1 Corinthians 9:5
New International Version
Don't we have the right to take a believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brothers and Cephas?

New Living Translation
Don't we have the right to bring a Christian wife with us as the other apostles and the Lord's brothers do, and as Peter does?

English Standard Version
Do we not have the right to take along a believing wife, as do the other apostles and the brothers of the Lord and Cephas?

Berean Study Bible
Have we no right to take along a believing wife, as do the other apostles and the Lord’s brothers and Cephas?

New American Standard Bible
Do we not have a right to take along a believing wife, even as the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas?

King James Bible
Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas?

Holman Christian Standard Bible
Don't we have the right to be accompanied by a Christian wife like the other apostles, the Lord's brothers, and Cephas?

International Standard Version
We have the right to take a believing wife with us like the other apostles, the Lord's brothers, and Cephas, don't we?

NET Bible
Do we not have the right to the company of a believing wife, like the other apostles and the Lord's brothers and Cephas?

Aramaic Bible in Plain English
And why is it illegal for us to travel with a sister-wife as other Apostles and as the brothers of our Lord and as Kaypha?

GOD'S WORD® Translation
Don't we have the right to take our wives along with us like the other apostles, the Lord's brothers, and Cephas do?

Jubilee Bible 2000
Do we not have authority to bring with us a sister, a wife, as also the other apostles and as the brothers of the Lord and Cephas?

King James 2000 Bible
Have we not the right to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brothers of the Lord, and Cephas?

American King James Version
Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brothers of the Lord, and Cephas?

American Standard Version
Have we no right to lead about a wife that is a believer, even as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Douay-Rheims Bible
Have we not power to carry about a woman, a sister, as well as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Darby Bible Translation
have we not a right to take round a sister [as] wife, as also the other apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

English Revised Version
Have we no right to lead about a wife that is a believer, even as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Webster's Bible Translation
Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas?

Weymouth New Testament
Have we not a right to take with us on our journeys a Christian sister as our wife, as the rest of the Apostles do--and the Lord's brothers and Peter?

World English Bible
Have we no right to take along a wife who is a believer, even as the rest of the apostles, and the brothers of the Lord, and Cephas?

Young's Literal Translation
have we not authority a sister -- a wife -- to lead about, as also the other apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

1 Korinthiërs 9:5 Afrikaans PWL
Is dit nie reg vir ons om ’n suster as vrou met ons saam te vat op reis, soos die ander afgevaardigdes, die broers van ons Meester en Kefa, nie?

1 e Korintasve 9:5 Albanian
A nuk kemi edhe ne të drejtë të marrim me vete një bashkëshorte, që të jetë motër në besim, sikurse edhe apostujt e tjerë, dhe vëllezërit e Zotit, edhe Kefa?

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 9:5 Arabic: Smith & Van Dyke
ألعلنا ليس لنا سلطان ان نجول باخت زوجة كباقي الرسل واخوة الرب وصفا.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:5 Armenian (Western): NT
Միթէ մենք իրաւունք չունի՞նք Քրիստոսով քոյր եղող կին մը մեզի հետ տանելու, ինչպէս միւս առաքեալները, Տէրոջ եղբայրներն ու Կեփաս կ՚ընեն:

1 Corinthianoetara. 9:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ala eztugu bothere emazte arreba baten gucietan erabilteco, berce Apostoluéc, eta Iaunaren anayéc, eta Cephasec beçala?

De Krenter A 9:5 Bavarian
Habnd mir nit dös Recht, däß ayn Ieder sein kristlichs Weib auf d Rais mitnimmt, wie de andern Zwölfbotn und yn n Herrn seine Brüeder und dyr Kef?

1 Коринтяни 9:5 Bulgarian
Нямаме ли право [и ние], както другите апостоли, и братята на Господа, и Кифа, да водим жена от сестрите?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
難道我們沒有權利像其他的使徒,像主的弟弟們,像磯法那樣,也帶著信主的妻子一同往來嗎?

中文标准译本 (CSB Simplified)
难道我们没有权利像其他的使徒,像主的弟弟们,像矶法那样,也带着信主的妻子一同往来吗?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
難道我們沒有權柄娶信主的姐妹為妻,帶著一同往來,彷彿其餘的使徒和主的弟兄並磯法一樣嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
难道我们没有权柄娶信主的姐妹为妻,带着一同往来,仿佛其余的使徒和主的弟兄并矶法一样吗?

歌 林 多 前 書 9:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
難 道 我 們 沒 有 權 柄 娶 信 主 的 姊 妹 為 妻 , 帶 著 一 同 往 來 , 彷 彿 其 餘 的 使 徒 和 主 的 弟 兄 並 磯 法 一 樣 麼 ?

歌 林 多 前 書 9:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
难 道 我 们 没 有 权 柄 娶 信 主 的 姊 妹 为 妻 , 带 着 一 同 往 来 , 彷 佛 其 馀 的 使 徒 和 主 的 弟 兄 并 矶 法 一 样 麽 ?

Prva poslanica Korinæanima 9:5 Croatian Bible
Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća Gospodnja i Kefa?

První Korintským 9:5 Czech BKR
Zdaliž nemáme moci sestry ženy při sobě míti, jako i jiní apoštolé, i bratří Páně, i Petr?

1 Korinterne 9:5 Danish
Have vi ikke Ret til at føre en Søster med om som Hustru, som ogsaa de andre Apostle og Herrens Brødre og Kefas?

1 Corinthiërs 9:5 Dutch Staten Vertaling
Hebben wij niet macht, om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen, en de broeders des Heeren, en Cefas?

Nestle Greek New Testament 1904
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς;

Westcott and Hort 1881
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς;

RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου, καὶ Κηφᾶς;

Greek Orthodox Church 1904
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς;

Tischendorf 8th Edition
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς;

Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς;

Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν ως και οι λοιποι αποστολοι και οι αδελφοι του κυριου και κηφας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν ως και οι λοιποι αποστολοι και οι αδελφοι του κυριου και κηφας

Stephanus Textus Receptus 1550
μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν ως και οι λοιποι αποστολοι και οι αδελφοι του κυριου και κηφας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν, ως και οι λοιποι αποστολοι, και οι αδελφοι του Κυριου, και Κηφας;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν ως και οι λοιποι αποστολοι και οι αδελφοι του κυριου και κηφας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν ως και οι λοιποι αποστολοι και οι αδελφοι του κυριου και κηφας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gynaika periagein, hōs kai hoi loipoi apostoloi kai hoi adelphoi tou Kyriou kai Kēphas?

me ouk echomen exousian adelphen gynaika periagein, hos kai hoi loipoi apostoloi kai hoi adelphoi tou Kyriou kai Kephas?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gynaika periagein, hōs kai hoi loipoi apostoloi kai hoi adelphoi tou kyriou kai Kēphas?

me ouk echomen exousian adelphen gynaika periagein, hos kai hoi loipoi apostoloi kai hoi adelphoi tou kyriou kai Kephas?

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas

mE ouk echomen exousian adelphEn gunaika periagein Os kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kEphas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas

mE ouk echomen exousian adelphEn gunaika periagein Os kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kEphas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas

mE ouk echomen exousian adelphEn gunaika periagein Os kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kEphas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas

mE ouk echomen exousian adelphEn gunaika periagein Os kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kEphas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:5 Westcott/Hort - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas

mE ouk echomen exousian adelphEn gunaika periagein Os kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kEphas

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas

mE ouk echomen exousian adelphEn gunaika periagein Os kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kEphas

1 Korintusi 9:5 Hungarian: Karoli
Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás?

Al la korintanoj 1 9:5 Esperanto
CXu ni ne rajtas cxirkauxkonduki edzinon, kiu estas kredantino, kiel ankaux la ceteraj apostoloj kaj la fratoj de la Sinjoro kaj Kefas?

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9:5 Finnish: Bible (1776)
Eikö meillä ole valta sisarta vaimona kanssamme ympäri viedä, niinkuin muillakin apostoleilla, ja Herran veljillä, ja Kephaalla?

1 Corinthiens 9:5 French: Darby
N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une soeur comme femme, comme font aussi les autres apotres, et les freres du Seigneur, et Cephas?

1 Corinthiens 9:5 French: Louis Segond (1910)
N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une soeur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas?

1 Corinthiens 9:5 French: Martin (1744)
N'avons-nous pas le pouvoir de mener avec nous une sœur femme, ainsi que les autres Apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas?

1 Korinther 9:5 German: Modernized
Haben wir nicht auch Macht, eine Schwester zum Weibe mit umherzuführen wie die andern Apostel und des HERRN Brüder und Kephas?

1 Korinther 9:5 German: Luther (1912)
Haben wir nicht auch Macht, eine Schwester zum Weibe mit umherzuführen wie die andern Apostel und des HERRN Brüder und Kephas?

1 Korinther 9:5 German: Textbibel (1899)
Haben wir nicht Macht eine Schwester als Ehefrau mit herumzuführen, wie die übrigen Apostel auch, selbst die Brüder des Herrn, selbst Kephas?

1 Corinzi 9:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie, sorella in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa?

1 Corinzi 9:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Non abbiamo noi podestà di menare attorno una donna sorella, come ancora gli altri apostoli, e i fratelli del Signore, e Cefa?

1 KOR 9:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tiadakah kami berhak membawa beserta dengan kami seorang isteri Kristen, sama seperti lain-lain rasul, dan saudara-saudara Tuhan, dan Kefas?

1 Corinthians 9:5 Kabyle: NT
Ur sɛiɣ ara lḥeqq ad aɣeɣ tameṭṭut yumnen aț-țețțeddu yid-i am akken xeddmen imceggɛen nniḍen n Lmasiḥ d watmaten n Ssid-nneɣ akk-d Buṭrus ?

고린도전서 9:5 Korean
우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 게바와 같이 자매 된 아내를 데리고 다닐 권이 없겠느냐

I Corinthios 9:5 Latin: Vulgata Clementina
numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi sicut et ceteri Apostoli, et fratres Domini, et Cephas ?

Korintiešiem 1 9:5 Latvian New Testament
Vai mums nav tiesībās ņemt līdz sievieti - māsu tāpat kā pārējiem apustuļiem un Kunga brāļiem, un Kēfam?

Pirmasis laiðkas korintieèiams 9:5 Lithuanian
Ar neturime teisės vaikščioti kartu su seserimi, žmona, kaip kiti apaštalai ir Viešpaties broliai bei Kefas?

1 Corinthians 9:5 Maori
Kahore ranei i a matou ano te tikanga ki te whakahaereere i te hoa wahine, he wahine whakapono, pera i era atu apotoro me nga teina o te Ariki, ratou ko Kipa?

1 Korintierne 9:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Har vi ikke rett til å føre en søster med oss som hustru, likesom de andre apostler og Herrens brødre og Kefas?

1 Corintios 9:5 Spanish: La Biblia de las Américas
¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?

1 Corintios 9:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas (Pedro)?

1 Corintios 9:5 Spanish: Reina Valera Gómez
¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?

1 Corintios 9:5 Spanish: Reina Valera 1909
¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?

1 Corintios 9:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana para mujer también como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?

1 Coríntios 9:5 Bíblia King James Atualizada Português
Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro?

1 Coríntios 9:5 Portugese Bible
Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas?   

1 Corinteni 9:5 Romanian: Cornilescu
N'avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli, şi fraţii Domnului, şi Chifa?

1-е Коринфянам 9:5 Russian: Synodal Translation (1876)
Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?

1-е Коринфянам 9:5 Russian koi8r
Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?

1 Corinthians 9:5 Shuar New Testament
Tura Pφtrusha, Jesusa yachisha, tura Chφkich akatramusha irainiak ni nuwen Yus-shuar ainia nuna jukimnia ainiawai. Wisha N·nisnak T·ramniaitjai.

1 Korinthierbrevet 9:5 Swedish (1917)
Skulle vi icke hava rätt att få såsom hustru föra med oss på våra resor någon som är en syster, vi likaväl som de andra apostlarna och Herrens bröder och särskilt Cefas?

1 Wakorintho 9:5 Swahili NT
Je, hatuna ruhusa kumchukua mke Mkristo katika ziara zetu, kama vile wafanyavyo mitume wengine, ndugu zake Bwana, na pia Kefa?

1 Mga Taga-Corinto 9:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol, at ng mga kapatid ng Panginoon, at ni Cefas?

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 9:5 Tawallamat Tamajaq NT
Awak nakkanay tarrayt a wǝr nǝla n ad nidaw ǝd tǝntut n iyyan daɣ-na tǝmosat tamadrayt-nana daɣ ǝddin daɣ ǝšikǝl, awa taggin nǝmmuzal win hadatnen, taggin-tu deɣ mǝdrayan n Ǝmǝli Ɣaysa ǝd Butros?

1 โครินธ์ 9:5 Thai: from KJV
เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนๆด้วยกัน เหมือนอย่างอัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสหรือ

1 Korintliler 9:5 Turkish
Öbür elçiler gibi, Rabbin kardeşleri ve Kefas gibi, yanımızda imanlı bir eş gezdirmeye hakkımız yok mu?

1 Коринтяни 9:5 Ukrainian: NT
Хиба не маємо власти сестру-жінку водити, як инші апостоли, й брати Господнї, і Кифа?

1 Corinthians 9:5 Uma New Testament
Ha uma-kai ma'ala mpotobine hingka to Kristen-kai, pai' kikeni tobine-kai hi pomakoa' -kai, hewa to rababehi suro Pue' Yesus to ntani' -na pai' ompi' -na Pue' Yesus pai' Petrus moto?

1 Coâ-rinh-toâ 9:5 Vietnamese (1934)
Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao?

1 Corinthians 9:4
Top of Page
Top of Page