John 12:27
New International Version
"Now my soul is troubled, and what shall I say? 'Father, save me from this hour'? No, it was for this very reason I came to this hour.

New Living Translation
"Now my soul is deeply troubled. Should I pray, 'Father, save me from this hour'? But this is the very reason I came!

English Standard Version
“Now is my soul troubled. And what shall I say? ‘Father, save me from this hour’? But for this purpose I have come to this hour.

Berean Study Bible
Now My soul is troubled, and what shall I say? ‘Father, save Me from this hour’? No, it is for this purpose that I have come to this hour.

New American Standard Bible
"Now My soul has become troubled; and what shall I say, 'Father, save Me from this hour '? But for this purpose I came to this hour.

King James Bible
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.

Holman Christian Standard Bible
"Now My soul is troubled. What should I say--Father, save Me from this hour? But that is why I came to this hour.

International Standard Version
"Now my soul is in turmoil, and what should I say—'Father, save me from this hour'? No! It was for this very reason that I came to this hour.

NET Bible
"Now my soul is greatly distressed. And what should I say? 'Father, deliver me from this hour'? No, but for this very reason I have come to this hour.

Aramaic Bible in Plain English
“Behold, now my soul is troubled, and what shall I say: My Father, deliver me from this hour? But for this I have come to this hour.”

GOD'S WORD® Translation
"I am too deeply troubled now to know how to express my feelings. Should I say, 'Father, save me from this time [of suffering]'? No! I came for this time of suffering.

Jubilee Bible 2000
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this have I come in this hour.

King James 2000 Bible
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.

American King James Version
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I to this hour.

American Standard Version
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour.

Douay-Rheims Bible
Now is my soul troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause I came unto this hour.

Darby Bible Translation
Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But on account of this have I come to this hour.

English Revised Version
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour.

Webster's Bible Translation
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause I came to this hour.

Weymouth New Testament
Now is my soul full of trouble; and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I have come to this hour.

World English Bible
"Now my soul is troubled. What shall I say? 'Father, save me from this time?' But for this cause I came to this time.

Young's Literal Translation
'Now hath my soul been troubled, and what? shall I say -- Father, save me from this hour? -- but because of this I came to this hour;

Johannes 12:27 Afrikaans PWL
Let op, My Gees is nou ontsteld en wat sal Ek sê? Vader, red My uit hierdie tyd? Dit is egter juis as gevolg hiervan dat Ek in hierdie tyd gekom het.

Gjoni 12:27 Albanian
Tani shpirti im është i tronditur dhe çfarë të them: O Atë, më shpëto nga kjo orë? Por për këtë unë kam ardhur në këtë orë.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 12:27 Arabic: Smith & Van Dyke
الآن نفسي قد اضطربت. وماذا اقول. ايها الآب نجني من هذه الساعة. ولكن لاجل هذا أتيت الى هذه الساعة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 12:27 Armenian (Western): NT
«Հիմա իմ անձս վրդոված է, եւ ի՞նչ ըսեմ. “Հա՛յր, ազատէ՛ զիս այս ժամէ՞ն”: Բայց ես եկած եմ ասո՛ր համար՝ ա՛յս ժամուն:

Euangelioa S. Ioannen araura.  12:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orain ene arimá trublatua da: eta cer erranen dut? Aitá, empara neçac oren hunetaric: baina halacotz ethorri nauc oren hunetara.

Dyr Johanns 12:27 Bavarian
"Ayn sölcherne Angst haan i ietz! Soll i ietz öbby hergeen und sagn: 'Vater, kanst myr dös daa nit dyrsparn?'? Aber grad wögn dönn bin i ja kemmen.

Йоан 12:27 Bulgarian
Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но за това дойдох на тоя час.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「現在我的靈魂煩擾。我該說什麼呢?說『父啊,救我脫離這時刻』嗎?但我正是為了這時刻而來的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“现在我的灵魂烦扰。我该说什么呢?说‘父啊,救我脱离这时刻’吗?但我正是为了这时刻而来的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我現在心裡憂愁,我說什麼才好呢?父啊,救我脫離這時候!但我原是為這時候來的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我现在心里忧愁,我说什么才好呢?父啊,救我脱离这时候!但我原是为这时候来的。

約 翰 福 音 12:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 現 在 心 裡 憂 愁 , 我 說 甚 麼 才 好 呢 ? 父 阿 , 救 我 脫 離 這 時 候 ; 但 我 原 是 為 這 時 候 來 的 。

約 翰 福 音 12:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 现 在 心 里 忧 愁 , 我 说 甚 麽 才 好 呢 ? 父 阿 , 救 我 脱 离 这 时 候 ; 但 我 原 是 为 这 时 候 来 的 。

Evanðelje po Ivanu 12:27 Croatian Bible

Jan 12:27 Czech BKR
Nyní duše má zkormoucena jest, a což dím? Otče, vysvoboď mne z této hodiny. Ale proto jsem přišel k hodině této.

Johannes 12:27 Danish
Nu er min Sjæl forfærdet; og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne Time? Dog, derfor er jeg kommen til denne Time.

Johannes 12:27 Dutch Staten Vertaling
Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen.

Nestle Greek New Testament 1904
νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

Westcott and Hort 1881
νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

RP Byzantine Majority Text 2005
Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται· καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. Ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

Greek Orthodox Church 1904
Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

Tischendorf 8th Edition
νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην·

Scrivener's Textus Receptus 1894
νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται· καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.

Stephanus Textus Receptus 1550
Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται καὶ τί εἴπω Πάτερ σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
νυν η ψυχη μου τεταρακται και τι ειπω πατερ σωσον με εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
νυν η ψυχη μου τεταρακται και τι ειπω πατερ σωσον με εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην

Stephanus Textus Receptus 1550
νυν η ψυχη μου τεταρακται και τι ειπω πατερ σωσον με εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
νυν η ψυχη μου τεταρακται· και τι ειπω; πατερ, σωσον με εκ της ωρας ταυτης. αλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
νυν η ψυχη μου τεταρακται και τι ειπω πατερ σωσον με εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
νυν η ψυχη μου τεταρακται και τι ειπω πατερ σωσον με εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
nyn hē psychē mou tetaraktai, kai ti eipō? Pater, sōson me ek tēs hōras tautēs. alla dia touto ēlthon eis tēn hōran tautēn.

nyn he psyche mou tetaraktai, kai ti eipo? Pater, soson me ek tes horas tautes. alla dia touto elthon eis ten horan tauten.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
nyn hē psychē mou tetaraktai, kai ti eipō? pater, sōson me ek tēs hōras tautēs. alla dia touto ēlthon eis tēn hōran tautēn.

nyn he psyche mou tetaraktai, kai ti eipo? pater, soson me ek tes horas tautes. alla dia touto elthon eis ten horan tauten.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
nun ē psuchē mou tetaraktai kai ti eipō pater sōson me ek tēs ōras tautēs alla dia touto ēlthon eis tēn ōran tautēn

nun E psuchE mou tetaraktai kai ti eipO pater sOson me ek tEs Oras tautEs alla dia touto Elthon eis tEn Oran tautEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
nun ē psuchē mou tetaraktai kai ti eipō pater sōson me ek tēs ōras tautēs alla dia touto ēlthon eis tēn ōran tautēn

nun E psuchE mou tetaraktai kai ti eipO pater sOson me ek tEs Oras tautEs alla dia touto Elthon eis tEn Oran tautEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
nun ē psuchē mou tetaraktai kai ti eipō pater sōson me ek tēs ōras tautēs alla dia touto ēlthon eis tēn ōran tautēn

nun E psuchE mou tetaraktai kai ti eipO pater sOson me ek tEs Oras tautEs alla dia touto Elthon eis tEn Oran tautEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
nun ē psuchē mou tetaraktai kai ti eipō pater sōson me ek tēs ōras tautēs alla dia touto ēlthon eis tēn ōran tautēn

nun E psuchE mou tetaraktai kai ti eipO pater sOson me ek tEs Oras tautEs alla dia touto Elthon eis tEn Oran tautEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:27 Westcott/Hort - Transliterated
nun ē psuchē mou tetaraktai kai ti eipō pater sōson me ek tēs ōras tautēs alla dia touto ēlthon eis tēn ōran tautēn

nun E psuchE mou tetaraktai kai ti eipO pater sOson me ek tEs Oras tautEs alla dia touto Elthon eis tEn Oran tautEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
nun ē psuchē mou tetaraktai kai ti eipō pater sōson me ek tēs ōras tautēs alla dia touto ēlthon eis tēn ōran tautēn

nun E psuchE mou tetaraktai kai ti eipO pater sOson me ek tEs Oras tautEs alla dia touto Elthon eis tEn Oran tautEn

János 12:27 Hungarian: Karoli
Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettõl az órától. De azért jutottam ez órára.

La evangelio laŭ Johano 12:27 Esperanto
Nun maltrankviligxas mia animo; kaj kion mi diru? Patro, savu min el cxi tiu horo. Sed por tio mi venis gxis cxi tiu horo.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 12:27 Finnish: Bible (1776)
Nyt on minun sieluni suuresti murheissansa, ja mitä minun pitää sanoman? Isä, vapahda minun tästä hetkestä: kuitenkin olen minä sentähden tähän hetkeen tullut.

Jean 12:27 French: Darby
Maintenant mon ame est troublee; et que dirai-je? Pere, delivre-moi de cette heure; mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Pere, glorifie ton nom.

Jean 12:27 French: Louis Segond (1910)
Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.

Jean 12:27 French: Martin (1744)
Maintenant mon âme est agitée; et que dirai-je? ô Père! délivre-moi de cette heure; mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure.

Johannes 12:27 German: Modernized
Jetzt ist meine Seele betrübet. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde kommen.

Johannes 12:27 German: Luther (1912)
Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in die Welt gekommen.

Johannes 12:27 German: Textbibel (1899)
Wenn mir einer dient, so wird ihn der Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert: was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen.

Giovanni 12:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ora è turbata l’anima mia; e che dirò? Padre, salvami da quest’ora! Ma è per questo che son venuto incontro a quest’ora.

Giovanni 12:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora è turbata l’anima mia; e che dirò? Padre, salvami da quest’ora; ma, per questo sono io venuto in quest’ora.

YOHANES 12:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sekarang ini jiwa-Ku sangat berdukacita; apakah Aku hendak katakan? Ya Bapa, selamatkanlah Aku daripada saat itu! Tetapi karena itulah Aku sampai kepada saat ini.

John 12:27 Kabyle: NT
Atan tura ul-iw yetḥeyyeṛ ; d acu ara d-iniɣ ? A Baba sellek-iyi si teswiɛt-agi ? Nekk ẓriɣ ɣef teswiɛt agi i d-usiɣ iwakken a ț-qableɣ !

요한복음 12:27 Korean
지금 내 마음이 민망하니 무슨 말을 하리요 아버지여 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다

Ioannes 12:27 Latin: Vulgata Clementina
Nunc anima mea turbata est. Et quid dicam ? Pater, salvifica me ex hac hora. Sed propterea veni in horam hanc :

Sv. Jānis 12:27 Latvian New Testament
Tagad mana dvēsele ir satraukta. Un ko lai es saku? Tēvs, atpestī mani no šīs stundas? Bet šai stundai es taču atnācu.

Evangelija pagal Jonà 12:27 Lithuanian
Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką Aš pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? Bet juk tam Aš ir atėjau į šią valandą.

John 12:27 Maori
Kua pouri tenei toku wairua; a kia pehea atu ahau? E Pa, whakaorangia ahau i tenei wa: otira ko te mea tenei i haere mai ai ahau ki tenei wa.

Johannes 12:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Nu er min sjel forferdet, og hvad skal jeg si? Fader, frels mig fra denne time! Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time.

Juan 12:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Ahora mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: ``Padre, sálvame de esta hora? Pero para esto he llegado a esta hora.

Juan 12:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Ahora Mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: 'Padre, sálvame de esta hora'? Pero para esto he llegado a esta hora.

Juan 12:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¡Padre, sálvame de esta hora! Mas para esto he venido a esta hora.

Juan 12:27 Spanish: Reina Valera 1909
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora.

Juan 12:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora; mas por esto he venido en esta hora.

João 12:27 Bíblia King James Atualizada Português
Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não! Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora.

João 12:27 Portugese Bible
Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora.   

Ioan 12:27 Romanian: Cornilescu
Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit pînă la ceasul acesta!

От Иоанна 12:27 Russian: Synodal Translation (1876)
Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.

От Иоанна 12:27 Russian koi8r
Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.

John 12:27 Shuar New Testament
`Yamaikia Enentßirui ti itiurchat pujajai. ┐Warittiajak. "Aparu, ju T·runatniunmaya uwemtikrurta" titiajash? Antsu J· T·runatniun Tßwitjai.

Johannes 12:27 Swedish (1917)
Nu är min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund.

Yohana 12:27 Swahili NT
Sasa roho yangu imefadhaika, na niseme nini? Je, niseme: Baba, usiruhusu saa hii inifikie? Lakini ndiyo maana nimekuja--ili nipite katika saa hii.

Juan 12:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Nguni't dahil dito ay naparito ako sa oras na ito.

Ǝlinjil wa n Yaxya 12:27 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝmǝrǝdda ǝɣšâdan man-in. Ma zʼanna? Awak ad anna: Abba safs-i daɣ assaɣat ta? Mišan wǝr d-ewedaɣ alwaq wa, âr y a fall-i agu.

ยอห์น 12:27 Thai: from KJV
บัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดว่าอะไร จะว่า `ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นเวลานี้' อย่างนั้นหรือ หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงเวลานี้

Yuhanna 12:27 Turkish
Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? ‹Baba, beni bu saatten kurtar› mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim.

Йоан 12:27 Ukrainian: NT
Тепер же душа моя стрівожилась, і що мені казати? Отче, спаси мене від години сієї; тільки ж для сього прийшов я на годину сю.

John 12:27 Uma New Testament
"Susa' nono-ku toi-e. Uma ku'incai napa to kana ku'uli'. Ria hi rala nono-ku doko' mekakae: 'Mama, bahaka-a-kuwo ngkai kaparia to neo' mporumpa' -a toi-e!' Aga bo toe-mi pai' tumai-a hi rala dunia', bona mpotodohaka kaparia toe.

Giaêng 12:27 Vietnamese (1934)
Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy!

John 12:26
Top of Page
Top of Page