John 13:37
New International Version
Peter asked, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you."

New Living Translation
"But why can't I come now, Lord?" he asked. "I'm ready to die for you."

English Standard Version
Peter said to him, “Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you.”

Berean Study Bible
“Lord,” said Peter, “why can’t I follow You now? I will lay down my life for You.”

New American Standard Bible
Peter said to Him, "Lord, why can I not follow You right now? I will lay down my life for You."

King James Bible
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.

Holman Christian Standard Bible
Lord," Peter asked, "why can't I follow You now? I will lay down my life for You!"

International Standard Version
"Lord, why can't I follow you now?" Peter asked him. "I would lay down my life for you!"

NET Bible
Peter said to him, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you!"

Aramaic Bible in Plain English
Shimeon Kaypha said to him, “My Lord, why cannot I come after you now? I will lay down my life for you.”

GOD'S WORD® Translation
Peter said to Jesus, "Lord, why can't I follow you now? I'll give my life for you."

Jubilee Bible 2000
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my soul for thy sake.

King James 2000 Bible
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow you now? I will lay down my life for your sake.

American King James Version
Peter said to him, Lord, why cannot I follow you now? I will lay down my life for your sake.

American Standard Version
Peter saith unto him, Lord, why cannot I follow thee even now? I will lay down my life for thee.

Douay-Rheims Bible
Peter saith to him: Why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thee.

Darby Bible Translation
Peter says to him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thee.

English Revised Version
Peter saith unto him, Lord, why cannot I follow thee even now? I will lay down my life for thee.

Webster's Bible Translation
Peter said to him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.

Weymouth New Testament
"Master," asked Peter again, "why cannot I follow you now? I will lay down my life on your behalf.

World English Bible
Peter said to him, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you."

Young's Literal Translation
Peter saith to him, 'Sir, wherefore am I not able to follow thee now? my life for thee I will lay down;'

Johannes 13:37 Afrikaans PWL
Shim’on Kefa sê vir Hom: “My Meester, waarom kan ek nie nou saam met U gaan nie? Ek sal my lewe vir U neerlê.”

Gjoni 13:37 Albanian
Pjetri i tha: ''Zot, pse nuk të ndiqkam dot tani? Unë do të jap jetën time për ty!''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 13:37 Arabic: Smith & Van Dyke
قال له بطرس يا سيد لماذا لا اقدر ان اتبعك الآن. اني اضع نفسي عنك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 13:37 Armenian (Western): NT
Պետրոս ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ինչո՞ւ հիմա չեմ կրնար հետեւիլ քեզի. ես իմ ա՛նձս ալ պիտի ընծայեմ քեզի համար»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  13:37 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Diotsa Pierrisec, Iauna, ceren ecin iarreiqui naquidic orain? neure arima hiregatic eçarriren diát.

Dyr Johanns 13:37 Bavarian
Dyr Peeters gfraagt wider: "Herr, zwö kan i n dyr nit +glei naachfolgn? Und wenn i mein Löbn für di opferet!"

Йоан 13:37 Bulgarian
Петър Му казва: Господи, защо да не мога да дойда след Тебе сега? Животът си ще дам за Тебе.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
彼得說:「主啊,為什麼我現在就不能跟隨你呢?為了你,我願意捨棄自己的生命!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
彼得说:“主啊,为什么我现在就不能跟随你呢?为了你,我愿意舍弃自己的生命!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
彼得說:「主啊,我為什麼現在不能跟你去?我願意為你捨命!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
彼得说:“主啊,我为什么现在不能跟你去?我愿意为你舍命!”

約 翰 福 音 13:37 Chinese Bible: Union (Traditional)
彼 得 說 : 主 阿 , 我 為 甚 麼 現 在 不 能 跟 你 去 ? 我 願 意 為 你 捨 命 !

約 翰 福 音 13:37 Chinese Bible: Union (Simplified)
彼 得 说 : 主 阿 , 我 为 甚 麽 现 在 不 能 跟 你 去 ? 我 愿 意 为 你 舍 命 !

Evanðelje po Ivanu 13:37 Croatian Bible
Nato će mu Petar: Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Život ću svoj položiti za tebe!

Jan 13:37 Czech BKR
Dí jemu Petr: Pane, proč bych nemohl nyní jíti za tebou? A já duši svou za tebe položím.

Johannes 13:37 Danish
Peter siger til ham: »Herre! hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit Liv til for dig?«

Johannes 13:37 Dutch Staten Vertaling
Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει αὐτῷ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν / ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; Tὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

Greek Orthodox Church 1904
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῷ Πέτρος· κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει αυτω [ο] πετρος κυριε δια τι ου δυναμαι σοι ακολουθειν αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει αυτω πετρος κυριε διατι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγει αυτω ο πετρος κυριε δια τι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγει αυτω ο Πετρος, Κυριε, διατι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρτι; την ψυχην μου υπερ σου θησω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγει αυτω πετρος κυριε δια τι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει αυτω {VAR1: [ο] } {VAR2: ο } πετρος κυριε δια τι ου δυναμαι σοι {VAR1: ακολουθειν } {VAR2: ακολουθησαι } αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei autō Petros Kyrie, dia ti ou dynamai soi akolouthēsai arti? tēn psychēn mou hyper sou thēsō.

legei auto Petros Kyrie, dia ti ou dynamai soi akolouthesai arti? ten psychen mou hyper sou theso.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei autō ho Petros Kyrie, dia ti ou dynamai soi akolouthein arti? tēn psychēn mou hyper sou thēsō.

legei auto ho Petros Kyrie, dia ti ou dynamai soi akolouthein arti? ten psychen mou hyper sou theso.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei autō petros kurie diati ou dunamai soi akolouthēsai arti tēn psuchēn mou uper sou thēsō

legei autO petros kurie diati ou dunamai soi akolouthEsai arti tEn psuchEn mou uper sou thEsO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legei autō petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthēsai arti tēn psuchēn mou uper sou thēsō

legei autO petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthEsai arti tEn psuchEn mou uper sou thEsO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legei autō o petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthēsai arti tēn psuchēn mou uper sou thēsō

legei autO o petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthEsai arti tEn psuchEn mou uper sou thEsO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legei autō o petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthēsai arti tēn psuchēn mou uper sou thēsō

legei autO o petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthEsai arti tEn psuchEn mou uper sou thEsO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Westcott/Hort - Transliterated
legei autō [o] petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthein arti tēn psuchēn mou uper sou thēsō

legei autO [o] petros kurie dia ti ou dunamai soi akolouthein arti tEn psuchEn mou uper sou thEsO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei autō {WH: [o] } {UBS4: o } petros kurie dia ti ou dunamai soi {WH: akolouthein } {UBS4: akolouthēsai } arti tēn psuchēn mou uper sou thēsō

legei autO {WH: [o]} {UBS4: o} petros kurie dia ti ou dunamai soi {WH: akolouthein} {UBS4: akolouthEsai} arti tEn psuchEn mou uper sou thEsO

János 13:37 Hungarian: Karoli
Monda néki Péter: Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom éretted!

La evangelio laŭ Johano 13:37 Esperanto
Petro diris al li:Sinjoro, kial mi ne povas vin sekvi nun? mi demetos por vi mian vivon.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:37 Finnish: Bible (1776)
Pietari sanoi hänelle: Herra, miksi en minä nyt taida sinua seurata? minä panen henkeni sinun edestäs.

Jean 13:37 French: Darby
Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi.

Jean 13:37 French: Louis Segond (1910)
Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi.

Jean 13:37 French: Martin (1744)
Pierre lui dit : Seigneur! pourquoi ne te puis-je pas maintenant suivre? j'exposerai ma vie pour toi.

Johannes 13:37 German: Modernized
Petrus spricht zu ihm: HERR, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen.

Johannes 13:37 German: Luther (1912)
Petrus spricht zu ihm: HERR, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen.

Johannes 13:37 German: Textbibel (1899)
Sagt zu ihm Petrus: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? mein Leben will ich für dich lassen.

Giovanni 13:37 Italian: Riveduta Bible (1927)
Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Metterò la mia vita per te!

Giovanni 13:37 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Pietro gli disse: Signore, perchè non posso io ora seguitarti? io metterò la vita mia per te.

YOHANES 13:37 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, apakah sebabnya hamba tiada dapat mengikut Tuhan sekarang ini? Hamba hendak menyerahkan nyawa hamba karena Tuhan."

John 13:37 Kabyle: NT
Buṭrus yenna-yas : A Sidi, acuɣeṛ ur zmireɣ ara ad dduɣ tura ? Aql-iyi wejdeɣ ad sebbleɣ iman-iw fell-ak.

요한복음 13:37 Korean
베드로가 가로되 `주여 내가 지금은 어찌하여 따를 수 없나이까 ? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다'

Ioannes 13:37 Latin: Vulgata Clementina
Dicit ei Petrus : Quare non possum te sequi modo? animam meam pro te ponam.

Sv. Jānis 13:37 Latvian New Testament
Pēteris sacīja Viņam: Kungs, kāpēc es nevaru Tev tagad sekot? Es savu dzīvību atdošu par Tevi.

Evangelija pagal Jonà 13:37 Lithuanian
Petras vėl klausė: “Viešpatie, kodėl gi negaliu dabar paskui Tave sekti? Aš savo gyvybę už Tave guldysiu!”

John 13:37 Maori
Ka mea a Pita ki a ia, E te Ariki, he aha ahau te aru ai i a koe aianei nei ano? Ka tuku ahau i ahau kia mate, he whakaaro naku ki a koe.

Johannes 13:37 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Peter sier til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sette mitt liv til for dig.

Juan 13:37 Spanish: La Biblia de las Américas
Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti!

Juan 13:37 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pedro Le dijo: "Señor, ¿por qué no Te puedo seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por Ti!"

Juan 13:37 Spanish: Reina Valera Gómez
Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.

Juan 13:37 Spanish: Reina Valera 1909
Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi alma pondré por ti.

Juan 13:37 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti.

João 13:37 Bíblia King James Atualizada Português
Inquiriu-lhe Pedro: “Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti!”

João 13:37 Portugese Bible
Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida.   

Ioan 13:37 Romanian: Cornilescu
,,Doamne``, I -a zis Petru, ,,de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.``

От Иоанна 13:37 Russian: Synodal Translation (1876)
Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.

От Иоанна 13:37 Russian koi8r
Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.

John 13:37 Shuar New Testament
Nuyß Pφtiur Tφmiayi "Uunta, ┐urukamtai yamaikia winichminiaitiaj? Amin Yßintajtsan jakataj tajai."

Johannes 13:37 Swedish (1917)
Petrus sade till honom: »Herre, varför kan jag icke följa dig nu? Mitt liv vill jag giva för dig.»

Yohana 13:37 Swahili NT
Petro akamwambia "Bwana, kwa nini siwezi kukufuata sasa? Niko tayari kufa kwa ajili yako!"

Juan 13:37 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo.

Ǝlinjil wa n Yaxya 13:37 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-as Simɣon Butros: «Ǝmǝli, mafel as wǝr ǝfrega a dak sǝr-ǝs ǝlkǝma ǝmǝrǝdda. Ǝgaraɣ iri y a fall-ak akfa iman-nin.»

ยอห์น 13:37 Thai: from KJV
เปโตรทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์"

Yuhanna 13:37 Turkish
Petrus, ‹‹Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm!›› dedi.

Йоан 13:37 Ukrainian: NT
Каже Йому Петр: Господи, чому не можу за Тобою йти тепер? Душу мою за Тебе положу.

John 13:37 Uma New Testament
Na'uli' tena Petrus: "Ha napa pai' uma-a ma'ala mpotuku' -ko wae-e lau Pue'? Ku'agi mate sabana petuku' -ku hi Iko!"

Giaêng 13:37 Vietnamese (1934)
Phi -e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa!

John 13:36
Top of Page
Top of Page