Acts 3:16
New International Version
By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see.

New Living Translation
"Through faith in the name of Jesus, this man was healed--and you know how crippled he was before. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes.

English Standard Version
And his name—by faith in his name—has made this man strong whom you see and know, and the faith that is through Jesus has given the man this perfect health in the presence of you all.

Berean Study Bible
By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know has been made strong. It is Jesus’ name and the faith that comes through Him that has given him this complete healing in your presence.

New American Standard Bible
"And on the basis of faith in His name, it is the name of Jesus which has strengthened this man whom you see and know; and the faith which comes through Him has given him this perfect health in the presence of you all.

King James Bible
And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

Holman Christian Standard Bible
By faith in His name, His name has made this man strong, whom you see and know. So the faith that comes through Him has given him this perfect health in front of all of you."

International Standard Version
It is his name—that is, by faith in his name—that has healed this man whom you see and know. Yes, the faith that comes through Jesus has given him this perfect health in the presence of all of you.

NET Bible
And on the basis of faith in Jesus' name, his very name has made this man--whom you see and know--strong. The faith that is through Jesus has given him this complete health in the presence of you all.

Aramaic Bible in Plain English
“And by the faith of his Name, this one whom you see and know, he has restored and healed, and faith in him has given him this health before you all.”

GOD'S WORD® Translation
We believe in the one named Jesus. Through his power alone this man, whom you know, was healed, as all of you saw.

Jubilee Bible 2000
And in the faith of his name, unto this man whom ye see and know, has confirmed his name; and the faith which is by him has given this man this perfect soundness in the presence of you all.

King James 2000 Bible
And his name through faith in his name has made this man strong, whom you see and know: yea, the faith which is by him has given him this perfect soundness in the presence of you all.

American King James Version
And his name through faith in his name has made this man strong, whom you see and know: yes, the faith which is by him has given him this perfect soundness in the presence of you all.

American Standard Version
And by faith in his name hath his name made this man strong, whom ye behold and know: yea, the faith which is through him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

Douay-Rheims Bible
And in the faith of his name, this man, whom you have seen and known, hath his name strengthened; and the faith which is by him, hath given this perfect soundness in the sight of you all.

Darby Bible Translation
And, by faith in his name, his name has made this [man] strong whom ye behold and know; and the faith which is by him has given him this complete soundness in the presence of you all.

English Revised Version
And by faith in his name hath his name made this man strong, whom ye behold and know: yea, the faith which is through him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

Webster's Bible Translation
And his name, through faith in his name, hath made this man strong, whom ye see and know: yes, the faith which is by him, hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

Weymouth New Testament
It is His name-- faith in that name being the condition--which has strengthened this man whom you behold and know; and the faith which He has given has made this man sound and strong again, as you can all see.

World English Bible
By faith in his name, his name has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which is through him has given him this perfect soundness in the presence of you all.

Young's Literal Translation
and on the faith of his name, this one whom ye see and have known, his name made strong, even the faith that is through him did give to him this perfect soundness before you all.

Handelinge 3:16 Afrikaans PWL
Deur vertroue in Sy Outoriteit en Karakter is hierdie man, wat julle sien en ken, herstel en genees en vertroue in Hom het hom hierdie gesondheid gegee voor julle almal.

Veprat e Apostujve 3:16 Albanian
Dhe për besimin në emër të Jezusit, ky njeri, të cilin ju po e shihni dhe e njihni, u fortesua nga emri i tij; dhe besimi, që është nëpërmjet tij, i ka dhënë shërimin e plotë të gjymtyrëve, në praninë e të gjithëve ju.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 3:16 Arabic: Smith & Van Dyke
وبالايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه والايمان الذي بواسطته اعطاه هذه الصحة امام جميعكم

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 3:16 Armenian (Western): NT
Անոր անունին հաւատքով՝ անոր անո՛ւնը ամրացուց ասիկա, որ դուք կը տեսնէք եւ կը ճանչնաք: Անով եղած հաւա՛տքն է՝ որ առողջացուց զայն ձեր բոլորին առջեւ:

Apostoluén Acteac. 3:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta haren icena baithango fedeaz, ikusten eta eçagutzen duçuen haur, fortificatu vkan du haren icenac: eta harçaz den fedeac bere membro gucietaco dispositione haur huni eman drauca çuen gución presentián.

De Zwölfbotngetaat 3:16 Bavarian
Und weil der Lame an seinn Namen glaaubt haat, haat der Nam dönn Man daa kröftt, woß seghtß und kenntß. Der Glaaubn durch iem haat n vor enk allsand gnörigt.

Деяния 3:16 Bulgarian
И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи тогова, когото гледате и познавате; да! тая вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
現在,基於對他名的信心,他的名就使你們所看見所認識的這個人健壯了;這由耶穌而來的信心,使他在你們眾人面前完全康復了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
现在,基于对他名的信心,他的名就使你们所看见所认识的这个人健壮了;这由耶稣而来的信心,使他在你们众人面前完全康复了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我們因信他的名,他的名便叫你們所看見、所認識的這人健壯了。正是他所賜的信心,叫這人在你們眾人面前全然好了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我们因信他的名,他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心,叫这人在你们众人面前全然好了。

使 徒 行 傳 3:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 們 因 信 他 的 名 , 他 的 名 便 叫 你 們 所 看 見 所 認 識 的 這 人 健 壯 了 ; 正 是 他 所 賜 的 信 心 , 叫 這 人 在 你 們 眾 人 面 前 全 然 好 了 。

使 徒 行 傳 3:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 们 因 信 他 的 名 , 他 的 名 便 叫 你 们 所 看 见 所 认 识 的 这 人 健 壮 了 ; 正 是 他 所 赐 的 信 心 , 叫 这 人 在 你 们 众 人 面 前 全 然 好 了 。

Djela apostolska 3:16 Croatian Bible
I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju.

Skutky apoštolské 3:16 Czech BKR
A skrze víru ve jméno jeho, tohoto, kteréhož vy vidíte a znáte, utvrdilo jest jméno jeho a víra, kteráž jest skrze něho, dala jemu celé zdraví toto před obličejem všech vás.

Apostelenes gerninger 3:16 Danish
Og i Troen paa hans Navn har hans Navn styrket denne, hvem I se og kende, og Troen, som virkedes ved ham, har givet denne hans Førlighed i Paasyn af eder alle.

Handelingen 3:16 Dutch Staten Vertaling
En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε, ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

Westcott and Hort 1881
καὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι' αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ [ἐπὶ] τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι' αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε, ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις ἡ δι' αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και επι τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων

Stephanus Textus Receptus 1550
και επι τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και επι τη πιστει του ονοματος αυτου, τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσε το ονομα αυτου· και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και επι τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και {VAR2: επι } τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai epi tē pistei tou onomatos autou touton, hon theōreite kai oidate, estereōsen to onoma autou, kai hē pistis hē di’ autou edōken autō tēn holoklērian tautēn apenanti pantōn hymōn.

kai epi te pistei tou onomatos autou touton, hon theoreite kai oidate, estereosen to onoma autou, kai he pistis he di’ autou edoken auto ten holoklerian tauten apenanti panton hymon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai tē pistei tou onomatos autou touton hon theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou, kai hē pistis hē di' autou edōken autō tēn holoklērian tautēn apenanti pantōn hymōn.

kai te pistei tou onomatos autou touton hon theoreite kai oidate estereosen to onoma autou, kai he pistis he di' autou edoken auto ten holoklerian tauten apenanti panton hymon.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai epi tē pistei tou onomatos autou touton on theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou kai ē pistis ē di autou edōken autō tēn oloklērian tautēn apenanti pantōn umōn

kai epi tE pistei tou onomatos autou touton on theOreite kai oidate estereOsen to onoma autou kai E pistis E di autou edOken autO tEn oloklErian tautEn apenanti pantOn umOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai epi tē pistei tou onomatos autou touton on theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou kai ē pistis ē di autou edōken autō tēn oloklērian tautēn apenanti pantōn umōn

kai epi tE pistei tou onomatos autou touton on theOreite kai oidate estereOsen to onoma autou kai E pistis E di autou edOken autO tEn oloklErian tautEn apenanti pantOn umOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai epi tē pistei tou onomatos autou touton on theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou kai ē pistis ē di autou edōken autō tēn oloklērian tautēn apenanti pantōn umōn

kai epi tE pistei tou onomatos autou touton on theOreite kai oidate estereOsen to onoma autou kai E pistis E di autou edOken autO tEn oloklErian tautEn apenanti pantOn umOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai epi tē pistei tou onomatos autou touton on theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou kai ē pistis ē di autou edōken autō tēn oloklērian tautēn apenanti pantōn umōn

kai epi tE pistei tou onomatos autou touton on theOreite kai oidate estereOsen to onoma autou kai E pistis E di autou edOken autO tEn oloklErian tautEn apenanti pantOn umOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:16 Westcott/Hort - Transliterated
kai tē pistei tou onomatos autou touton on theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou kai ē pistis ē di autou edōken autō tēn oloklērian tautēn apenanti pantōn umōn

kai tE pistei tou onomatos autou touton on theOreite kai oidate estereOsen to onoma autou kai E pistis E di autou edOken autO tEn oloklErian tautEn apenanti pantOn umOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai {UBS4: epi } tē pistei tou onomatos autou touton on theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou kai ē pistis ē di autou edōken autō tēn oloklērian tautēn apenanti pantōn umōn

kai {UBS4: epi} tE pistei tou onomatos autou touton on theOreite kai oidate estereOsen to onoma autou kai E pistis E di autou edOken autO tEn oloklErian tautEn apenanti pantOn umOn

Apostolok 3:16 Hungarian: Karoli
És az õ nevében való hit által erõsítette meg az õ neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely õ általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.

La agoj de la apostoloj 3:16 Esperanto
Kaj lia nomo, per fido en lia nomo, fortigis cxi tiun, kiun vi vidas kaj konas; kaj la fido, kiu estas per li, donis al li cxi tiun plensanecon antaux vi cxiuj.

Apostolien teot 3:16 Finnish: Bible (1776)
Ja uskon kautta hänen nimensä päälle on hän tässä, jonka te näette ja tunnette, nimensä vahvistanut: ja usko hänen kauttansa antoi tälle terveytensä, kaikkein teidän nähtenne.

Actes 3:16 French: Darby
Et, par la foi en son nom, son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez; et la foi qui est par lui a donne à celui-ci cette entiere disposition de tous ses membres, en la presence de vous tous.

Actes 3:16 French: Louis Segond (1910)
C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous.

Actes 3:16 French: Martin (1744)
Et par la foi en son nom, son Nom a raffermi [les pieds de] cet homme que vous voyez et que vous connaissez; la foi, dis-je, que [nous avons] en lui, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres, en la présence de vous tous.

Apostelgeschichte 3:16 German: Modernized
Und durch den Glauben an seinen Namen hat er an diesem, den ihr sehet und kennet, bestätiget seinen Namen; und der Glaube durch ihn hat diesem gegeben diese Gesundheit vor euren Augen.

Apostelgeschichte 3:16 German: Luther (1912)
Und durch den Glauben an seinen Namen hat diesen, den ihr sehet und kennet, sein Name stark gemacht; und der Glaube durch ihn hat diesem gegeben diese Gesundheit vor euren Augen.

Apostelgeschichte 3:16 German: Textbibel (1899)
Und auf den Glauben an seinen Namen hat diesen hier, den ihr seht und kennt, sein Name fest gemacht, und der Glaube der durch ihn geht, hat demselben diese seine gesunden Glieder wieder geschenkt, vor euch allen.

Atti 3:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest’uomo che vedete e conoscete; ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti.

Atti 3:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E per la fede nel nome d’esso, il nome suo ha raffermato costui il qual voi vedete, e conoscete; e la fede ch’è per esso gli ha data questa intiera disposizion di membra, in presenza di tutti voi.

KISAH PARA RASUL 3:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan dari sebab alasan iman akan nama-Nya itu, maka nama-Nya itu juga sudah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini; bahkan iman, yang dari sebab Yesus itu, mengaruniakan dia kesehatan yang sempurna di hadapan kamu sekalian.

Acts 3:16 Kabyle: NT
Ț-țazmert yellan deg isem n Sidna Ɛisa i d-yerran lǧehd i wergaz agi i tețwalim, yerna tessnem-t. D Sidna Ɛisa s wayes numen i t-isseḥlan zdat-wen meṛṛa.

사도행전 3:16 Korean
그 이름을 믿으므로 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라

Actus Apostolorum 3:16 Latin: Vulgata Clementina
Et in fide nominis ejus, hunc, quem vos vidistis, et nostis, confirmavit nomen ejus : et fides, quæ per eum est, dedit integram sanitatem istam in conspectu omnium vestrum.

Apustuļu darbi 3:16 Latvian New Testament
Un ticības dēļ Viņa vārdam šo, kuru jūs redzat un pazīstat, Viņa vārds stiprināja; un ticība, kas no Viņa ir, dāvāja tam pilnīgu veselību visu jūsu priekšā.

Apaðtalø darbø knyga 3:16 Lithuanian
Jėzaus vardas­dėl tikėjimo Jo vardu­tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam visišką sveikatą jūsų visų akyse.

Acts 3:16 Maori
A na te whakapono ki tona ingoa i meinga ai e tona ingoa tenei tangata kia kaha, e kite nei, e matau nei koutou; ae ra, ko te whakapono ki a ia te mea nana i hoatu tenei ora nui ki tenei i te aroaro o koutou katoa.

Apostlenes-gjerninge 3:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og ved troen på hans navn har hans navn styrket denne mann som I ser og kjenner, og troen som virkedes ved ham, har gitt ham denne fulle førlighet for eders alles øine.

Hechos 3:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis; y la fe que viene por medio de El, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros.

Hechos 3:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por la fe en Su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús, le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes.

Hechos 3:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado: Así que, la fe que por Él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.

Hechos 3:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y en la fe de su nombre, á éste que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre: y la fe que por él es, ha dado á este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.

Hechos 3:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y en la fe de su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su Nombre; y la fe que por él es , ha dado a éste esta sanidad en presencia de todos vosotros.

Atos 3:16 Bíblia King James Atualizada Português
Pela fé em o Nome de Jesus, o Nome curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis; sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este, agora, saúde perfeita, como todos podem observar.

Atos 3:16 Portugese Bible
E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis; sim, a fé, que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde.   

Faptele Apostolilor 3:16 Romanian: Cornilescu
Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care -l vedeţi şi -l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii.

Деяния 3:16 Russian: Synodal Translation (1876)
И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами.

Деяния 3:16 Russian koi8r
И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами.

Acts 3:16 Shuar New Testament
Tura ju aishman jui wajaana ju tura nΘkarmena ju, Yusa Uchiri naari Enentßimta asa kakaram ajasuiti. Jesus Enentßimtusu asa nekas pΘnker ajasuiti. Nusha Wßinniu asarum nΘkarme' Tφmiayi.

Apostagärningarna 3:16 Swedish (1917)
Och det är på grund av tron på hans namn som denne man, vilken I sen och kännen, har undfått styrka av hans namn; och den tro som verkas genom Jesus har, i allas eder åsyn, gjort att han nu kan bruka alla lemmar.

Matendo Ya Mitume 3:16 Swahili NT
Jina la Yesu na imani katika jina hilo ndivyo vilivyompa nguvu mtu huyu mnayemwona na kumfahamu. Imani kwa Yesu ndiyo iliyomponya kabisa mtu huyu kama mnavyoona nyote.

Mga Gawa 3:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang pangalan ay pinalakas ng kaniyang pangalan ang taong ito, na inyong nakikita at nakikilala: oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya'y nagkaloob sa kaniya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 3:16 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝgzan-nana ǝs tarna n esǝm ǝn Ɣaysa a ikfan alǝs a tǝhannayam da, tǝzdâyam-tu šiɣurad-net. Illikan as ǝzǝgzan ǝs Ɣaysa a ikfan alǝs di šiɣurad-net kul dat-wan ketnawan.

กิจการ 3:16 Thai: from KJV
โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้น คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทำให้คนนี้หายปกติต่อหน้าท่านทั้งหลาย

Elçilerin İşleri 3:16 Turkish
Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam, İsanın adı sayesinde, Onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsanın aracılığıyla etkin olan imandır.

Деяния 3:16 Ukrainian: NT
І через віру в імя Його, сього, що бачите й знаєте, окрепило імя Його, і віра, що через Него, дала йому се сцїленнє перед усїма вами.

Acts 3:16 Uma New Testament
Baraka' ngkai hanga' Yesus toe-mi to mpakaroho witi' -na topungku toei-e. Jadi', tauna to nihilo pai' to ni'inca toi, jadi' mo'uri' sabana pepangala' -na hi Yesus. Ngkai pepangala' hi Yesus, toe pai' mo'uri' -imi hewa to nihilo moto-mi.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 3:16 Vietnamese (1934)
Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.

Acts 3:15
Top of Page
Top of Page