1 John 4:16
New International Version
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.

New Living Translation
We know how much God loves us, and we have put our trust in his love. God is love, and all who live in love live in God, and God lives in them.

English Standard Version
So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.

Berean Study Bible
And we have come to know and believe the love that God has for us. God is love; whoever abides in love abides in God, and God in him.

New American Standard Bible
We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him.

King James Bible
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

Holman Christian Standard Bible
And we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and the one who remains in love remains in God, and God remains in him.

International Standard Version
We have come to know and rely on the love that God has for us. God is love, and the person who abides in love abides in God, and God abides in him.

NET Bible
And we have come to know and to believe the love that God has in us. God is love, and the one who resides in love resides in God, and God resides in him.

Aramaic Bible in Plain English
And we believe and we know the love that God has for us, for God is love, and everyone who dwells in love dwells in God.

GOD'S WORD® Translation
We have known and believed that God loves us. God is love. Those who live in God's love live in God, and God lives in them.

Jubilee Bible 2000
And we have known and believed the charity that God has in us. God is charity, and he that abides in charity abides in God, and God in him.

King James 2000 Bible
And we have known and believed the love that God has for us. God is love; and he that dwells in love dwells in God, and God in him.

American King James Version
And we have known and believed the love that God has to us. God is love; and he that dwells in love dwells in God, and God in him.

American Standard Version
And we know and have believed the love which God hath in us. God is love; and he that abideth in love abideth in God, and God abideth in him.

Douay-Rheims Bible
And we have known, and have believed the charity, which God hath to us. God is charity: and he that abideth in charity, abideth in God, and God in him.

Darby Bible Translation
And *we* have known and have believed the love which God has to us. God is love, and he that abides in love abides in God, and God in him.

English Revised Version
And we know and have believed the love which God hath in us. God is love; and he that abideth in love abideth in God, and God abideth in him.

Webster's Bible Translation
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love: and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him.

Weymouth New Testament
And, as for us, we know the love which God has for us, and we confide in it. God is love, and he who continues to love continues in union with God, and God continues in union with him.

World English Bible
We know and have believed the love which God has for us. God is love, and he who remains in love remains in God, and God remains in him.

Young's Literal Translation
and we -- we have known and believed the love, that God hath in us; God is love, and he who is remaining in the love, in God he doth remain, and God in him.

1 Johannes 4:16 Afrikaans PWL
Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het, want God is Liefde en elkeen wat in die liefde bly, bly in God.

1 Gjonit 4:16 Albanian
Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 4:16 Arabic: Smith & Van Dyke
ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي للّه فينا. الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 4:16 Armenian (Western): NT
Մենք գիտցանք Աստուծոյ մեզի հանդէպ ունեցած սէրը, ու հաւատացինք: Աստուած սէր է. ա՛ն որ կը բնակի սիրոյ մէջ՝ կը բնակի Աստուծոյ մէջ, եւ Աստուած՝ անոր մէջ:

1 S. Ioannec. 4:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guc eçagutu eta sinhetsi dugu Iaincoac guregana duen charitatea. Iaincoa charitate da: eta charitatean egoiten dena, Iainco baithan egoiten da, eta Iaincoa hura baithan.

Dyr Johanns A 4:16 Bavarian
Mir habnd dö Lieb dyrkennt, wo dyr Herrgot für üns haat, und mir glaaubnd dran. Dyr Herrgot, dös ist d Lieb; und wer in dyr Lieb bleibt, der bleibt mit n Herrgot gmain.

1 Йоаново 4:16 Bulgarian
И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這樣,我們已經認識並相信了神對我們所懷的愛。神就是愛;那住在愛裡面的,就住在神裡面,神也住在他裡面。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这样,我们已经认识并相信了神对我们所怀的爱。神就是爱;那住在爱里面的,就住在神里面,神也住在他里面。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
神愛我們的心,我們也知道也信。神就是愛,住在愛裡面的,就是住在神裡面,神也住在他裡面。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
神爱我们的心,我们也知道也信。神就是爱,住在爱里面的,就是住在神里面,神也住在他里面。

約 翰 一 書 4:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
神 愛 我 們 的 心 , 我 們 也 知 道 也 信 。 神 就 是 愛 ; 住 在 愛 裡 面 的 , 就 是 住 在 神 裡 面 , 神 也 住 在 他 裡 面 。

約 翰 一 書 4:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
神 爱 我 们 的 心 , 我 们 也 知 道 也 信 。 神 就 是 爱 ; 住 在 爱 里 面 的 , 就 是 住 在 神 里 面 , 神 也 住 在 他 里 面 。

Prva Ivanova poslanica 4:16 Croatian Bible
I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

První Janův 4:16 Czech BKR
A myť jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm.

1 Johannes 4:16 Danish
Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham.

1 Johannes 4:16 Dutch Staten Vertaling
En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.

Tischendorf 8th Edition
καί ἡμᾶς γινώσκω καί πιστεύω ὁ ἀγάπη ὅς ἔχω ὁ θεός ἐν ἡμᾶς ὁ θεός ἀγάπη εἰμί καί ὁ μένω ἐν ὁ ἀγάπη ἐν ὁ θεός μένω καί ὁ θεός ἐν αὐτός μένω

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην ην εχει ο θεος εν ημιν ο θεος αγαπη εστιν και ο μενων εν τη αγαπη εν τω θεω μενει και ο θεος εν αυτω [μενει]

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην ην εχει ο θεος εν ημιν ο θεος αγαπη εστιν και ο μενων εν τη αγαπη εν τω θεω μενει και ο θεος εν αυτω μενει

Stephanus Textus Receptus 1550
και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην ην εχει ο θεος εν ημιν ο θεος αγαπη εστιν και ο μενων εν τη αγαπη εν τω θεω μενει και ο θεος εν αυτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην ην εχει ο Θεος εν ημιν. Ο Θεος αγαπη εστι, και ο μενων εν τη αγαπη εν τω Θεω μενει και ο Θεος εν αυτω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην ην εχει ο θεος εν ημιν ο θεος αγαπη εστιν και ο μενων εν τη αγαπη εν τω θεω μενει και ο θεος εν αυτω [μενει]

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ημεις εγνωκαμεν και πεπιστευκαμεν την αγαπην ην εχει ο θεος εν ημιν ο θεος αγαπη εστιν και ο μενων εν τη αγαπη εν τω θεω μενει και ο θεος εν αυτω {VAR1: [μενει] } {VAR2: μενει }

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai hēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn hēn echei ho Theos en hēmin. HO Theos agapē estin, kai ho menōn en tē agapē en tō Theō menei kai ho Theos en autō menei.

kai hemeis egnokamen kai pepisteukamen ten agapen hen echei ho Theos en hemin. HO Theos agape estin, kai ho menon en te agape en to Theo menei kai ho Theos en auto menei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai hēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn hēn echei ho theos en hēmin. HO theos agapē estin, kai ho menōn en tē agapē en tō theō menei kai ho theos en autō menei.

Kai hemeis egnokamen kai pepisteukamen ten agapen hen echei ho theos en hemin. HO theos agape estin, kai ho menon en te agape en to theo menei kai ho theos en auto menei.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn ēn echei o theos en ēmin o theos agapē estin kai o menōn en tē agapē en tō theō menei kai o theos en autō menei

kai Emeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn agapEn En echei o theos en Emin o theos agapE estin kai o menOn en tE agapE en tO theO menei kai o theos en autO menei

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn ēn echei o theos en ēmin o theos agapē estin kai o menōn en tē agapē en tō theō menei kai o theos en autō [menei]

kai Emeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn agapEn En echei o theos en Emin o theos agapE estin kai o menOn en tE agapE en tO theO menei kai o theos en autO [menei]

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn ēn echei o theos en ēmin o theos agapē estin kai o menōn en tē agapē en tō theō menei kai o theos en autō

kai Emeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn agapEn En echei o theos en Emin o theos agapE estin kai o menOn en tE agapE en tO theO menei kai o theos en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn ēn echei o theos en ēmin o theos agapē estin kai o menōn en tē agapē en tō theō menei kai o theos en autō

kai Emeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn agapEn En echei o theos en Emin o theos agapE estin kai o menOn en tE agapE en tO theO menei kai o theos en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Westcott/Hort - Transliterated
kai ēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn ēn echei o theos en ēmin o theos agapē estin kai o menōn en tē agapē en tō theō menei kai o theos en autō [menei]

kai Emeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn agapEn En echei o theos en Emin o theos agapE estin kai o menOn en tE agapE en tO theO menei kai o theos en autO [menei]

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn ēn echei o theos en ēmin o theos agapē estin kai o menōn en tē agapē en tō theō menei kai o theos en autō {WH: [menei] } {UBS4: menei }

kai Emeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn agapEn En echei o theos en Emin o theos agapE estin kai o menOn en tE agapE en tO theO menei kai o theos en autO {WH: [menei]} {UBS4: menei}

1 János 4:16 Hungarian: Karoli
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten [is] õ benne.

De Johano 1 4:16 Esperanto
Kaj ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni. Dio estas amo; kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.

Toinen Johanneksen kirje 4:16 Finnish: Bible (1776)
Ja me tunsimme ja uskoimme sen rakkauden, jolla Jumala meitä rakastaa. Jumala on rakkaus, ja joka rakkaudessa pysyy, hän pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä.

1 Jean 4:16 French: Darby
Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu en lui.

1 Jean 4:16 French: Louis Segond (1910)
Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

1 Jean 4:16 French: Martin (1744)
Et nous avons connu et cru la charité que Dieu a pour nous. Dieu est charité; et celui qui demeure dans la charité, demeure en Dieu, et Dieu en lui.

1 Johannes 4:16 German: Modernized
Und wir haben erkannt und geglaubet die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm.

1 Johannes 4:16 German: Luther (1912)
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

1 Johannes 4:16 German: Textbibel (1899)
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, welche Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.

1 Giovanni 4:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
E noi abbiam conosciuto l’amore che Dio ha per noi, e vi abbiam creduto. Dio è amore; e chi dimora nell’amore dimora in Dio, e Dio dimora in lui.

1 Giovanni 4:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E noi abbiam conosciuta, e creduta la carità che Iddio ha inverso noi. Iddio è carità; e chi dimora nella carità, dimora in Dio, e Iddio dimora in lui.

1 YOH 4:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan kita ini sudah mengetahui dan sudah percaya akan kasih Allah kepada kita. Maka Allah itu kasih, dan orang yang tinggal di dalam kasih tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia.

1 John 4:16 Kabyle: NT
Nukni nessen leḥmala i ɣ-iḥemmel Sidi Ṛebbi, yerna numen yis. Sidi Ṛebbi, d leḥmala ; win yesɛan leḥmala deg wul-is yeṭṭef di Sidi Ṛebbi, Sidi Ṛebbi yezdeɣ deg ul-is.

요한일서 4:16 Korean
하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라

I Ioannis 4:16 Latin: Vulgata Clementina
Et nos cognovimus, et credidimus caritati, quam habet Deus in nobis. Deus caritas est : et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo.

Jāņa 1 vēstule 4:16 Latvian New Testament
Un mēs pazinām un ticējām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Pirmasis Jono laiðkas 4:16 Lithuanian
Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas jame.

1 John 4:16 Maori
Kua matau nei ano hoki tatou, kua whakapono ki te aroha o te Atua ki a tatou. He aroha te Atua, ko te tangata hoki e noho ana i runga i te aroha e noho ana i roto i te Atua, me te Atua ano hoki i roto i a ia.

1 Johannes 4:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham.

1 Juan 4:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él.

1 Juan 4:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él.

1 Juan 4:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.

1 Juan 4:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él.

1 Juan 4:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios tiene en nosotros. Dios es caridad; y el que permanece en caridad, permanece en Dios, y Dios en él.

1 João 4:16 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele.

1 João 4:16 Portugese Bible
E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele.   

1 Ioan 4:16 Romanian: Cornilescu
Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămîne în el.

1-e Иоанна 4:16 Russian: Synodal Translation (1876)
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

1-e Иоанна 4:16 Russian koi8r
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

1 John 4:16 Shuar New Testament
Yus iin anenmajnia nu ti nekas nΘkaji. Yus tuke anenkratniuiti. Tuma asamtai shuar anenkartakka Yusjai tsanin wekaawai tura Yussha niijiai tsanin wekaawai. Mai chikichik ajasu ainiawai.

1 Johannesbrevet 4:16 Swedish (1917)
Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom.

1 Yohana 4:16 Swahili NT
Basi, sisi tunajua na tunaamini upendo alio nao Mungu kwetu sisi. Mungu ni upendo, na kila mtu aishiye katika upendo, anaishi katika muungano na Mungu, na Mungu anaishi katika muungano naye.

1 Juan 4:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 4:16 Tawallamat Tamajaq NT
Nakkanay nǝssân daɣ tara ta danaɣ-iga Mǝššina nǝzzigzan-tat deɣ. Mǝššina tara a imos. Was tǝha tara iman-net irtây ǝd Mǝššina iha Mǝššina iman-net.

1 ยอห์น 4:16 Thai: from KJV
เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น

1 Yuhanna 4:16 Turkish
Tanrının bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrıda yaşar, Tanrı da onda yaşar.

1 Йоаново 4:16 Ukrainian: NT
Ми пізнали також, та й увірували в любов, котру має Бог до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, в Бозї пробуває, а Бог в ньому.

1 John 4:16 Uma New Testament
Toe pai' ta'inca-mi pai' tapangala' -mi kanapoka'ahi' -ta Alata'ala.

1 Giaêng 4:16 Vietnamese (1934)
Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta. Ðức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy.

1 John 4:15
Top of Page
Top of Page