlusEs

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tō tuptonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitōna mē kōlusēs

tO tuptonti se epi tEn siagona pareche kai tEn allEn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitOna mE kOlusEs

Lukács 6:29 Hungarian: Karoli
A ki [egyik] arczodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felsõ ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se.

La evangelio laŭ Luko 6:29 Esperanto
Al tiu, kiu frapas vin sur la vango, prezentu ankaux la alian; kaj de tiu, kiu prenas vian mantelon, ne detenu vian tunikon.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 6:29 Finnish: Bible (1776)
Ja joka sinua lyö poskelle, taritse myös hänelle toinen, ja joka sinulta vie kaapun, älä myös häneltä kiellä hametta.

Luc 6:29 French: Darby
A celui qui te frappe sur une joue, presente aussi l'autre; et si quelqu'un t'ote ton manteau, ne l'empeche pas de prendre aussi ta tunique.

Luc 6:29 French: Louis Segond (1910)
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique.

Luc 6:29 French: Martin (1744)
Et à celui qui te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre; et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche point de prendre aussi la tunique.

Lukas 6:29 German: Modernized
Und wer dich schlägt auf einen Backen, dem biete den andern auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre nicht auch den Rock.

Lukas 6:29 German: Luther (1912)
Und wer dich schlägt auf einen Backen, dem biete den anderen auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre nicht auch den Rock.

Lukas 6:29 German: Textbibel (1899)
Dem der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere, und dem, der deinen Mantel nimmt, weigere auch den Rock nicht.

Luca 6:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l’altra; e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica.

Luca 6:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se alcuno ti percuote su di una guancia, porgigli eziandio l’altra; e non divietar colui che ti toglie il mantello di prendere ancora la tonica.

LUKAS 6:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kepada orang yang menampar pipimu sebelah, berilah juga kepadanya pipi yang sebelah lagi; dan orang yang mengambil jubahmu, jangan ditegahkan mengambil bajumu lagi.

Luke 6:29 Kabyle: NT
Ma yewwet-ik yiwen ɣer lḥenk, sendi-yas lḥenk nniḍen. Ma yekkes-ak yiwen abeṛnus-ik, anef-as ad yernu ula d aqenduṛ-ik.

누가복음 6:29 Korean
네 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려 대며 네 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 금하지 말라

Lucas 6:29 Latin: Vulgata Clementina
Et qui te percutit in maxillam, præbe et alteram. Et ab eo qui aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere.

Sv. Lūkass 6:29 Latvian New Testament
Un kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru! Un tam, kas ņem tavu mēteli, neliedz arī svārkus!

Evangelija pagal Lukà 6:29 Lithuanian
Kas trenkia tau per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, atiduok jam ir tuniką.

Luke 6:29 Maori
Na ki te pakia tou paparinga e tetahi, whakaangahia atu hoki tetahi; ki te tangohia tou ngeri e tetahi, kaua e kaiponuhia tou koti.

Lukas 6:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Når en slår dig på det ene kinn, så by og det andre frem, og når en tar din kappe fra dig, da nekt ham heller ikke kjortelen!

Lucas 6:29 Spanish: La Biblia de las Américas
Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica.

Lucas 6:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica.

Lucas 6:29 Spanish: Reina Valera Gómez
Y al que te hiriere en una mejilla, dale también la otra; y al que te quitare la capa, no le impidas llevar aun la túnica.

Lucas 6:29 Spanish: Reina Valera 1909
Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra; y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas.

Lucas 6:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra; y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas.

Lucas 6:29 Bíblia King James Atualizada Português
Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra; e, ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica.

Lucas 6:29 Portugese Bible
Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica.   

Luca 6:29 Romanian: Cornilescu
Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce -i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu -l opri să-ţi ia şi cămaşa.

От Луки 6:29 Russian: Synodal Translation (1876)
Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуйвзять и рубашку.

От Луки 6:29 Russian koi8r
Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.

Luke 6:29 Shuar New Testament
Ame yapimin ijiutmamtai Aat· yapiruisha ijiuti tusam iniaktusta; ame pushirmin jurutramkitiaj Tuφniakuisha Sßkurmencha jukiti tusam iniaisata.

Lukas 6:29 Swedish (1917)
Om någon slår dig på den ena kinden, så håll ock fram den andra åt honom; och om någon tager manteln ifrån dig, så förvägra honom icke heller livklädnaden.

Luka 6:29 Swahili NT
Mtu akikupiga shavu moja mgeuzie na la pili. Mtu akikunyang'anya koti lako mwachie pia shati lako.

Lucas 6:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila; at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika.

ลูกา 6:29 Thai: from KJV
ผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหนึ่ง จงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย และผู้ใดริบเอาเสื้อคลุมของท่านไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงห้าม

Luka 6:29 Turkish
Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin.

Лука 6:29 Ukrainian: NT
Хто бв тебе у щоку, підстав і другу; а хто бере твою свиту, й жупанка не борони.

Luke 6:29 Uma New Testament
Ane ria tauna to mpohopo' kulimpi-ta hamali, neo' rapehawai. Tonu lau wo'o-ki to hamali. Ane ria to mpo'agoi-ta abe' -ta, wai' wo'o lau-i baju-ta.

Lu-ca 6:29 Vietnamese (1934)
Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai dựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.

Luke 6:28
Top of Page
Top of Page