Luke 6:25
New International Version
Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep.

New Living Translation
What sorrow awaits you who are fat and prosperous now, for a time of awful hunger awaits you. What sorrow awaits you who laugh now, for your laughing will turn to mourning and sorrow.

English Standard Version
“Woe to you who are full now, for you shall be hungry. “Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep.

New American Standard Bible
"Woe to you who are well-fed now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep.

King James Bible
Woe unto you that are full! for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.

Holman Christian Standard Bible
Woe to you who are now full, for you will be hungry. Woe to you who are now laughing, for you will mourn and weep.

International Standard Version
How terrible it will be for you who are full now, because you will be hungry! How terrible it will be for you who are laughing now, because you will mourn and cry!

NET Bible
"Woe to you who are well satisfied with food now, for you will be hungry. "Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep.

Aramaic Bible in Plain English
“Woe to you satisfied ones, for you shall hunger!” Woe to you who are laughing now, for you shall weep and you shall wail!”

GOD'S WORD® Translation
How horrible it will be for those who are well-fed. They will be hungry. How horrible it will be for those who are laughing. They will mourn and cry.

Jubilee Bible 2000
Woe unto you that are full! for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.

King James 2000 Bible
Woe unto you that are full! for you shall hunger. Woe unto you that laugh now! for you shall mourn and weep.

American King James Version
Woe to you that are full! for you shall hunger. Woe to you that laugh now! for you shall mourn and weep.

American Standard Version
Woe unto you, ye that are full now! for ye shall hunger. Woe unto you , ye that laugh now! for ye shall mourn and weep.

Douay-Rheims Bible
Woe to you that are filled: for you shall hunger. Woe to you that now laugh: for you shall mourn and weep.

Darby Bible Translation
Woe to you that are filled, for ye shall hunger. Woe to you who laugh now, for ye shall mourn and weep.

English Revised Version
Woe unto you, ye that are full now! for ye shall hunger. Woe unto you, ye that laugh now! for ye shall mourn and weep.

Webster's Bible Translation
Woe to you that are full! for ye shall hunger. Woe to you that laugh now! for ye shall mourn and weep.

Weymouth New Testament
"Alas for you who now have plenty to eat, because you will be hungry! "Alas for you who laugh now, because you will mourn and weep aloud!

World English Bible
Woe to you, you who are full now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep.

Young's Literal Translation
'Woe to you who have been filled -- because ye shall hunger. 'Woe to you who are laughing now -- because ye shall mourn and weep.

Lukas 6:25 Afrikaans PWL
Wee julle wat versadig is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en huil.

Luka 6:25 Albanian
Mjerë ju, që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Mjerë ju, që tani qeshni, sepse do të hidhëroheni e do të qani!

ﻟﻮﻗﺎ 6:25 Arabic: Smith & Van Dyke
ويل لكم ايها الشباعى لانكم ستجوعون. ويل لكم ايها الضاحكون الآن لانكم ستحزنون وتبكون.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 6:25 Armenian (Western): NT
Վա՜յ ձեզի՝ որ կուշտ էք, որովհետեւ պիտի անօթենաք. վա՜յ ձեզի՝ որ հիմա կը խնդաք, որովհետեւ պիտի սգաք ու լաք:

Euangelioa S. Luc-en araura.  6:25 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Maledictione çuey betheac çaretenoy: ecen gosse içanen çarete. Maledictione çuey orain irriz çaudetenoy: ecen auhen eta nigar eguinen duçue,

Dyr Laux 6:25 Bavarian
Wee enk, woß ietz sat seitß, denn ös gaatß aft hungern. Wee enk, woß ietz lachtß; wainen gaatß und klagn.

Лука 6:25 Bulgarian
Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще изгладнеете. Горко [на вас], които сега се смеете; защото ще жалеете и ще плачете.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如今飽足的人,你們有禍了,因為你們將要飢餓。如今歡笑的人,你們有禍了,因為你們將要悲傷、哭泣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如今饱足的人,你们有祸了,因为你们将要饥饿。如今欢笑的人,你们有祸了,因为你们将要悲伤、哭泣。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們飽足的人有禍了!因為你們將要飢餓。你們喜笑的人有禍了!因為你們將要哀慟哭泣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们饱足的人有祸了!因为你们将要饥饿。你们喜笑的人有祸了!因为你们将要哀恸哭泣。

路 加 福 音 6:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 飽 足 的 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 將 要 飢 餓 。 你 們 喜 笑 的 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 將 要 哀 慟 哭 泣 。

路 加 福 音 6:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 饱 足 的 人 有 祸 了 ! 因 为 你 们 将 要 饥 饿 。 你 们 喜 笑 的 人 有 祸 了 ! 因 为 你 们 将 要 哀 恸 哭 泣 。

Evanðelje po Luki 6:25 Croatian Bible
Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!

Lukáš 6:25 Czech BKR
Běda vám, kteříž jste nasyceni, nebo lačněti budete. Běda vám, kteříž se nyní smějete, nebo kvíliti a plakati budete.

Lukas 6:25 Danish
Ve eder, I, som nu ere mætte, thi I skulle hungre. Ve eder, I, som nu le, thi I skulle sørge og græde.

Lukas 6:25 Dutch Staten Vertaling
Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

Westcott and Hort 1881
οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

Greek Orthodox Church 1904
οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαί ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

Tischendorf 8th Edition
οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαί ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι ὅτι πεινάσετε οὐαί ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι νυν οτι πεινασετε ουαι οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι νυν οτι πεινασετε ουαι οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε

Stephanus Textus Receptus 1550
ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι οτι πεινασετε ουαι υμιν οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουαι υμιν, οι εμπεπλησμενοι, οτι πεινασετε. ουαι υμιν, οι γελωντες νυν, οτι πενθησετε και κλαυσετε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι οτι πεινασετε ουαι υμιν οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι νυν οτι πεινασετε ουαι οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ouai hymin, hoi empeplēsmenoi nyn, hoti peinasete. ouai, hoi gelōntes nyn, hoti penthēsete kai klausete.

ouai hymin, hoi empeplesmenoi nyn, hoti peinasete. ouai, hoi gelontes nyn, hoti penthesete kai klausete.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ouai hymin, hoi empeplēsmenoi nyn, hoti peinasete. ouai, hoi gelōntes nyn, hoti penthēsete kai klausete.

ouai hymin, hoi empeplesmenoi nyn, hoti peinasete. ouai, hoi gelontes nyn, hoti penthesete kai klausete.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:25 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouai umin oi empeplēsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelōntes nun oti penthēsete kai klausete

ouai umin oi empeplEsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelOntes nun oti penthEsete kai klausete

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:25 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouai umin oi empeplēsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelōntes nun oti penthēsete kai klausete

ouai umin oi empeplEsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelOntes nun oti penthEsete kai klausete

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:25 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouai umin oi empeplēsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelōntes nun oti penthēsete kai klausete

ouai umin oi empeplEsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelOntes nun oti penthEsete kai klausete

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:25 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouai umin oi empeplēsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelōntes nun oti penthēsete kai klausete

ouai umin oi empeplEsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelOntes nun oti penthEsete kai klausete

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:25 Westcott/Hort - Transliterated
ouai umin oi empeplēsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelōntes nun oti penthēsete kai klausete

ouai umin oi empeplEsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelOntes nun oti penthEsete kai klausete

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:25 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouai umin oi empeplēsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelōntes nun oti penthēsete kai klausete

ouai umin oi empeplEsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelOntes nun oti penthEsete kai klausete

Lukács 6:25 Hungarian: Karoli
Jaj néktek, kik beteltetek; mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek; mert sírni és jajgatni fogtok.

La evangelio laŭ Luko 6:25 Esperanto
Ve al vi satigitaj! cxar vi malsatos. Ve al vi, kiuj nun ridas! cxar vi malgxojos kaj ploros.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 6:25 Finnish: Bible (1776)
Voi teitä, jotka ravitut olette! sillä teidän pitää isooman. Voi teitä, jotka nyt nauratte! sillä teidän pitää murehtiman ja itkemän.

Luc 6:25 French: Darby
malheur à vous qui etes rassasies, car vous aurez faim; malheur à vous qui riez maintenant, car vous menerez deuil et vous pleurerez.

Luc 6:25 French: Louis Segond (1910)
Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes!

Luc 6:25 French: Martin (1744)
Malheur à vous qui êtes remplis; car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant; car vous lamenterez et pleurerez.

Lukas 6:25 German: Modernized
Wehe euch, die ihr voll seid! denn euch wird hungern. Wehe euch, die ihr hier lachet! denn ihr werdet weinen und heulen.

Lukas 6:25 German: Luther (1912)
Weh euch, die ihr voll seid! denn euch wird hungern. Weh euch, die ihr hier lachet! denn ihr werdet weinen und heulen.

Lukas 6:25 German: Textbibel (1899)
Wehe euch, die ihr jetzt voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe, die ihr jetzt lachet, den ihr werdet trauern und weinen.

Luca 6:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
Guai a voi che siete ora satolli, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio piangerete.

Luca 6:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Guai a voi, che siete ripieni! perciocchè voi avrete fame. Guai a voi, che ora ridete! perciocchè voi farete cordoglio, e piangerete.

LUKAS 6:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Wai bagi kamu, hai orang yang kenyang sekarang ini; karena kamu akan lapar kelak. Wai bagimu, yang tertawa sekarang ini; karena kamu akan berdukacita dan menangis.

Luke 6:25 Kabyle: NT
A tawaɣit-nwen kunwi yeṛwan tura, aț-țuɣalem aț-țellaẓem. A tawaɣit-nwen kunwi yețțaḍṣan tura axaṭer aț-țilim di leḥzen d yimeṭṭawen.

누가복음 6:25 Korean
화 있을진저 너희 이제 배부른 자여 너희는 주리리로다 화 있을진저 너희 이제 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다

Lucas 6:25 Latin: Vulgata Clementina
Væ vobis, qui saturati estis : quia esurietis. Væ vobis, qui ridetis nunc : quia lugebitis et flebitis.

Sv. Lūkass 6:25 Latvian New Testament
Bēdas jums, kas esat paēduši, jo jūs cietīsiet izsalkumu! Bēdas jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsiet un raudāsiet!

Evangelija pagal Lukà 6:25 Lithuanian
Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani! Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verksite!

Luke 6:25 Maori
Aue, te mate mo koutou, mo te hunga e makona ana inaianei! e mate hoki koutou i te hiakai. Aue, te mate mo koutou, mo te hunga e kata ana inaianei! ka aue hoki koutou, ka tangi.

Lukas 6:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ve eder, I som nu er mette! for I skal hungre. Ve eder, I som nu ler! for I skal sørge og gråte.

Lucas 6:25 Spanish: La Biblia de las Américas
¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís!, porque os lamentaréis y lloraréis.

Lucas 6:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¡Ay de ustedes, los que ahora están saciados! Porque tendrán hambre. ¡Ay de ustedes, los que ahora ríen! Porque se lamentarán y llorarán.

Lucas 6:25 Spanish: Reina Valera Gómez
¡Ay de vosotros, los que estáis llenos! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.

Lucas 6:25 Spanish: Reina Valera 1909
Ay de vosotros, los que estáis hartos! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.

Lucas 6:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¡Ay de vosotros, los que estáis hartos! Porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! Porque lamentaréis y lloraréis.

Lucas 6:25 Bíblia King James Atualizada Português
Ai de vós, que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós, que agora rides, pois haveis de muito lamentar e prantear.

Lucas 6:25 Portugese Bible
Ai de vós, os que agora estais fartos! porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides! porque vos lamentareis e chorareis.   

Luca 6:25 Romanian: Cornilescu
Vai de voi, cari sînteţi sătui acum! Pentrucă voi veţi flămînzi! Vai de voi, cari rîdeţi acum, pentrucă voi veţi plînge şi vă veţi tîngui!

От Луки 6:25 Russian: Synodal Translation (1876)
Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам,смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.

От Луки 6:25 Russian koi8r
Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.

Luke 6:25 Shuar New Testament
`Atsumatsjai, tu Enentßimprumna nu, ukunmanka atsumattarme. Nuinkia waraschattarme. Yamßi Wishφarmena nu, ukunmanka Wßitiakrum uuttiatrume. Nuinkia waraschattarme.'

Lukas 6:25 Swedish (1917)
Ve eder, som nu ären mätta, ty I skolen hungra! Ve eder, som nu len, ty I skolen sörja och gråta!

Luka 6:25 Swahili NT
Ole wenu ninyi mnaoshiba sasa, maana baadaye mtasikia njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka kwa furaha sasa, maana baadaye mtaomboleza na kulia.

Lucas 6:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa aba ninyo mga busog ngayon! sapagka't kayo'y mangagugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! sapagka't kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis.

ลูกา 6:25 Thai: from KJV
วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่มหนำแล้ว เพราะว่าเจ้าจะอดอยาก วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้ เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้

Luka 6:25 Turkish
Vay halinize, şimdi karnı tok olan sizler, Çünkü açlık çekeceksiniz! Vay halinize, ey şimdi gülenler, Çünkü yas tutup ağlayacaksınız!

Лука 6:25 Ukrainian: NT
Горе вам, ситим! бо голодувати мете. Горе вам, що сьмієтесь тепер; бо сумувати мете да плакати мете.

Luke 6:25 Uma New Testament
Silaka-koi to bohu tempo toi, apa' mo'oro' -koi mpai'. Silaka-koi to goe' tempo toi, apa' susa' pai' geo' -koi mpai'.

Lu-ca 6:25 Vietnamese (1934)
Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói! Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!

Luke 6:24
Top of Page
Top of Page