1 Thessalonians 2:16
New International Version
in their effort to keep us from speaking to the Gentiles so that they may be saved. In this way they always heap up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last.

New Living Translation
as they try to keep us from preaching the Good News of salvation to the Gentiles. By doing this, they continue to pile up their sins. But the anger of God has caught up with them at last.

English Standard Version
by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved—so as always to fill up the measure of their sins. But wrath has come upon them at last!

Berean Study Bible
hindering us from telling the Gentiles how they may be saved. As a result, they continue to heap up their sins to full capacity; the utmost wrath has come upon them.

New American Standard Bible
hindering us from speaking to the Gentiles so that they may be saved; with the result that they always fill up the measure of their sins. But wrath has come upon them to the utmost.

King James Bible
Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.

Holman Christian Standard Bible
hindering us from speaking to the Gentiles so that they may be saved. As a result, they are always completing the number of their sins, and wrath has overtaken them at last.

International Standard Version
as they try to keep us from telling the gentiles how they can be saved. As a result, they are constantly adding to the number of sins they have committed. However, wrath has overtaken them at last!

NET Bible
because they hinder us from speaking to the Gentiles so that they may be saved. Thus they constantly fill up their measure of sins, but wrath has come upon them completely.

Aramaic Bible in Plain English
For they forbid us to speak with the Gentiles, that they may live to fulfill their sins always, but fury has come upon them until the end.

GOD'S WORD® Translation
because they try to keep us from telling people who are not Jewish how they can be saved. The result is that those Jews always commit as many sins as possible. So at last they are receiving [God's] anger.

Jubilee Bible 2000
forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up the measure of their sins always, for the wrath of God has come upon them to the uttermost.

King James 2000 Bible
Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always: for the wrath is come upon them to the uttermost.

American King James Version
Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always: for the wrath is come on them to the uttermost.

American Standard Version
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always: but the wrath is come upon them to the uttermost.

Douay-Rheims Bible
Prohibiting us to speak to the Gentiles, that they may be saved, to fill up their sins always: for the wrath of God is come upon them to the end.

Darby Bible Translation
forbidding us to speak to the nations that they may be saved, that they may fill up their sins always: but wrath has come upon them to the uttermost.

English Revised Version
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins alway: but the wrath is come upon them to the uttermost.

Webster's Bible Translation
Forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved, to fill up their sins always: for the wrath is come upon them to the uttermost.

Weymouth New Testament
for they still try to prevent our preaching to the Gentiles so that they may find salvation. They thus continually fill up the measure of their own sins, and God's anger in its severest form has overtaken them.

World English Bible
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always. But wrath has come on them to the uttermost.

Young's Literal Translation
forbidding us to speak to the nations that they might be saved, to fill up their sins always, but the anger did come upon them -- to the end!

1 Thessalonisense 2:16 Afrikaans PWL
want hulle verbied ons om met die ander nasies te praat sodat hulle kan lewe. Hulle sondes word op díe manier volledig gemaak, maar die toorn sal oor hulle kom tot die einde toe.

1 Thesalonikasve 2:16 Albanian
duke na penguar që t'u flasim johebrenjve që ata të shpëtohen, për ta mbushur vazhdimisht masën e mëkateve të tyre; por zemërimi arriti mbi ta më në fund.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ 2:16 Arabic: Smith & Van Dyke
يمنعوننا عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين. ولكن قد ادركهم الغضب الى النهاية.

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 2:16 Armenian (Western): NT
ու կ՚արգիլեն մեզ խօսիլ հեթանոսներուն՝ անոնց փրկութեան մասին, որպէսզի լեցնեն իրենց մեղքերուն չափը՝ ամէն ատեն. բայց բարկութիւնը հասած է անոնց վրայ՝ մինչեւ վախճանը:

1 Thessaloniceanoetara. 2:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gu empatchatzen gaituztelaric Gentiley minçatzetic salua ditecençat, bethi compli ditzatençát bere bekatuac: ecen hetara heldu içan da hirá finerano.

De Tessyloninger A 2:16 Bavarian
Sö wollnd verhindern, däß myr yn de Haidn de Guetmaer bringend, durch dö was s saelig werdnd. D Judn habnd allweil schoon gsündigt, aber ietzet habnd s s Maaß voll gmacht. Ietz ist s so weit: Dyr Zorn Gottes +trifft s schoon draufer.

1 Солунци 2:16 Bulgarian
като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълнят [мярката на] греховете си; но безграничният гняв ги постигна.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
阻止我們向外邦人傳道使外邦人得救。這樣,他們常常積滿自己的罪孽,而神的震怒在最後臨到了他們身上!

中文标准译本 (CSB Simplified)
阻止我们向外邦人传道使外邦人得救。这样,他们常常积满自己的罪孽,而神的震怒在最后临到了他们身上!

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不許我們傳道給外邦人使外邦人得救,常常充滿自己的罪惡。神的憤怒臨在他們身上已經到了極處。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不许我们传道给外邦人使外邦人得救,常常充满自己的罪恶。神的愤怒临在他们身上已经到了极处。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 2:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 許 我 們 傳 道 給 外 邦 人 使 外 邦 人 得 救 , 常 常 充 滿 自 己 的 罪 惡 。 神 的 忿 怒 臨 在 他 們 身 上 已 經 到 了 極 處 。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 2:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 许 我 们 传 道 给 外 邦 人 使 外 邦 人 得 救 , 常 常 充 满 自 己 的 罪 恶 。 神 的 忿 怒 临 在 他 们 身 上 已 经 到 了 极 处 。

Prva poslanica Solunjanima 2:16 Croatian Bible
kad nam priječe propovijedati poganima da se spase, da bi tako u svako vrijeme navršili mjeru zlodjela svojih. Ali sručio se na njih konačni gnjev.

První Tesalonickým 2:16 Czech BKR
Nedopouštějíce nám mluviti pohanům, k tomu aby spaseni byli, aby tak vždy doplňovali hříchy své. Nebo vylit jest na ně hněv Boží konečný.

1 Tessalonikerne 2:16 Danish
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

1 Thessalonicenzen 2:16 Dutch Staten Vertaling
En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden; opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

Nestle Greek New Testament 1904
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ’ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.

Westcott and Hort 1881
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.

RP Byzantine Majority Text 2005
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε· ἔφθασεν δὲ ἐπ’ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.

Greek Orthodox Church 1904
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασε δὲ ἐπ’ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.

Tischendorf 8th Edition
κωλύω ἡμᾶς ὁ ἔθνος λαλέω ἵνα σώζω εἰς ὁ ἀναπληρόω αὐτός ὁ ἁμαρτία πάντοτε φθάνω δέ ἐπί αὐτός ὁ ὀργή εἰς τέλος

Scrivener's Textus Receptus 1894
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε· ἔφθασε δὲ ἐπ’ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.

Stephanus Textus Receptus 1550
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε ἔφθασεν δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
κωλυοντων ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας παντοτε εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
κωλυοντων ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας παντοτε εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος

Stephanus Textus Receptus 1550
κωλυοντων ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας παντοτε εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
κωλυοντων ημας τοις εθνεσι λαλησαι ινα σωθωσιν, εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας παντοτε· εφθασε δε επ αυτους η οργη εις τελος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
κωλυοντων ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας παντοτε εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
κωλυοντων ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας παντοτε εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kōlyontōn hēmas tois ethnesin lalēsai hina sōthōsin, eis to anaplērōsai autōn tas hamartias pantote. ephthasen de ep’ autous hē orgē eis telos.

kolyonton hemas tois ethnesin lalesai hina sothosin, eis to anaplerosai auton tas hamartias pantote. ephthasen de ep’ autous he orge eis telos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kōlyontōn hēmas tois ethnesin lalēsai hina sōthōsin, eis to anaplērōsai autōn tas hamartias pantote. ephthasen de ep' autous hē orgē eis telos.

kolyonton hemas tois ethnesin lalesai hina sothosin, eis to anaplerosai auton tas hamartias pantote. ephthasen de ep' autous he orge eis telos.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kōluontōn ēmas tois ethnesin lalēsai ina sōthōsin eis to anaplērōsai autōn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ē orgē eis telos

kOluontOn Emas tois ethnesin lalEsai ina sOthOsin eis to anaplErOsai autOn tas amartias pantote ephthasen de ep autous E orgE eis telos

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kōluontōn ēmas tois ethnesin lalēsai ina sōthōsin eis to anaplērōsai autōn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ē orgē eis telos

kOluontOn Emas tois ethnesin lalEsai ina sOthOsin eis to anaplErOsai autOn tas amartias pantote ephthasen de ep autous E orgE eis telos

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kōluontōn ēmas tois ethnesin lalēsai ina sōthōsin eis to anaplērōsai autōn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ē orgē eis telos

kOluontOn Emas tois ethnesin lalEsai ina sOthOsin eis to anaplErOsai autOn tas amartias pantote ephthasen de ep autous E orgE eis telos

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kōluontōn ēmas tois ethnesin lalēsai ina sōthōsin eis to anaplērōsai autōn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ē orgē eis telos

kOluontOn Emas tois ethnesin lalEsai ina sOthOsin eis to anaplErOsai autOn tas amartias pantote ephthasen de ep autous E orgE eis telos

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:16 Westcott/Hort - Transliterated
kōluontōn ēmas tois ethnesin lalēsai ina sōthōsin eis to anaplērōsai autōn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ē orgē eis telos

kOluontOn Emas tois ethnesin lalEsai ina sOthOsin eis to anaplErOsai autOn tas amartias pantote ephthasen de ep autous E orgE eis telos

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kōluontōn ēmas tois ethnesin lalēsai ina sōthōsin eis to anaplērōsai autōn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ē orgē eis telos

kOluontOn Emas tois ethnesin lalEsai ina sOthOsin eis to anaplErOsai autOn tas amartias pantote ephthasen de ep autous E orgE eis telos

1 Tesszalonika 2:16 Hungarian: Karoli
A kik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk hogy üdvözüljenek; hogy mindenkor betöltsék bûneiket; de végre utólérte õket az [Isten] haragja.

Al la tesalonikanoj 1 2:16 Esperanto
ili malhelpis al ni prediki al la nacianoj, por ke ili savigxu, por kompletigi cxiam la sumon de siaj pekoj; kaj sur ilin venis la kolero gxis ekstrema mezuro.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 2:16 Finnish: Bible (1776)
Jotka meidän kieltävät pakanoille puhumasta, että he autuaiksi tulisivat, että he aina syntinsä täyttäisivät; sillä viha on jo peräti heidän päällensä tullut.

1 Thessaloniciens 2:16 French: Darby
-nous empechant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvees, pour combler toujours la mesure de leurs peches; mais la colere est venue sur eux au dernier terme.

1 Thessaloniciens 2:16 French: Louis Segond (1910)
nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre.

1 Thessaloniciens 2:16 French: Martin (1744)
Nous empêchant de parler aux Gentils afin qu'ils soient sauvés; comblant ainsi toujours [la mesure de] leurs péchés. Or la colère [de Dieu] est parvenue sur eux jusqu'au plus haut degré.

1 Thessalonicher 2:16 German: Modernized
wehren uns, zu sagen den Heiden, damit sie selig würden, auf daß sie ihre Sünden erfüllen allewege; denn der Zorn ist schon endlich über sie kommen.

1 Thessalonicher 2:16 German: Luther (1912)
wehren uns, zu predigen den Heiden, damit sie selig würden, auf daß sie ihre Sünden erfüllen allewege; denn der Zorn ist schon über sie gekommen zum Ende hin.

1 Thessalonicher 2:16 German: Textbibel (1899)
da sie uns verhindern wollen zu den Heiden zu reden, daß sie gerettet werden; auf daß sie ja mögen jederzeit ihre Sünden voll machen. Aber schon ist der Zorn Gottes über sie gekommen zum Ende.

1 Tessalonicesi 2:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
divietandoci di parlare ai Gentili perché sieno salvati. Essi vengon così colmando senza posa la misura dei loro peccati; ma ormai li ha raggiunti l’ira finale.

1 Tessalonicesi 2:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
divietandoci di parlare a’ Gentili, acciocchè sieno salvati; affin di colmar sempre la misura de ‘lor peccati; or l’ira è venuta sopra loro fino all’estremo.

1 TES 2:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
serta melarangkan kami daripada berkata kepada orang kafir supaya mereka itu beroleh selamat; maka orang Yahudi itu senantiasalah menggenapkan dosa-dosanya; tetapi murka Allah sudah datang ke atasnya dengan sepenuh-penuhnya.

1 Thessalonians 2:16 Kabyle: NT
Rnan kemmlen di ddnubat-nsen, axaṭer ur ɣ-ǧǧin ara a nbecceṛ leslak n Sidi Ṛebbi i leǧnas nniḍen ur nelli ara n wat Isṛail. S wakka i d-yeɣli lɛiqab n Sidi Ṛebbi fell-asen.

데살로니가전서 2:16 Korean
우리가 이방인에게 말하여 구원 얻게 함을 저희가 금하여 자기 죄를 항상 채우매 노하심이 끝까지 저희에게 임하였느니라

I Thessalonicenses 2:16 Latin: Vulgata Clementina
prohibentes nos gentibus loqui ut salvæ fiant, ut impleant peccata sua semper : pervenit enim ira Dei super illos usque in finem.

Tesaloniķiešiem 1 2:16 Latvian New Testament
Viņi liedz mums sludināt pagāniem pestīšanu; tā viņi allaž piepilda savu grēku mēru, jo Dieva dusmas nākušas pār viņiem līdz galam.

Pirmasis laiðkas tesalonikieèiams 2:16 Lithuanian
nes draudžia mums skelbti Evangeliją pagonims, kad šie būtų išgelbėti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką, ir jiems artinasi galutinė Dievo rūstybė.

1 Thessalonians 2:16 Maori
E arai mai ana i a matou kei korero ki nga tauiwi kia ora ai, he mea tenei e tutuki ai o ratou hara i nga wa katoa; otira ka whakapaua rawatia te riri ki a ratou.

1 Tessalonikerne 2:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
idet de hindrer oss fra å tale til hedningene, så de kan bli frelst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Dog, vreden har endelig nådd dem!

1 Tesalonicenses 2:16 Spanish: La Biblia de las Américas
impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo.

1 Tesalonicenses 2:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
impidiéndonos (prohibiéndonos) hablar a los Gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo (totalmente).

1 Tesalonicenses 2:16 Spanish: Reina Valera Gómez
impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos sean salvos; colmando siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.

1 Tesalonicenses 2:16 Spanish: Reina Valera 1909
Prohibiéndonos hablar á los Gentiles, á fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre: pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.

1 Tesalonicenses 2:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para llenar la medida de sus pecados siempre, porque la ira (de Dios) los ha alcanzado hasta el extremo.

1 Tessalonicenses 2:16 Bíblia King James Atualizada Português
esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados. Contudo, sobre eles, chegou finalmente, a ira de Deus. O amor de Paulo pelos discípulos

1 Tessalonicenses 2:16 Portugese Bible
e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos; de modo que enchem sempre a medida de seus pecados; mas a ira caiu sobre eles afinal.   

1 Tesaloniceni 2:16 Romanian: Cornilescu
căci ne opresc să vorbim Neamurilor, ca să fie mîntuite. Astfel, ei totdeauna pun vîrf păcatelor lor. Dar, la urmă, i -a ajuns mînia lui Dumnezeu!

1-е Фессалоникийцам 2:16 Russian: Synodal Translation (1876)
которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца.

1-е Фессалоникийцам 2:16 Russian koi8r
которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца.

1 Thessalonians 2:16 Shuar New Testament
Warφ, Israer-shuarcha Uwempratin Chicham ujaktaj Tßkurnisha niisha suritramainiaji. Nuna T·ruiniak yaunchu tunaan T·riarmia N·jainkia nankaamas yamaikia T·rawarai. Pai, T·rasha yamaikia Yusa kajetairii Imiß tsuumai ana nui pujusarai.

1 Thessalonikerbreve 2:16 Swedish (1917)
i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet.

1 Wathesalonike 2:16 Swahili NT
Hata walijaribu kutuzuia kuwahubiria watu wa mataifa mengine ujumbe utakaowaletea wokovu. Ndivyo walivyokamilisha orodha ya dhambi zote walizotenda siku zote. Lakini sasa hasira ya Mungu imewaangukia.

1 Mga Taga-Tesalonica 2:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na pinagbabawalan kaming makipagusap sa mga Gentil upang mangaligtas ang mga ito; upang kanilang paramihing lagi ang kanilang mga kasalanan: nguni't dumating sa kanila ang kagalitan, hanggang sa katapusan.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Tesalonik 2:16 Tawallamat Tamajaq NT
Gaddalan-anaɣ ad nǝtamagrad i tǝmattiwen šin wǝr nǝmos Kǝl-Ǝlyǝhud nǝtagg-asnat isalan n efsan win ihakku Mǝššina. Ǝmmǝk en daɣ as faw sandin ibakkadan-nasan. Mišan illikan âs, ilkâm a fall-asan d-izǝzzǝbbǝt Mǝššina alham-net.

1 เธสะโลนิกา 2:16 Thai: from KJV
โดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อจะให้พวกนั้นรอดได้ เพื่อ `ให้การบาปของเขาเต็มเปี่ยมเสมอ' แต่ในที่สุดพระพิโรธได้ตกลงบนเขา

1 Selanikiler 2:16 Turkish

1 Солунци 2:16 Ukrainian: NT
що забороняють нам глаголати поганам, щоб спасли ся, щоб сповнились гріхи їх всякого часу; настиг же їх на конець кнїв (Божий).

1 Thessalonians 2:16 Uma New Testament
Apa' ralawa' -lawa' ncuu ohea-kai bona ngalai' neo' kiparata kareba to mpokeni kalompea' hi tauna to bela-ra to Yahudi Jadi', ngkai hawe'ea gau' -ra to Yahudi toe, melabi rahi-mi jeko' -ra, pai' ka'omea-na mporata-ramo roe Alata'ala.

1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:16 Vietnamese (1934)
ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ.

1 Thessalonians 2:15
Top of Page
Top of Page