2 Corinthians 13:2
New International Version
I already gave you a warning when I was with you the second time. I now repeat it while absent: On my return I will not spare those who sinned earlier or any of the others,

New Living Translation
I have already warned those who had been sinning when I was there on my second visit. Now I again warn them and all others, just as I did before, that next time I will not spare them.

English Standard Version
I warned those who sinned before and all the others, and I warn them now while absent, as I did when present on my second visit, that if I come again I will not spare them—

Berean Study Bible
I already warned you the second time I was with you. So now in my absence I warn those who sinned earlier and everyone else: If I return, I will not spare anyone,

New American Standard Bible
I have previously said when present the second time, and though now absent I say in advance to those who have sinned in the past and to all the rest as well, that if I come again I will not spare anyone,

King James Bible
I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not spare:

Holman Christian Standard Bible
I gave a warning when I was present the second time, and now I give a warning while I am absent to those who sinned before and to all the rest: If I come again, I will not be lenient,

International Standard Version
I have already warned those who sinned previously and all the rest. Although I am absent now, I am warning them as I did on my second visit: If I come back, I will not spare you,

NET Bible
I said before when I was present the second time and now, though absent, I say again to those who sinned previously and to all the rest, that if I come again, I will not spare anyone,

Aramaic Bible in Plain English
I had said this to you from the first and again beforehand I am saying it, as also the second time when I was with you I said it to you; even now, as I am absent, I write to these who have sinned and to all the others, whom, if I come again, I shall not spare,

GOD'S WORD® Translation
I already warned you when I was with you the second time, and even though I'm not there now, I'm warning you again. When I visit you again, I won't spare you. That goes for all those who formerly led sinful lives as well as for all the others.

Jubilee Bible 2000
I told you before and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now, I write to those who until now have sinned and to all others that, if I come again, I will not spare,

King James 2000 Bible
I told you before, and tell you again, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them who earlier have sinned, and to all others, that, if I come again, I will not spare:

American King James Version
I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not spare:

American Standard Version
I have said beforehand, and I do say beforehand, as when I was present the second time, so now, being absent, to them that have sinned heretofore, and to all the rest, that, if I come again, I will not spare;

Douay-Rheims Bible
I have told before, and foretell, as present, and now absent, to them that sinned before, and to all the rest, that if I come again, I will not spare.

Darby Bible Translation
I have declared beforehand, and I say beforehand as present the second time, and now absent, to those that have sinned before, and to all the rest, that if I come again I will not spare.

English Revised Version
I have said beforehand, and I do say beforehand, as when I was present the second time, so now, being absent, to them that have sinned heretofore, and to all the rest, that, if I come again, I will not spare;

Webster's Bible Translation
I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them who heretofore have sinned, and to all others, that, if I come again, I will not spare;

Weymouth New Testament
Those who cling to their old sins, and indeed all of you, I have forewarned and still forewarn (as I did on my second visit when present, so I do now, though absent)

World English Bible
I have said beforehand, and I do say beforehand, as when I was present the second time, so now, being absent, I write to those who have sinned before now, and to all the rest, that, if I come again, I will not spare;

Young's Literal Translation
I have said before, and I say it before, as being present, the second time, and being absent, now, do I write to those having sinned before, and to all the rest, that if I come again, I will not spare,

2 Korinthiërs 13:2 Afrikaans PWL
Ek het dit vroeër gesê en ek sê dit voor die tyd, soos toe ek die tweede keer daar teenwoordig was en ek skryf dit nou in my afwesigheid aan die wat vroeër gesondig het en aan al die ander, dat as ek weer kom, ek nie sal spaar nie

2 e Koristasve 13:2 Albanian
E thashë edhe më parë, kur isha i pranishëm te ju për të dytën herë, dhe po e them tani që jam larg jush. Po u shkruaj atyre që kanë mëkatuar më përpara dhe të gjithë të tjerëve se, po të vij përsëri, nuk do të kursej njeri.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 13:2 Arabic: Smith & Van Dyke
قد سبقت فقلت واسبق فاقول كما وانا حاضر المرة الثانية وانا غائب الآن اكتب للذين اخطأوا من قبل ولجميع الباقين اني اذا جئت ايضا لا اشفق.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:2 Armenian (Western): NT
Նախապէս ըսի, ու երկրորդ անգամ կանխաւ կ՚ըսեմ (որպէս թէ ներկայ ըլլամ). թէպէտ հիմա բացակայ եմ, կը գրեմ առաջուան մեղանչողներուն եւ բոլոր միւսներուն, որ եթէ դարձեալ գամ՝ պիտի չխնայեմ.

2 Corinthianoetara. 13:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Aitzinetic erran vkan dut, eta berriz aitzinetic diot, present baninz beçala, eta absent naicelaric orain scribatzen drauet lehen bekatu eguin duteney, eta goitico guciey, ecen berriz banathor eztudala nehor guppida vkanen.

De Krenter B 13:2 Bavarian
Dene, wo si früeher schoon verfaelt habnd, und yn de Andern allsand sag i von dyr Weitn dös Selbe, was i schoon bei meinn zwaittn Aufenthalt ankündigt haan: Wann i kimm, dann kenn i +nix meer!

2 Коринтяни 13:2 Bulgarian
Както, когато бях при вас втори път, ви предупредих така и сега, когато не съм при вас, предупреждавам тия, които отнапред са съгрешили, и всички други, че, ако дойда пак, няма да пощадя,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我先前說過了,現在雖然我不在你們那裡,還要像第二次在你們那裡的時候一樣,預先警告那些從前犯了罪的人和所有其餘的人:我如果再來,不會顧惜!

中文标准译本 (CSB Simplified)
我先前说过了,现在虽然我不在你们那里,还要像第二次在你们那里的时候一样,预先警告那些从前犯了罪的人和所有其余的人:我如果再来,不会顾惜!

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我從前說過,如今不在你們那裡又說,正如我第二次見你們的時候所說的一樣,就是對那犯了罪的和其餘的人說:「我若再來,必不寬容。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我从前说过,如今不在你们那里又说,正如我第二次见你们的时候所说的一样,就是对那犯了罪的和其余的人说:“我若再来,必不宽容。”

歌 林 多 後 書 13:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 從 前 說 過 , 如 今 不 在 你 們 那 裡 又 說 , 正 如 我 第 二 次 見 你 們 的 時 候 所 說 的 一 樣 , 就 是 對 那 犯 了 罪 的 和 其 餘 的 人 說 : 我 若 再 來 , 必 不 寬 容 。

歌 林 多 後 書 13:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 从 前 说 过 , 如 今 不 在 你 们 那 里 又 说 , 正 如 我 第 二 次 见 你 们 的 时 候 所 说 的 一 样 , 就 是 对 那 犯 了 罪 的 和 其 馀 的 人 说 : 我 若 再 来 , 必 不 宽 容 。

Druga poslanica Korinæanima 13:2 Croatian Bible
Onima koji su prije sagriješili i svima drugima rekoh već i opet - kao onda drugi put nazočan, tako i sada nenazočan - unaprijed velim: ako opet dođem, neću štedjeti.

Druhá Korintským 13:2 Czech BKR
Předpovědělť jsem, a předpovídám po druhé jako přítomný, a nepřítomný nyní píši těm, kteříž prve hřešili, i jiným všechněm, že přijdu-liť opět znovu, neodpustím,

2 Korinterne 13:2 Danish
Jeg har sagt det forud og siger det forud, ligesom da jeg anden Gang var nærværende, saaledes ogsaa nu fraværende til dem, som forhen have syndet, og til alle de øvrige, at, om jeg kommer igen, vil jeg ikke skaane,

2 Corinthiër 13:2 Dutch Staten Vertaling
Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen;

Nestle Greek New Testament 1904
προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν, τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι,

Westcott and Hort 1881
προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι,

RP Byzantine Majority Text 2005
Προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι·

Greek Orthodox Church 1904
προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι,

Tischendorf 8th Edition
προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι,

Scrivener's Textus Receptus 1894
προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι·

Stephanus Textus Receptus 1550
προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων νυν τοις προημαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισομαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων νυν τοις προημαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισομαι

Stephanus Textus Receptus 1550
προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων νυν γραφω τοις προημαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισομαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
προειρηκα και προλεγω, ως παρων το δευτερον και απων νυν γραφω τοις προημαρτηκοσι και τοις λοιποις πασιν, οτι εαν ελθω εις το παλιν, ου φεισομαι·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων νυν γραφω τοις προημαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισομαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων νυν τοις προημαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισομαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
proeirēka kai prolegō, hōs parōn to deuteron kai apōn nyn, tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin, hoti ean elthō eis to palin ou pheisomai,

proeireka kai prolego, hos paron to deuteron kai apon nyn, tois proemartekosin kai tois loipois pasin, hoti ean eltho eis to palin ou pheisomai,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
proeirēka kai prolegō hōs parōn to deuteron kai apōn nyn tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin, hoti ean elthō eis to palin ou pheisomai,

proeireka kai prolego hos paron to deuteron kai apon nyn tois proemartekosin kai tois loipois pasin, hoti ean eltho eis to palin ou pheisomai,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nun tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai

proeirEka kai prolegO Os parOn to deuteron kai apOn nun tois proEmartEkosin kai tois loipois pasin oti ean elthO eis to palin ou pheisomai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nun graphō tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai

proeirEka kai prolegO Os parOn to deuteron kai apOn nun graphO tois proEmartEkosin kai tois loipois pasin oti ean elthO eis to palin ou pheisomai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nun graphō tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai

proeirEka kai prolegO Os parOn to deuteron kai apOn nun graphO tois proEmartEkosin kai tois loipois pasin oti ean elthO eis to palin ou pheisomai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nun graphō tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai

proeirEka kai prolegO Os parOn to deuteron kai apOn nun graphO tois proEmartEkosin kai tois loipois pasin oti ean elthO eis to palin ou pheisomai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:2 Westcott/Hort - Transliterated
proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nun tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai

proeirEka kai prolegO Os parOn to deuteron kai apOn nun tois proEmartEkosin kai tois loipois pasin oti ean elthO eis to palin ou pheisomai

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 13:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
proeirēka kai prolegō ōs parōn to deuteron kai apōn nun tois proēmartēkosin kai tois loipois pasin oti ean elthō eis to palin ou pheisomai

proeirEka kai prolegO Os parOn to deuteron kai apOn nun tois proEmartEkosin kai tois loipois pasin oti ean elthO eis to palin ou pheisomai

2 Korintusi 13:2 Hungarian: Karoli
Elõre megmondtam és elõre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most is távollétemben írom azoknak, a kik ezelõtt vétkeztek, és a többieknek mind, hogy ha ismét odamegyek, nem leszek kíméletes;

Al la korintanoj 2 13:2 Esperanto
Mi antauxdiris, kaj mi nun antauxdiras, kiel cxeestante la duan fojon, tiel nun forestante, al la jam pekintaj kaj al cxiuj ceteraj, ke se mi revenos, mi ne indulgos;

Toinen kirje korinttilaisille 13:2 Finnish: Bible (1776)
Minä olen ennenkin sen teille sanonut ja vieläkin edellä sanon, niinkuin toisella kerralla läsnäollessani, ja kirjoitan nyt poissa-ollessani niille, jotka ennen syntiä tehneet olivat, ja muille kaikille, että jos minä sinne tulen, niin en minä säästä,

2 Corinthiens 13:2 French: Darby
J'ai dejà dit, et je dis à l'avance, comme si j'etais present pour la seconde fois, et maintenant etant absent, à ceux qui ont peche auparavant et à tous les autres, que si je viens encore une fois, je n'epargnerai pas.

2 Corinthiens 13:2 French: Louis Segond (1910)
Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement,

2 Corinthiens 13:2 French: Martin (1744)
Je l'ai déjà dit, et je le dis encore comme si j'étais présent pour la seconde fois, et maintenant étant absent, j'écris à ceux qui ont péché auparavant, et à tous les autres, que si je viens encore une fois, je n'épargnerai personne.

2 Korinther 13:2 German: Modernized
Ich hab es euch zuvor gesagt und sage es euch zuvor als gegenwärtig zum andernmal und schreibe es nun im Abwesen denen, die zuvor gesündiget haben, und den andern allen: Wenn ich abermal komme, so will ich nicht schonen.

2 Korinther 13:2 German: Luther (1912)
Ich habe es euch zuvor gesagt und sage es euch zuvor, wie, als ich zum andernmal gegenwärtig war, so auch nun abwesend schreibe ich es denen, die zuvor gesündigt haben, und den andern allen: Wenn ich abermals komme, so will ich nicht schonen;

2 Korinther 13:2 German: Textbibel (1899)
Ich habe es zuvor gesagt und sage es zuvor, nämlich wie ich das zweitemal da war, und jetzt da ich abwesend bin, denen die zuvor gesündigt haben und den andern allen: daß ich, wenn ich noch einmal komme, keine Schonung kennen werde.

2 Corinzi 13:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ho avvertito quand’ero presente fra voi la seconda volta, e avverto, ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato per l’innanzi, quanto tutti gli altri, che, se tornerò da voi, non userò indulgenza;

2 Corinzi 13:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Già l’ho detto innanzi tratto, e lo dico ancora, come presente; anzi, essendo assente, ora scrivo a coloro che hanno innanzi peccato, e tutti gli altri: che se io vengo di nuovo, non risparmierò alcuno.

2 KOR 13:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Aku sudah berkata terdahulu dan kukatakan lagi terdahulu (seperti tatkala aku berhadir pada kali yang kedua, dan tiada berhadir sekarang ini) kepada mereka itu yang masa dahulu berbuat dosa dan kepada segala orang yang lain-lain itu, bahwa jikalau aku datang lagi, tiadalah aku sayangkan orang,

2 Corinthians 13:2 Kabyle: NT
Asmi i n-usiɣ ɣuṛ-wen tikkelt tis snat nniɣ-awen-t-id, tura daɣen ɣas ur lliɣ ara yid-wen, a t-id-ɛiwdeɣ ama i wid-nni yeɣlin di ddnub deg wayen iɛeddan, ama i wiyaḍ : asm'ara n-aseɣ ɣuṛ-wen ur țqileɣ ula d yiwen,

고린도후서 13:2 Korean
내가 이미 말하였거니와 지금 떠나 있으나 두번째 대면하였을 때와 같이 전에 죄 지은 자들과 그 남은 모든 사람에게 미리 말하노니 내가 다시 가면 용서하지 아니하리라

II Corinthios 13:2 Latin: Vulgata Clementina
Prædixi, et prædico, ut præsens, et nunc absens iis qui ante peccaverunt, et ceteris omnibus, quoniam si venero iterum, non parcam.

Korintiešiem 2 13:2 Latvian New Testament
Pie jums būdams, es sacīju un tagad prombūtnē saku tiem, kas agrāk grēkojuši, un visiem pārējiem, ka nesaudzēšu tos, kad atkal atnākšu.

Antrasis laiðkas korintieèiams 13:2 Lithuanian
Jau sakiau anksčiau ir sakau, kaip ir antrąkart lankydamasis pas jus, ir, būdamas atstu, dabar rašau tiems, kurie anksčiau nusidėjo, ir visiems kitiems,­jeigu atvyksiu vėl, būsiu negailestingas.

2 Corinthians 13:2 Maori
Kua korero ano ahau i mua, ka korero ano inaianei, pera i te tuarua o oku wa i kona, a i ahau e ngaro mai nei, ki te hunga i hara i mua, ki era katoa ano hoki, na, ki te tae atu ano ahau, e kore e tohungia e ahau;

2 Korintierne 13:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jeg har sagt det forut og sier forut, likesom ved mitt annet nærvær, så og nu i mitt fravær, til dem som før har syndet, og til alle de andre at når jeg nu atter kommer, vil jeg ikke vise skånsel -

2 Corintios 13:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente,

2 Corintios 13:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente,

2 Corintios 13:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Os he dicho antes, y ahora os digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si vengo otra vez, no seré indulgente;

2 Corintios 13:2 Spanish: Reina Valera 1909
He dicho antes, y ahora digo otra vez como presente, y ahora ausente lo escribo á los que antes pecaron, y á todos los demás, que si voy otra vez, no perdonaré;

2 Corintios 13:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ya he dicho antes, y ahora digo otra vez como si fuera presente por segunda vez, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no perdonaré;

2 Coríntios 13:2 Bíblia King James Atualizada Português
Já vos adverti quando estive entre vós, pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei,

2 Coríntios 13:2 Portugese Bible
Já o disse quando estava presente a segunda vez, e estando agora ausente torno a dizer aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei.   

2 Corinteni 13:2 Romanian: Cornilescu
Cum am spus, cînd am fost de faţă a doua oară, tot aşa şi azi, cînd nu sînt de faţă, spun iarăş mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte, şi tuturor celorlalţi, că, dacă mă voi întoarce la voi, n'am să cruţ deloc;

2-е Коринфянам 13:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду,не пощажу.

2-е Коринфянам 13:2 Russian koi8r
Я предварял и предваряю, как бы находясь [у вас] во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу.

2 Corinthians 13:2 Shuar New Testament
Wi atumjai pujachiatnak, atumjai Pujßa N·nisnak aatjarme. Yaunchu Tunßa T·rimiarmena nuna tura Ashφ Shußrtirmin wi nuik Tφmiajrumna nuna ataksha Tßjarme, wi atak tana tunaarum iwiareachkurminkia iniaisashtatjarme.

2 Korinthierbrevet 13:2 Swedish (1917)
Till dem som förut hava syndat och till alla de andra har jag redan i förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg -- nu då jag är borta ifrån eder, likasom förut då jag för andra gången var hos eder -- att jag icke skall visa någon skonsamhet, när jag kommer igen.

2 Wakorintho 13:2 Swahili NT
Nilikwisha sema, na kama ilivyokuwa safari ya pili, sasa nasema tena nikiwa mbali: wale wote waliotenda uovu bila kutubu, na pia wale wengine, nitakapokuja, watakiona cha mtema kuni.

2 Mga Taga-Corinto 13:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi ko na nang una, at muling aking ipinagpapauna, gaya nang ako'y nahaharap ng ikalawa, gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala nang una, at sa mga iba pa, na kung ako'y pumariyang muli ay hindi ko na patatawarin;

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 13:2 Tawallamat Tamajaq NT
Ɣur assa-nin y-awan wa n ǝššin, ǝssinkadaɣ aytedan win di wǝr nǝmmǝzzay d igi ǝn bakkadan, ǝntanay d aytedan kul win hadatnen. Ǝsǝnkǝd za wǝdi da a dawan-ǝgeɣ ǝmǝrǝdda harwa da ǝgguga, âs: As kawan-in-oseɣ wǝr t-illa awedan itaggin ibakkadan, as zʼaqqamin wǝr iwwǝddab

2 โครินธ์ 13:2 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ก่อน และข้าพเจ้าจึงบอกท่านอีกเหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้อยู่กับท่านครั้งที่สองนั้น เดี๋ยวนี้ถึงข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่าน ข้าพเจ้าก็ยังเขียนฝากถึงเขาเหล่านั้นซึ่งได้กระทำผิดแต่ก่อน และถึงคนอื่นทั้งปวงว่า ถ้าข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษใครเลย

2 Korintliler 13:2 Turkish
Daha önce, aranızda ikinci kez bulunduğumda, geçmişte günah işlemiş olanlarla onların dışında kalanların hepsine söylemiştim, şimdi sizden uzaktayken de yineliyorum: Tekrar yanınıza gelirsem, hiç kimseyi esirgemeyeceğim!

2 Коринтяни 13:2 Ukrainian: NT
Наперед казав я вам і наперед кажу, мов би був перед вами вдруге, і тепер, не бувши між вами, пишу до тих, що перше згрішили, і до всїх инших, що, як прийду знов, то не пощаджу:

2 Corinthians 13:2 Uma New Testament
Bula-ku dohe-ni karongkani-na wengi, kupopo'ingai' -ramo to mojeko'. Jadi', tempo toi, bula-ku molaa-pidi, kuhulii' wo'o-mi paresa' -ku hi hira' pai' hi hema-hema to mparaluu paresa' toi: ane rata-apa mpai', karapo' mpu'u-a, uma-ra mpai' haduaa to tebahaka ngkai roe-ku.

2 Coâ-rinh-toâ 13:2 Vietnamese (1934)
Ðiều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói rồi nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng không khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết,

2 Corinthians 13:1
Top of Page
Top of Page