John 11:57
New International Version
But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him.

New Living Translation
Meanwhile, the leading priests and Pharisees had publicly ordered that anyone seeing Jesus must report it immediately so they could arrest him.

English Standard Version
Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where he was, he should let them know, so that they might arrest him.

Berean Study Bible
But the chief priests and Pharisees had given orders that anyone who knew where He was must report it, so that they could arrest Him.

New American Standard Bible
Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where He was, he was to report it, so that they might seize Him.

King James Bible
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.

Holman Christian Standard Bible
The chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where He was, he should report it so they could arrest Him.

International Standard Version
Now the high priests and the Pharisees had given orders that whoever knew where he was should tell them so that they could arrest him.

NET Bible
(Now the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who knew where Jesus was should report it, so that they could arrest him.)

Aramaic Bible in Plain English
But the Chief Priests and the Pharisees ordered that if anyone knew where he was, he would show them so that they might seize him.

GOD'S WORD® Translation
(The chief priests and the Pharisees had given orders that whoever knew where Jesus was should tell them so that they could arrest him.)

Jubilee Bible 2000
Now both the high priests and the Pharisees had given a commandment, that if anyone knew where he was he should show it, that they might take him.

King James 2000 Bible
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he was, he should show it, that they might take him.

American King James Version
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should show it, that they might take him.

American Standard Version
Now the chief priests and the Pharisees had given commandment, that, if any man knew where he was, he should show it, that they might take him.

Douay-Rheims Bible
And the chief priests and Pharisees had given a commandment, that if any man knew where he was, he should tell, that they might apprehend him.

Darby Bible Translation
Now the chief priests and the Pharisees had given commandment that if any one knew where he was, he should make it known, that they might take him.

English Revised Version
Now the chief priests and the Pharisees had given commandment, that, if any man knew where he was, he should shew it, that they might take him.

Webster's Bible Translation
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he was, he should show it, that they might take him.

Weymouth New Testament
Now the High Priests and the Pharisees had issued orders that if any one knew where He was, he should give information, so that they might arrest Him.

World English Bible
Now the chief priests and the Pharisees had commanded that if anyone knew where he was, he should report it, that they might seize him.

Young's Literal Translation
and both the chief priests and the Pharisees had given a command, that if any one may know where he is, he may shew it, so that they may seize him.

Johannes 11:57 Afrikaans PWL
Die leierpriesters en die Fariseërs het ook ’n bevel gegee dat, indien iemand weet waar Hy is, hy dit moes bekend maak sodat hulle Hom kon vang.

Gjoni 11:57 Albanian
Krerët e priftërinjve dhe farisenjtë kishin dhënë urdhër që, po ta dinte ndokush se ku ishte ai, të sinjalizonte që ta kapnin.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 11:57 Arabic: Smith & Van Dyke
وكان ايضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو فليدل عليه لكي يمسكوه

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 11:57 Armenian (Western): NT
Իսկ քահանայապետներն ու Փարիսեցիները պատուիրեր էին, որ եթէ մէկը գիտնայ անոր ո՛ւր ըլլալը՝ ցոյց տայ, որպէսզի ձերբակալեն զայն:

Euangelioa S. Ioannen araura.  11:57 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta eman ceçaten Sacrificadore principaléc eta Phariseuéc manamendu, baldin nehorc eçagutzen balu non licén, eracuts leçan, hatzaman leçatençát.

Dyr Johanns 11:57 Bavarian
D Oberpriester und Mauchn hietnd nömlich angorddnet, däß s ayn Ieder meldn mueß, der wo waiß, wo yr ist. Dann haetnd s n verhaftt.

Йоан 11:57 Bulgarian
А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, щото, ако узнае някой къде е, да извести, за да Го уловят.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
原來,祭司長們和法利賽人早就下令,如果有人知道耶穌在哪裡,就要報告,好抓住他。

中文标准译本 (CSB Simplified)
原来,祭司长们和法利赛人早就下令,如果有人知道耶稣在哪里,就要报告,好抓住他。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
那時,祭司長和法利賽人早已吩咐說,若有人知道耶穌在哪裡,就要報明,好去拿他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
那时,祭司长和法利赛人早已吩咐说,若有人知道耶稣在哪里,就要报明,好去拿他。

約 翰 福 音 11:57 Chinese Bible: Union (Traditional)
那 時 , 祭 司 長 和 法 利 賽 人 早 已 吩 咐 說 , 若 有 人 知 道 耶 穌 在 那 裡 , 就 要 報 明 , 好 去 拿 他 。

約 翰 福 音 11:57 Chinese Bible: Union (Simplified)
那 时 , 祭 司 长 和 法 利 赛 人 早 已 吩 咐 说 , 若 有 人 知 道 耶 稣 在 那 里 , 就 要 报 明 , 好 去 拿 他 。

Evanðelje po Ivanu 11:57 Croatian Bible
A glavari svećenički i farizeji izdadoše naredbu: ako tko sazna gdje je, neka dojavi da ga uhvate.

Jan 11:57 Czech BKR
Vydali pak byli přední kněží a farizeové mandát, jestliže by kdo zvěděl, kde by byl, aby pověděl, aby jej jali.

Johannes 11:57 Danish
Men Ypperstepræsterne og Farisæerne havde givet Befaling om at dersom nogen vidste, hvor han var, skulde han give det til Kende for at de kunde gribe ham.

Johannes 11:57 Dutch Staten Vertaling
De overpriesters nu en de Farizeen hadden een gebod gegeven, dat, zo iemand wist, waar Hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij Hem mochten vangen.

Nestle Greek New Testament 1904
δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολήν, ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν, μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὴν ἵνα ἐάν τις γνῶ ποῦ ἐστι, μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἔστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολήν, ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστι, μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὴν ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ ὅπως πιάσωσιν αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δεδωκεισαν δε οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολας ινα εαν τις γνω που εστιν μηνυση οπως πιασωσιν αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δεδωκεισαν δε οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολας ινα εαν τις γνω που εστιν μηνυση οπως πιασωσιν αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
δεδωκεισαν δε και οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολην ινα εαν τις γνω που εστιν μηνυση οπως πιασωσιν αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δεδωκεισαν δε και οι αρχιερεις και οι Φαρισαιοι εντολην, ινα εαν τις γνω που εστι, μηνυση, οπως πιασωσιν αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δεδωκεισαν δε και οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολην ινα εαν τις γνω που εστιν μηνυση οπως πιασωσιν αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δεδωκεισαν δε οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολας ινα εαν τις γνω που εστιν μηνυση οπως πιασωσιν αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
dedōkeisan de hoi archiereis kai hoi Pharisaioi entolas hina ean tis gnō pou estin mēnysē, hopōs piasōsin auton.

dedokeisan de hoi archiereis kai hoi Pharisaioi entolas hina ean tis gno pou estin menyse, hopos piasosin auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
dedōkeisan de hoi archiereis kai hoi Pharisaioi entolas hina ean tis gnō pou estin mēnysē, hopōs piasōsin auton.

dedokeisan de hoi archiereis kai hoi Pharisaioi entolas hina ean tis gno pou estin menyse, hopos piasosin auton.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:57 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dedōkeisan de oi archiereis kai oi pharisaioi entolas ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

dedOkeisan de oi archiereis kai oi pharisaioi entolas ina ean tis gnO pou estin mEnusE opOs piasOsin auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:57 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dedōkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolēn ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

dedOkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolEn ina ean tis gnO pou estin mEnusE opOs piasOsin auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:57 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dedōkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolēn ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

dedOkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolEn ina ean tis gnO pou estin mEnusE opOs piasOsin auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:57 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dedōkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolēn ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

dedOkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolEn ina ean tis gnO pou estin mEnusE opOs piasOsin auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:57 Westcott/Hort - Transliterated
dedōkeisan de oi archiereis kai oi pharisaioi entolas ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

dedOkeisan de oi archiereis kai oi pharisaioi entolas ina ean tis gnO pou estin mEnusE opOs piasOsin auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:57 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dedōkeisan de oi archiereis kai oi pharisaioi entolas ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

dedOkeisan de oi archiereis kai oi pharisaioi entolas ina ean tis gnO pou estin mEnusE opOs piasOsin auton

János 11:57 Hungarian: Karoli
A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adának, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy õt megfogják.

La evangelio laŭ Johano 11:57 Esperanto
Kaj la cxefpastroj kaj la Fariseoj jam antauxe ordonis, ke se iu scias, kie li estas, tiu montru tion, por ke oni lin kaptu.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 11:57 Finnish: Bible (1776)
Ja ylimmäiset papit ja Pharisealaiset olivat käskyn antaneet, että jos joku tietäis, kussa hän olis, niin hänen piti sen ilmoittaman, että he ottaisivat hänen kiinni.

Jean 11:57 French: Darby
Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donne ordre que si quelqu'un savait ou il etait, il le declarat, afin qu'on le prit.

Jean 11:57 French: Louis Segond (1910)
Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.

Jean 11:57 French: Martin (1744)
Or les principaux Sacrificateurs et les Pharisiens avaient donné ordre, que si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin de se saisir de lui.

Johannes 11:57 German: Modernized
Es hatten aber die Hohenpriester und Pharisäer lassen ein Gebot ausgehen, so jemand wüßte, wo er wäre, daß er's anzeigete, daß sie ihn griffen.

Johannes 11:57 German: Luther (1912)
Es hatten aber die Hohenpriester und Pharisäer lassen ein Gebot ausgehen: so jemand wüßte, wo er wäre, daß er's anzeige, daß sie ihn griffen.

Johannes 11:57 German: Textbibel (1899)
Es hatten aber die Hohenpriester und die Pharisäer Anordnung getroffen, daß, wer seinen Aufenthalt wisse, es anzeigen solle, damit sie ihn greifen könnten.

Giovanni 11:57 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or i capi sacerdoti e i Farisei avean dato ordine che se alcuno sapesse dove egli era, ne facesse denunzia perché potessero pigliarlo.

Giovanni 11:57 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or i principali sacerdoti, e i Farisei avean dato ordine che, se alcuno sapeva ove egli fosse, lo significasse, acciocchè lo pigliassero.

YOHANES 11:57 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi kepala-kepala imam dan orang Parisi pun sudah memberi perintah, jikalau barang seorang mengetahui akan tempat tinggal Yesus, hendaklah menyatakan, supaya mereka itu dapat menangkap Dia.

John 11:57 Kabyle: NT
Yuɣ lḥal lmuqedmin imeqqranen d ifariziyen nebhen-d nnan : Win yeẓran anda yella Ɛisa-nni, ilaq a d-yessiweḍ lexbaṛ i yiɛessasen akken a t-ṭṭfen.

요한복음 11:57 Korean
이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 고하여 잡게 하라 명령하였음이러라

Ioannes 11:57 Latin: Vulgata Clementina
Dederant autem pontifices et pharisæi mandatum ut si quis cognoverit ubi sit, indicet, ut apprehendant eum.

Sv. Jānis 11:57 Latvian New Testament

Evangelija pagal Jonà 11:57 Lithuanian
Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantys praneštų, kur Jis esąs, kad galėtų Jį suimti.

John 11:57 Maori
Na kua takoto te tikanga a nga tohunga nui ratou ko nga Parihi, ki te matau tetahi tangata ki te wahi e noho ai ia, me whakaatu, kia hopukia ai ia e ratou.

Johannes 11:57 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men yppersteprestene og fariseerne hadde påbudt at om nogen fikk vite hvor han var, skulde han melde det, så de kunde gripe ham.

Juan 11:57 Spanish: La Biblia de las Américas
Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran.

Juan 11:57 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y los principales sacerdotes y los Fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que Lo prendieran.

Juan 11:57 Spanish: Reina Valera Gómez
Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado orden, que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen.

Juan 11:57 Spanish: Reina Valera 1909
Y los pontífices y los Fariseos habían dado mandamiento, que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen.

Juan 11:57 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y los sumo sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen.

João 11:57 Bíblia King James Atualizada Português
Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde Ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo.

João 11:57 Portugese Bible
Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o prendessem.   

Ioan 11:57 Romanian: Cornilescu
Iar preoţii cei mai de seamă şi Fariseii porunciseră că, dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să -L prindă. Maria Îi toarnă mir pe picioare.

От Иоанна 11:57 Russian: Synodal Translation (1876)
Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.

От Иоанна 11:57 Russian koi8r
Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.

John 11:57 Shuar New Testament
ParisΘusha Israer-patri uuntrisha akupainiak "Jesus Pujß nekaamka ujatkata" tiarmiayi. Jesusan sepunam enkeatai tusar tiarmiayi.

Johannes 11:57 Swedish (1917)
Och översteprästerna och fariséerna hade utfärdat påbud om att den som finge veta var han fanns skulle giva det till känna, för att de måtte kunna gripa honom.

Yohana 11:57 Swahili NT
Makuhani wakuu na Mafarisayo walikuwa wametoa amri kwamba mtu akijua mahali aliko Yesu awaarifu kusudi wamtie nguvuni.

Juan 11:57 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya.

Ǝlinjil wa n Yaxya 11:57 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnta ilimaman win zawwarnen ǝd Farisaytan omâran aytedan s âs i issanan edag wa iha Ɣaysa isaffagget-tu fǝl ad attarmas.

ยอห์น 11:57 Thai: from KJV
ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีได้ออกคำสั่งไว้ว่า ถ้าผู้ใดรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหน ก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์

Yuhanna 11:57 Turkish
Başkâhinlerle Ferisiler O'nu yakalayabilmek için, yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.

Йоан 11:57 Ukrainian: NT
Дали ж і архиереї і Фарисеї наказ, щоб, як хто знати ме, де Він, то щоб схопити Його.

John 11:57 Uma New Testament
Ane imam pangkeni pai' to Parisi, ria ami' parenta-ra hi ntodea to mpo'uli': "Hema-hema-koi to mpo'inca kahiapa-na Yesus, ncaliu ni'uli' -kakai, bona rahoko' -i."

Giaêng 11:57 Vietnamese (1934)
Vả, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lịnh, nếu ai biết Ðức Chúa Jêsus ở đâu, thì phải mách với họ, để họ bắt Ngài.

John 11:56
Top of Page
Top of Page