2 Corinthians 13:1
New International Version
This will be my third visit to you. "Every matter must be established by the testimony of two or three witnesses."

New Living Translation
This is the third time I am coming to visit you (and as the Scriptures say, "The facts of every case must be established by the testimony of two or three witnesses").

English Standard Version
This is the third time I am coming to you. Every charge must be established by the evidence of two or three witnesses.

Berean Study Bible
This is the third time I am coming to you. “Every matter must be established by the testimony of two or three witnesses.”

New American Standard Bible
This is the third time I am coming to you. EVERY FACT IS TO BE CONFIRMED BY THE TESTIMONY OF TWO OR THREE WITNESSES.

King James Bible
This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.

Holman Christian Standard Bible
This is the third time I am coming to you. Every fact must be established by the testimony of two or three witnesses.

International Standard Version
This will be the third time I am coming to you. "Every accusation must be verified by two or three witnesses."

NET Bible
This is the third time I am coming to visit you. By the testimony of two or three witnesses every matter will be established.

Aramaic Bible in Plain English
This is the third time I am coming to you. “By the mouth of two or three witnesses every word shall be established.”

GOD'S WORD® Translation
This is the third time that I'll be visiting you. Every accusation must be verified by two or three witnesses.

Jubilee Bible 2000
This third time I am coming unto you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.

King James 2000 Bible
This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.

American King James Version
This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.

American Standard Version
This is the third time I am coming to you. At the mouth of two witnesses or three shall every word established.

Douay-Rheims Bible
Behold, this is the third time I am coming to you: In the mouth of two or three witnesses shall every word stand.

Darby Bible Translation
This third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every matter be established.

English Revised Version
This is the third time I am coming to you. At the mouth of two witnesses or three shall every word be established.

Webster's Bible Translation
This is the third time I am coming to you: By the mouth of two or three witnesses shall every word be established.

Weymouth New Testament
This intended visit of mine is my third visit to you. "On the evidence of two or three witnesses every charge shall be sustained."

World English Bible
This is the third time I am coming to you. "At the mouth of two or three witnesses shall every word be established."

Young's Literal Translation
This third time do I come unto you; on the mouth of two witnesses or three shall every saying be established;

2 Korinthiërs 13:1 Afrikaans PWL
Hierdie is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal alles vasstaan wat gesê word.

2 e Koristasve 13:1 Albanian
Ja, kjo është e treta herë që po vij te ju. ''Çdo gjë do të qëndrojë me gojën e dy a tre dëshmitarëve''.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 13:1 Arabic: Smith & Van Dyke
هذه المرة الثالثة آتي اليكم. على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:1 Armenian (Western): NT
Այս երրորդ անգամն է որ կու գամ ձեզի. ամէն խօսք պիտի հաստատուի երկու կամ երեք վկաներու բերանով:

2 Corinthianoetara. 13:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Haur da çuetara ethorten naicén heren aldia Biga edo hirur testimonioren ahoan fermu içanen da hitz gucia.

De Krenter B 13:1 Bavarian
I gaa ietz also s dritte Maal zo enk kemmen. "Durch d Aussag von zween older drei Zeugn werd ayn iede Sach entschidn", sait d Schrift.

2 Коринтяни 13:1 Bulgarian
Ето, трети път ида при вас. "От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа".

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這是我第三次到你們那裡去。「任何事,憑兩個或三個見證人的口,才能成立。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
这是我第三次到你们那里去。“任何事,凭两个或三个见证人的口,才能成立。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這是我第三次要到你們那裡去。「憑兩三個人的口作見證,句句都要定準。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这是我第三次要到你们那里去。“凭两三个人的口作见证,句句都要定准。”

歌 林 多 後 書 13:1 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 是 我 第 三 次 要 到 你 們 那 裡 去 。 憑 兩 三 個 人 的 口 作 見 證 , 句 句 都 要 定 準 。

歌 林 多 後 書 13:1 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 是 我 第 三 次 要 到 你 们 那 里 去 。 凭 两 三 个 人 的 口 作 见 证 , 句 句 都 要 定 准 。

Druga poslanica Korinæanima 13:1 Croatian Bible
Evo treći put idem k vama. Svaka presuda neka počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.

Druhá Korintským 13:1 Czech BKR
Toto již po třetí jdu k vám, a v ústech dvou neb tří svědků staneť každé slovo.

2 Korinterne 13:1 Danish
Det er nu tredje Gang, jeg kommer til eder. Paa to og tre Vidners Mund skal enhver Sag staa fast.

2 Corinthiër 13:1 Dutch Staten Vertaling
Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan.

Nestle Greek New Testament 1904
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

Westcott and Hort 1881
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

Greek Orthodox Church 1904
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

Tischendorf 8th Edition
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

Stephanus Textus Receptus 1550
Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τριτον τουτο ερχομαι προς υμας επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων σταθησεται παν ρημα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τριτον τουτο ερχομαι προς υμας επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων σταθησεται παν ρημα

Stephanus Textus Receptus 1550
τριτον τουτο ερχομαι προς υμας επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων σταθησεται παν ρημα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Τριτον τουτο ερχομαι προς υμας. επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων σταθησεται παν ρημα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τριτον τουτο ερχομαι προς υμας επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων σταθησεται παν ρημα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τριτον τουτο ερχομαι προς υμας επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων σταθησεται παν ρημα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Triton touto erchomai pros hymas; epi stomatos dyo martyrōn kai triōn stathēsetai pan rhēma.

Triton touto erchomai pros hymas; epi stomatos dyo martyron kai trion stathesetai pan rhema.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Triton touto erchomai pros hymas; epi stomatos dyo martyrōn kai triōn stathēsetai pan rhēma.

Triton touto erchomai pros hymas; epi stomatos dyo martyron kai trion stathesetai pan rhema.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturōn kai triōn stathēsetai pan rēma

triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturOn kai triOn stathEsetai pan rEma

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:1 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturōn kai triōn stathēsetai pan rēma

triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturOn kai triOn stathEsetai pan rEma

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:1 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturōn kai triōn stathēsetai pan rēma

triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturOn kai triOn stathEsetai pan rEma

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:1 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturōn kai triōn stathēsetai pan rēma

triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturOn kai triOn stathEsetai pan rEma

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:1 Westcott/Hort - Transliterated
triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturōn kai triōn stathēsetai pan rēma

triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturOn kai triOn stathEsetai pan rEma

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:1 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturōn kai triōn stathēsetai pan rēma

triton touto erchomai pros umas epi stomatos duo marturOn kai triOn stathEsetai pan rEma

2 Korintusi 13:1 Hungarian: Karoli
Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.

Al la korintanoj 2 13:1 Esperanto
Jen la trian fojon mi venas al vi. Laux la diro de du atestantoj aux tri cxiu vorto estu konfirmita.

Toinen kirje korinttilaisille 13:1 Finnish: Bible (1776)
Nyt minä kolmannen kerran tulen teidän tykönne. Niin pitää kahden eli kolmen suun kautta kaikkinaiset asiat kiinnitettämän.

2 Corinthiens 13:1 French: Darby
C'est ici la troisieme fois que je viens à vous: par la bouche de deux ou de trois temoins toute affaire sera etablie.

2 Corinthiens 13:1 French: Louis Segond (1910)
Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins.

2 Corinthiens 13:1 French: Martin (1744)
C'est ici la troisième fois que je viens à vous : en la bouche de deux ou de trois témoins toute parole sera confirmée.

2 Korinther 13:1 German: Modernized
Komme ich zum drittenmal zu euch, so soll in zweier oder dreier Zeugen Munde bestehen allerlei Sache.

2 Korinther 13:1 German: Luther (1912)
Komme ich zum drittenmal zu euch, so soll in zweier oder dreier Zeugen Mund bestehen allerlei Sache.

2 Korinther 13:1 German: Textbibel (1899)
Zum drittenmale komme ich jetzt zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird eine Sache fest.

2 Corinzi 13:1 Italian: Riveduta Bible (1927)
Questa è la terza volta ch’io vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre testimoni.

2 Corinzi 13:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ecco, questa è la terza volta ch’io vengo a voi; ogni parola è confermata per la bocca di due, o di tre testimoni.

2 KOR 13:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Bahwa inilah kali yang ketiga aku datang kepadamu. Maka wajiblah tiap-tiap perkataan akan diteguhkan dengan lidah dua atau tiga orang saksi.

2 Corinthians 13:1 Kabyle: NT
Atan a n-aseɣ ɣuṛ-wen tikkelt tis tlata, mkul taluft aț-țefru s sin neɣ tlata inigan akken yura di tira iqedsen.

고린도후서 13:1 Korean
내가 이제 세번째 너희에게 갈 터이니 두 세 증인의 입으로 말마다 확정하리라

II Corinthios 13:1 Latin: Vulgata Clementina
Ecce tertio hoc venio ad vos : in ore duorum vel trium testium stabit omne verbum.

Korintiešiem 2 13:1 Latvian New Testament
Lūk, trešo reiz es nāku pie jums. Ikviena lieta tiks izšķirta, diviem vai trim lieciniekiem liecinot.

Antrasis laiðkas korintieèiams 13:1 Lithuanian
Jau trečią kartą keliauju pas jus. “Dviejų ar trijų liudytojų lūpomis bus patvirtintas kiekvienas žodis”.

2 Corinthians 13:1 Maori
Hei tuatoru tenei mo oku haerenga atu ki a koutou. Ma te mangai o nga kaiwhakaatu tokorua, tokotoru ranei, ka u ai nga kupu katoa.

2 Korintierne 13:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Det er nu tredje gang jeg kommer til eder. Ved to og tre vidners ord skal hver sak stå fast.

2 Corintios 13:1 Spanish: La Biblia de las Américas
Esta es la tercera vez que voy a vosotros. POR EL TESTIMONIO DE DOS O TRES TESTIGOS SE JUZGARAN TODOS LOS ASUNTOS.

2 Corintios 13:1 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. POR EL TESTIMONIO DE DOS O TRES TESTIGOS SE JUZGARAN TODOS LOS ASUNTOS.

2 Corintios 13:1 Spanish: Reina Valera Gómez
Ésta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos toda palabra será establecida.

2 Corintios 13:1 Spanish: Reina Valera 1909
ESTA tercera vez voy á vosotros. En la boca de dos ó de tres testigos consistirá todo negocio.

2 Corintios 13:1 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Esta tercera vez voy a vosotros. En la boca de dos o de tres testigos consistirá toda palabra.

2 Coríntios 13:1 Bíblia King James Atualizada Português
Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, “toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas”.

2 Coríntios 13:1 Portugese Bible
É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda palavra.   

2 Corinteni 13:1 Romanian: Cornilescu
Vin la voi pentru a treia oară. ,,Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.``

2-е Коринфянам 13:1 Russian: Synodal Translation (1876)
В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово.

2-е Коринфянам 13:1 Russian koi8r
В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово.

2 Corinthians 13:1 Shuar New Testament
Jujai Menainti· iistajrum tusan winiajai. Ashφ iwiaratin ana nu, Jimiarß tura Menainti· shuara chichamejai iwiarnartatui.

2 Korinthierbrevet 13:1 Swedish (1917)
Det är nu tredje gången som jag skall komma till eder; »efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras».

2 Wakorintho 13:1 Swahili NT
Hii ni mara yangu ya tatu kuja kwenu. "Kila tatizo litatatuliwa kwa ushahidi wa watu wawili au watatu," yasema Maandiko.

2 Mga Taga-Corinto 13:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 13:1 Tawallamat Tamajaq NT
Iki-nin y-awan wa n karad awa. Ǝnnan Ǝlkǝttaban: «Taɣtǝst kul, tǝgǝyya n ǝššin aytedan madeɣ karad a tat-isisuhen.»

2 โครินธ์ 13:1 Thai: from KJV
ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามที่ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพวกท่าน `คำพูดทุกๆคำต้องมีพยานสองหรือสามปาก จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้'

2 Korintliler 13:1 Turkish
Bu, yanınıza üçüncü gelişim olacak. Her suçlama iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır.

2 Коринтяни 13:1 Ukrainian: NT
Се вже втрете йду до вас. При устах двох сьвідків або трох стане кожне слово.

2 Corinthians 13:1 Uma New Testament
Tohe'i-e katolu ngkani-na-ama mpai' tilou mpencuai' -koi. Kiwoi-koi lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Ane ria tauna to rapakilu mpobabehi sala', kana ria nte rodua ba tolu to jadi' sabi', bona monoa' -mi kara-kara-na."

2 Coâ-rinh-toâ 13:1 Vietnamese (1934)
Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng.

2 Corinthians 12:21
Top of Page
Top of Page