John 12:21
New International Version
They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. "Sir," they said, "we would like to see Jesus."

New Living Translation
paid a visit to Philip, who was from Bethsaida in Galilee. They said, "Sir, we want to meet Jesus."

English Standard Version
So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, “Sir, we wish to see Jesus.”

Berean Study Bible
They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and requested of him, “Sir, we want to see Jesus.”

New American Standard Bible
these then came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, "Sir, we wish to see Jesus."

King James Bible
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.

Holman Christian Standard Bible
So they came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and requested of him, "Sir, we want to see Jesus."

International Standard Version
They went to Philip (who was from Bethsaida in Galilee) and told him, "Sir, we would like to see Jesus."

NET Bible
So these approached Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and requested, "Sir, we would like to see Jesus."

Aramaic Bible in Plain English
These came and approached Philippus, who was from Bethsaida of Galilee, and they asked him and were saying to him, “My lord, we wish to see Yeshua.”

GOD'S WORD® Translation
They went to Philip (who was from Bethsaida in Galilee) and told him, "Sir, we would like to meet Jesus."

Jubilee Bible 2000
the same came therefore to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Lord, we desire to see Jesus.

King James 2000 Bible
The same came therefore to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and desired of him, saying, Sir, we would see Jesus.

American King James Version
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.

American Standard Version
these therefore came to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we would see Jesus.

Douay-Rheims Bible
These therefore came to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying: Sir, we would see Jesus.

Darby Bible Translation
these therefore came to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and they asked him saying, Sir, we desire to see Jesus.

English Revised Version
these therefore came to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we would see Jesus.

Webster's Bible Translation
The same came therefore to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.

Weymouth New Testament
They came to Philip, of Bethsaida in Galilee, with the request, "Sir, we wish to see Jesus."

World English Bible
These, therefore, came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, "Sir, we want to see Jesus."

Young's Literal Translation
these then came near to Philip, who is from Bethsaida of Galilee, and were asking him, saying, 'Sir, we wish to see Jesus;'

Johannes 12:21 Afrikaans PWL
Hulle het na Filippos gegaan wat van Beit-Tzaidah, in die Galil, was en hom gevra en gesê: “Meneer, ons wil graag vir Yeshua sien.”

Gjoni 12:21 Albanian
Ata, pra, iu afruan Filipit, që ishte nga Betsaida e Galilesë, dhe iu lutën duke thënë: ''Zot, duam të shohim Jezusin''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 12:21 Arabic: Smith & Van Dyke
فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد ان نرى يسوع.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 12:21 Armenian (Western): NT
Ասոնք մօտեցան Փիլիպպոսի, որ Գալիլեայի Բեթսայիդայէն էր, ու կը թախանձէին անոր՝ ըսելով. «Տէ՛ր, կ՚ուզենք Յիսո՛ւսը տեսնել»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  12:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hauc bada ethor citecen Philippegana cein baitzén Bethsaidaco Galilean, eta othoitz eguin cieçoten, cioitela, Iauna, nahi guendiquec Iesus ikussi.

Dyr Johanns 12:21 Bavarian
Sö gwenddnd si an n Filipsn, der was aus Bettseid in Gälau gstammt: "Gueter Man, önn Iesenn traeff myr gern!"

Йоан 12:21 Bulgarian
Те, прочее, дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине искаме да видим Исуса.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這些人來到加利利的伯賽達人腓力那裡,求他說:「先生,我們想見耶穌。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
这些人来到加利利的伯赛达人腓力那里,求他说:“先生,我们想见耶稣。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們來見加利利伯賽大的腓力,求他說:「先生,我們願意見耶穌。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们来见加利利伯赛大的腓力,求他说:“先生,我们愿意见耶稣。”

約 翰 福 音 12:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 來 見 加 利 利 伯 賽 大 的 腓 力 , 求 他 說 : 先 生 , 我 們 願 意 見 耶 穌 。

約 翰 福 音 12:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 来 见 加 利 利 伯 赛 大 的 腓 力 , 求 他 说 : 先 生 , 我 们 愿 意 见 耶 稣 。

Evanðelje po Ivanu 12:21 Croatian Bible
Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.

Jan 12:21 Czech BKR
Ti také přistoupili k Filipovi, kterýž byl od Betsaidy Galilejské, a prosili ho, řkouce: Pane, chtěli bychom Ježíše viděti.

Johannes 12:21 Danish
Disse gik nu til Filip, som var fra Bethsajda i Galilæa, og bade ham og sagde: »Herre! vi ønske at se Jesus.«

Johannes 12:21 Dutch Staten Vertaling
Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien.

Nestle Greek New Testament 1904
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

Westcott and Hort 1881
οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὗτοι οὖν προσῆλθαν / προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

Greek Orthodox Church 1904
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

Tischendorf 8th Edition
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελομεν τον ιησουν ιδειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελομεν τον ιησουν ιδειν

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελομεν τον ιησουν ιδειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτοι ουν προσηλθον Φιλιππω τω απο Βηθσαιδα της Γαλιλαιας, και ηρωτων αυτον λεγοντες, Κυριε, θελομεν τον Ιησουν ιδειν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελομεν τον ιησουν ιδειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελομεν τον ιησουν ιδειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
houtoi oun prosēlthon Philippō tō apo Bēthsaida tēs Galilaias, kai ērōtōn auton legontes Kyrie, thelomen ton Iēsoun idein.

houtoi oun proselthon Philippo to apo Bethsaida tes Galilaias, kai eroton auton legontes Kyrie, thelomen ton Iesoun idein.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
houtoi oun prosēlthan Philippō tō apo Bēthsaida tēs Galilaias, kai ērōtōn auton legontes Kyrie, thelomen ton Iēsoun idein.

houtoi oun proselthan Philippo to apo Bethsaida tes Galilaias, kai eroton auton legontes Kyrie, thelomen ton Iesoun idein.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
outoi oun prosēlthon philippō tō apo bēthsaida tēs galilaias kai ērōtōn auton legontes kurie thelomen ton iēsoun idein

outoi oun prosElthon philippO tO apo bEthsaida tEs galilaias kai ErOtOn auton legontes kurie thelomen ton iEsoun idein

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
outoi oun prosēlthon philippō tō apo bēthsaida tēs galilaias kai ērōtōn auton legontes kurie thelomen ton iēsoun idein

outoi oun prosElthon philippO tO apo bEthsaida tEs galilaias kai ErOtOn auton legontes kurie thelomen ton iEsoun idein

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
outoi oun prosēlthon philippō tō apo bēthsaida tēs galilaias kai ērōtōn auton legontes kurie thelomen ton iēsoun idein

outoi oun prosElthon philippO tO apo bEthsaida tEs galilaias kai ErOtOn auton legontes kurie thelomen ton iEsoun idein

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
outoi oun prosēlthon philippō tō apo bēthsaida tēs galilaias kai ērōtōn auton legontes kurie thelomen ton iēsoun idein

outoi oun prosElthon philippO tO apo bEthsaida tEs galilaias kai ErOtOn auton legontes kurie thelomen ton iEsoun idein

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:21 Westcott/Hort - Transliterated
outoi oun prosēlthon philippō tō apo bēthsaida tēs galilaias kai ērōtōn auton legontes kurie thelomen ton iēsoun idein

outoi oun prosElthon philippO tO apo bEthsaida tEs galilaias kai ErOtOn auton legontes kurie thelomen ton iEsoun idein

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
outoi oun prosēlthon philippō tō apo bēthsaida tēs galilaias kai ērōtōn auton legontes kurie thelomen ton iēsoun idein

outoi oun prosElthon philippO tO apo bEthsaida tEs galilaias kai ErOtOn auton legontes kurie thelomen ton iEsoun idein

János 12:21 Hungarian: Karoli
Ezek azért a galileai Bethsaidából való Filephez menének, és kérék õt, mondván: Uram, látni akarjuk a Jézust.

La evangelio laŭ Johano 12:21 Esperanto
tiuj do venis al Filipo, kiu estis el Betsaida Galilea, kaj petis lin, dirante:Sinjoro, ni volas vidi Jesuon.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 12:21 Finnish: Bible (1776)
Niin he menivät Philippuksen tykö, joka oli Galilean Betsaidasta, ja rukoilivat häntä, sanoen: herra, me tahdomme nähdä Jesusta.

Jean 12:21 French: Darby
Ceux-ci donc vinrent à Philippe qui etait de Bethsaida de Galilee, et ils le priaient, disant: Seigneur, nous desirons voir Jesus.

Jean 12:21 French: Louis Segond (1910)
s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus.

Jean 12:21 French: Martin (1744)
Lesquels vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent, disant : Seigneur! nous désirons de voir Jésus.

Johannes 12:21 German: Modernized
Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen: HERR, wir wollten Jesum gerne sehen.

Johannes 12:21 German: Luther (1912)
Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesum gerne sehen.

Johannes 12:21 German: Textbibel (1899)
diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn also: Herr, wir möchten den Jesus sehen.

Giovanni 12:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
Questi dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo veder Gesù.

Giovanni 12:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Costoro adunque, accostatisi a Filippo, ch’era di Betsaida, città di Galilea, lo pregarono, dicendo: Signore, noi vorremmo veder Gesù.

YOHANES 12:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Orang-orang itu sudah datang kepada Pilipus, orang Baitsaida di tanah Galilea, lalu minta kepadanya, katanya, "Tuan, kami hendak melihat Yesus."

John 12:21 Kabyle: NT
Iyunaniyen-agi ṛuḥen ɣer Filibus ajlili n taddart n Bitsayda, nnan-as : Nebɣa a nẓer Sidna Ɛisa !

요한복음 12:21 Korean
저희가 갈릴리 벳새다 사람 빌립에게 가서 청하여 가로되 `선생이여, 우리가 예수를 뵈옵고자 하나이다' 하니

Ioannes 12:21 Latin: Vulgata Clementina
Hi ergo accesserunt ad Philippum, qui erat a Bethsaida Galilææ, et rogabant eum, dicentes : Domine, volumus Jesum videre.

Sv. Jānis 12:21 Latvian New Testament
Viņi piegāja pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un lūdza to, sacīdami: Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu!

Evangelija pagal Jonà 12:21 Lithuanian
Jie priėjo prie Pilypo, kilusio iš Galilėjos miesto Betsaidos, ir paprašė: “Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų”.

John 12:21 Maori
A haere ana enei ki a Piripi o Petahaira o Kariri, korero ana ki a ia, mea atu ana, E kara, e hiahia ana matou kia kite i a Ihu.

Johannes 12:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Disse gikk da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre! vi vil gjerne se Jesus.

Juan 12:21 Spanish: La Biblia de las Américas
éstos, pues, fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban, diciendo: Señor, queremos ver a Jesús.

Juan 12:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
éstos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: "Señor, queremos ver a Jesús."

Juan 12:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Éstos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús.

Juan 12:21 Spanish: Reina Valera 1909
Estos pues, se llegaron á Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y rogáronle, diciendo: Señor, querríamos ver á Jesús.

Juan 12:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús.

João 12:21 Bíblia King James Atualizada Português
Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: “Senhor! Nós desejamos ver Jesus.”

João 12:21 Portugese Bible
Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus.   

Ioan 12:21 Romanian: Cornilescu
s'au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, şi au zis: ,,Domnule, am vrea să vedem pe Isus.``

От Иоанна 12:21 Russian: Synodal Translation (1876)
Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.

От Иоанна 12:21 Russian koi8r
Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.

John 12:21 Shuar New Testament
Niisha Jiripin weantukarmiayi. Kame nu Jiripi Petsaitia pΘprunmayauyayi. Petsaitia pΘprusha KarirΘa nunkanam awai. Nincha Kriaku apach seainiak "Uunta, Jesusjai chichastaitsar wakeraji" tiarmiayi.

Johannes 12:21 Swedish (1917)
Dessa kommo till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bådo honom och sade: »Herre, vi skulle vilja se Jesus.»

Yohana 12:21 Swahili NT
Hao walimwendea Filipo, mwenyeji wa Bethsaida katika Galilaya, wakasema, "Mheshimiwa, tunataka kumwona Yesu."

Juan 12:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe, na taga Betsaida ng Galilea, at nagsipamanhik sa kaniya, na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus.

Ǝlinjil wa n Yaxya 12:21 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝkkan iyyan daɣ nǝttulab ǝn Ɣaysa igan Filibus wa n tǝɣrǝmt ǝn Betsayda ta n akal ǝn Galilaya, ǝnnan-as: «Nǝgmay daɣ-ak a dana-tassakna Ɣaysa.»

ยอห์น 12:21 Thai: from KJV
พวกกรีกนั้นจึงไปหาฟีลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิลี และพูดกับท่านว่า "ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้าจะใคร่เห็นพระเยซู"

Yuhanna 12:21 Turkish
Bunlar, Celilenin Beytsayda Kentinden olan Filipusa gelerek, ‹‹Efendimiz, İsayı görmek istiyoruz›› diye rica ettiler.

Йоан 12:21 Ukrainian: NT
Сї ж приступили до Филипа, що був з Витсаїди Галилейської, кажучи : Добродїю, хочемо Ісуса видїти.

John 12:21 Uma New Testament
To Yunani toera hilou hi Filipus, ra'uli' -ki: "Doko' -ka-kaiwo mpohirua' -ki Yesus." (Filipus tohe'e ngkai ngata Betsaida hi tana' Galilea.)

Giaêng 12:21 Vietnamese (1934)
đến tìm Phi-líp, là người ở thành Bết-sai-đa, thuộc xứ Ga-li-lê, mà xin rằng: Thưa chúa, chúng tôi muốn ra mắt Ðức Chúa Jêsus.

John 12:20
Top of Page
Top of Page