1 Corinthians 9:21
New International Version
To those not having the law I became like one not having the law (though I am not free from God's law but am under Christ's law), so as to win those not having the law.

New Living Translation
When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from that law so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God; I obey the law of Christ.

English Standard Version
To those outside the law I became as one outside the law (not being outside the law of God but under the law of Christ) that I might win those outside the law.

Berean Study Bible
To those without the law I became like one without the law (though I am not outside the law of God but am under the law of Christ), to win those without the law.

New American Standard Bible
to those who are without law, as without law, though not being without the law of God but under the law of Christ, so that I might win those who are without law.

King James Bible
To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.

Holman Christian Standard Bible
To those who are without that law, like one without the law--not being without God's law but within Christ's law--to win those without the law.

International Standard Version
To those who do not have the Law, I became like a man who does not have the Law in order to win those who do not have the Law. However, I am not free from God's Law, but I'm subject to the Messiah's law.

NET Bible
To those free from the law I became like one free from the law (though I am not free from God's law but under the law of Christ) to gain those free from the law.

Aramaic Bible in Plain English
And to those who do not have The Written Law, I was as without The Law, while I am not without law to God, but in the law of The Messiah, that I may win those who are without The Written Law.

GOD'S WORD® Translation
I became like a person who does not have Moses' Teachings for those who don't have those teachings. I did this to win them even though I have God's teachings. I'm really subject to Christ's teachings.

Jubilee Bible 2000
to those that are without law, as without law (being not without law of God, but under the law of Christ), that I might gain those that are without law.

King James 2000 Bible
To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law of Christ,) that I might gain them that are without law.

American King James Version
To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.

American Standard Version
to them that are without law, as without law, not being without law to God, but under law to Christ, that I might gain them that are without law.

Douay-Rheims Bible
To them that are under the law, as if I were under the law, (whereas myself was not under the law,) that I might gain them that were under the law. To them that were without the law, as if I were without the law, (whereas I was not without the law of God, but was in the law of Christ,) that I might gain them that were without the law.

Darby Bible Translation
to those without law, as without law, (not as without law to God, but as legitimately subject to Christ,) in order that I might gain [those] without law.

English Revised Version
to them that are without law, as without law, not being without law to God, but under law to Christ, that I might gain them that are without law.

Webster's Bible Translation
To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.

Weymouth New Testament
to men without Law as if I were without Law--although I am not without Law in relation to God but am abiding in Christ's Law--in order to win those who are without Law.

World English Bible
to those who are without law, as without law (not being without law toward God, but under law toward Christ), that I might win those who are without law.

Young's Literal Translation
to those without law, as without law -- (not being without law to God, but within law to Christ) -- that I might gain those without law;

1 Korinthiërs 9:21 Afrikaans PWL
Vir die wat nie die geskrewe wet het nie, soos een wat nie die geskrewe wet het nie terwyl ek nie vir God sonder die wet is nie, maar in die wet van Die Gesalfde Een sodat ek ook die wat sonder die geskrewe wet is, kan wen.

1 e Korintasve 9:21 Albanian
me ata që janë pa ligj e kam bërë veten time si pa ligj (ndonëse nuk isha pa ligjin e Zotit, por nën ligjin e Krishtit), për të fituar ata që janë pa ligj.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 9:21 Arabic: Smith & Van Dyke
وللذين بلا ناموس كاني بلا ناموس. مع اني لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس للمسيح. لاربح الذين بلا ناموس.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:21 Armenian (Western): NT
Օրէնքի տակ եղողներուն հետ՝ իբր թէ Օրէնքի տակ, (ո՛չ թէ ես Օրէնքի տակ էի,) որպէսզի Օրէնքի տակ եղողներն ալ շահիմ: Առանց Օրէնքի եղողներուն հետ՝ իբր թէ առանց Օրէնքի, (ո՛չ թէ ես Աստուծմէ օրէնք չունէի, հապա Քրիստոսի օրէնքին տակ էի,) որպէսզի առանց Օրէնքի եղողներն ալ շահիմ:

1 Corinthianoetara. 9:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Legue gabey Legue gabe baninz beçala, (Legue gabe ezpanaiz-ere Iaincoagana, baina Christen Leguearen azpico) Legue gabeac irabaz ditzadançát.

De Krenter A 9:21 Bavarian
I wurd yn dene aane Gsötz gleich, dyrmit i s gwinn. Dös haisst nit, däß i vor n Herrgot gsötzloos wär; bunddn bin i an s Gsötz von n Kristn.

1 Коринтяни 9:21 Bulgarian
На тия, които нямат закон, [станах] като че нямам закон, (при все че не съм без закон спрямо Христа), за да придобия тия, които нямат закон.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
對沒有律法的人,我就成為一個像是沒有律法的人那樣,為了贏得沒有律法的人——對神,我不是沒有律法的,而是在基督的律法之下。

中文标准译本 (CSB Simplified)
对没有律法的人,我就成为一个像是没有律法的人那样,为了赢得没有律法的人——对神,我不是没有律法的,而是在基督的律法之下。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
向沒有律法的人,我就做沒有律法的人,為要得沒有律法的人;其實我在神面前不是沒有律法,在基督面前正在律法之下。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
向没有律法的人,我就做没有律法的人,为要得没有律法的人;其实我在神面前不是没有律法,在基督面前正在律法之下。

歌 林 多 前 書 9:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
向 沒 有 律 法 的 人 , 我 就 作 沒 有 律 法 的 人 , 為 要 得 沒 有 律 法 的 人 ; 其 實 我 在 神 面 前 , 不 是 沒 有 律 法 ; 在 基 督 面 前 , 正 在 律 法 之 下 。

歌 林 多 前 書 9:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
向 没 有 律 法 的 人 , 我 就 作 没 有 律 法 的 人 , 为 要 得 没 有 律 法 的 人 ; 其 实 我 在 神 面 前 , 不 是 没 有 律 法 ; 在 基 督 面 前 , 正 在 律 法 之 下 。

Prva poslanica Korinæanima 9:21 Croatian Bible
onima bez Zakona, kao da sam bez zakona - premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu - da steknem one bez Zakona;

První Korintským 9:21 Czech BKR
Těm, kteříž jsou bez Zákona, jako bych bez Zákona byl, (a nejsa bez Zákona Bohu, ale jsa v Zákoně Kristu,) abych získal ty, jenž jsou bez Zákona.

1 Korinterne 9:21 Danish
dem uden for Loven som en uden for Loven, skønt jeg ikke er uden Lov for God, men under Kristi Lov, for at jeg kunde vinde dem, som ere uden for Loven.

1 Corinthiërs 9:21 Dutch Staten Vertaling
Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.

Nestle Greek New Testament 1904
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεοῦ ἀλλ’ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους·

Westcott and Hort 1881
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ' ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδανῶ τοὺς ἀνόμους·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ' ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδανῶ τοὺς ἀνόμους·

RP Byzantine Majority Text 2005
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεῷ ἀλλ’ ἔννομος χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους.

Greek Orthodox Church 1904
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ ἀλλ’ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους·

Tischendorf 8th Edition
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ’ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους·

Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεῷ ἀλλ’ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους

Stephanus Textus Receptus 1550
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος μὴ ὢν ἄνομος θεῷ ἀλλ' ἔννομος Χριστῷ ἵνα κερδήσω ἀνόμους·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοις ανομοις ως ανομος μη ων ανομος θεου αλλ εννομος χριστου ινα κερδανω τους ανομους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοις ανομοις ως ανομος μη ων ανομος θεου αλλ εννομος χριστου ινα κερδανω τους ανομους

Stephanus Textus Receptus 1550
τοις ανομοις ως ανομος μη ων ανομος θεω αλλ εννομος χριστω ινα κερδησω ανομους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τοις ανομοις ως ανομος, μη ων ανομος θεω αλλ εννομος Χριστω, ινα κερδησω ανομους

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοις ανομοις ως ανομος μη ων ανομος θεω αλλ εννομος χριστω ινα κερδησω ανομους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοις ανομοις ως ανομος μη ων ανομος θεου αλλ εννομος χριστου ινα κερδανω τους ανομους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tois anomois hōs anomos, mē ōn anomos Theou all’ ennomos Christou, hina kerdanō tous anomous;

tois anomois hos anomos, me on anomos Theou all’ ennomos Christou, hina kerdano tous anomous;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tois anomois hōs anomos, mē ōn anomos theou all' ennomos Christou, hina kerdanō tous anomous;

tois anomois hos anomos, me on anomos theou all' ennomos Christou, hina kerdano tous anomous;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theou all ennomos christou ina kerdanō tous anomous

tois anomois Os anomos mE On anomos theou all ennomos christou ina kerdanO tous anomous

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theō all ennomos christō ina kerdēsō anomous

tois anomois Os anomos mE On anomos theO all ennomos christO ina kerdEsO anomous

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theō all ennomos christō ina kerdēsō anomous

tois anomois Os anomos mE On anomos theO all ennomos christO ina kerdEsO anomous

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theō all ennomos christō ina kerdēsō anomous

tois anomois Os anomos mE On anomos theO all ennomos christO ina kerdEsO anomous

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:21 Westcott/Hort - Transliterated
tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theou all ennomos christou ina kerdanō tous anomous

tois anomois Os anomos mE On anomos theou all ennomos christou ina kerdanO tous anomous

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theou all ennomos christou ina kerdanō tous anomous

tois anomois Os anomos mE On anomos theou all ennomos christou ina kerdanO tous anomous

1 Korintusi 9:21 Hungarian: Karoli
A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.

Al la korintanoj 1 9:21 Esperanto
al tiuj, kiuj estas sen legxo, kiel sen legxo, ne estante sen legxo rilate Dion, sed sub legxo rilate Kriston, por ke mi gajnu tiujn, kiuj estas sen legxo.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9:21 Finnish: Bible (1776)
Niille jotka ilman lakia ovat, niinkuin minä ilman lakia olisin, (vaikka en minä ilman lakia Jumalan edessä ole, vaan olen Kristuksen laissa,) että minä ne, jotka ilman lakia ovat, voittaisin;

1 Corinthiens 9:21 French: Darby
pour ceux qui etaient sans loi, comme si j'etais sans loi (non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ), afin de gagner ceux qui etaient sans loi.

1 Corinthiens 9:21 French: Louis Segond (1910)
avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi.

1 Corinthiens 9:21 French: Martin (1744)
A ceux qui sont sans Loi, comme si j'étais sans Loi (quoique je ne sois point sans Loi quant à Dieu, mais je suis sous la Loi de Christ,) afin de gagner ceux qui sont sans Loi.

1 Korinther 9:21 German: Modernized
Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich als ohne Gesetz worden (so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi), auf daß ich die, so ohne Gesetz sind, gewinne.

1 Korinther 9:21 German: Luther (1912)
Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden (so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz Christi), auf daß ich die, so ohne Gesetz sind, gewinne.

1 Korinther 9:21 German: Textbibel (1899)
Denen ohne Gesetz, wie einer ohne Gesetz, der ich doch nicht ohne Gottes Gesetz bin, vielmehr im Gesetz Christus' stehe - um die ohne Gesetz zu gewinnen.

1 Corinzi 9:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
con quelli che son senza legge, mi son fatto come se fossi senza legge (benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo), per guadagnare quelli che son senza legge.

1 Corinzi 9:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
a quanti son senza la legge, come se io fossi senza la legge benchè io non sia a Dio senza la legge, ma a Cristo sotto la legge, per guadagnar quanti sono senza la legge.

1 KOR 9:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kepada orang yang tiada mempunyai hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tiada mempunyai hukum Taurat, meskipun aku tiada lepas daripada hukum Allah, melainkan takluk di bawah hukum Kristus, supaya aku memperoleh orang yang tiada mempunyai hukum Taurat.

1 Corinthians 9:21 Kabyle: NT
Akka daɣen, m'ara iliɣ d wid ur nesɛi ara ccariɛa, țțaraɣ iman-iw am akken ur sɛiɣ ara ccariɛa iwakken a ten-id-rebḥeɣ, ɣas akken nekk sɛiɣ ccariɛa n Ṛebbi imi d Lmasiḥ i d ccariɛa-inu.

고린도전서 9:21 Korean
율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라

I Corinthios 9:21 Latin: Vulgata Clementina
iis qui sub lege sunt, quasi sub lege essem (cum ipse non essem sub lege) ut eos qui sub lege erant, lucrifacerem : iis qui sine lege erant, tamquam sine lege essem (cum sine lege Dei non essem : sed in lege essem Christi) ut lucrifacerem eos qui sine lege erant.

Korintiešiem 1 9:21 Latvian New Testament
Tiem, kas padoti bauslībai, it kā arī es būtu padots bauslībai, lai iemantotu tos, kas bija padoti bauslībai (lai gan es pats nebiju padots bauslībai); tiem, kas bija bez bauslības, it kā arī es būtu bez bauslības, lai iemantotu tos, kas bija bez bauslības (kaut es nebiju bez Dieva bauslības, bet biju padots Kristus bauslībai).

Pirmasis laiðkas korintieèiams 9:21 Lithuanian
Tiems, kurie neturi įstatymo, buvau kaip neturintis įstatymo,­ pats būdamas ne be Dievo įstatymo, bet surištas Kristaus įstatymu,­kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo.

1 Corinthians 9:21 Maori
Ki te hunga turekore me he tangata turekore ahau, ehara i te mea he turekore ki te Atua, engari i raro i te ture ki a te Karaiti, kia riro ai i ahau te hunga turekore.

1 Korintierne 9:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for dem som er uten lov, er jeg blitt som en som er uten lov - om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus - for å vinne dem som er uten lov;

1 Corintios 9:21 Spanish: La Biblia de las Américas
a los que están sin ley, como sin ley (aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo) para ganar a los que están sin ley.

1 Corintios 9:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley.

1 Corintios 9:21 Spanish: Reina Valera Gómez
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley a Dios, mas bajo la ley a Cristo), para ganar a los que están sin ley.

1 Corintios 9:21 Spanish: Reina Valera 1909
A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo) por ganar á los que estaban sin ley.

1 Corintios 9:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo,) por ganar a los que estaban sin ley.

1 Coríntios 9:21 Bíblia King James Atualizada Português
Para os que estão sem Lei, tornei-me como sem lei vivesse , a fim de ganhar os que não têm a Lei.

1 Coríntios 9:21 Portugese Bible
para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei (não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo), para ganhar os que estão sem lei.   

1 Corinteni 9:21 Romanian: Cornilescu
cu ceice sînt fără Lege, m'am făcut ca şi cum aş fi fost fără lege (măcar că nu sînt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sînt supt legea lui Hristos), ca să cîştig pe cei fără lege.

1-е Коринфянам 9:21 Russian: Synodal Translation (1876)
для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона;

1-е Коринфянам 9:21 Russian koi8r
для чуждых закона--как чуждый закона, --не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, --чтобы приобрести чуждых закона;

1 Corinthians 9:21 Shuar New Testament
Tura Israer-shuarchasha Yus-shuar ajasarti tusan, nu shuar Muisaisa akupkamurin umirkashtin ainiakui, wisha nuna umirkashtinia aintsan ajai. Tura Kristu akupeana nuna umirkatin asan nekas Yus akupkamun umirniuitjai.

1 Korinthierbrevet 9:21 Swedish (1917)
För dem som äro utan lag har jag, som icke är utan Guds lag, men är i Kristi lag, blivit såsom vore jag utan lag, för att jag skall vinna dem som äro utan lag.

1 Wakorintho 9:21 Swahili NT
Na kwa wale walio nje ya Sheria, naishi kama wao, nje ya Sheria, ili niwapate hao walio nje ya Sheria. Hii haimaanishi kwamba mimi niko nje ya sheria ya Mungu, maana nabanwa na sheria ya Kristo.

1 Mga Taga-Corinto 9:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 9:21 Tawallamat Tamajaq NT
As ǝggazaɣ aytedan win wǝr nǝlkem y Ǝttawret, ad ǝqqalaɣ iyyan daɣ-san fǝl ad ǝzzǝgzanan s Ǝlmǝsix; awen wǝr imos almaɣna-net as wǝr ǝlkema y ǝššǝriɣa ǝn Mǝššina, kalar ǝlkâmaɣ-as fǝlas ǝššǝriɣa wa n Ǝlmǝsix as ǝlkama.

1 โครินธ์ 9:21 Thai: from KJV
ต่อคนที่อยู่นอกพระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ทำตัวเหมือนคนนอกพระราชบัญญัติ เพื่อจะได้คนที่อยู่นอกพระราชบัญญัตินั้น (แต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกพระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่อยู่ใต้พระราชบัญญัติแห่งพระคริสต์)

1 Korintliler 9:21 Turkish
Tanrının Yasasına sahip olmayan biri değilim, Mesihin Yasası altındayım. Buna karşın, Yasaya sahip olmayanları kazanmak için Yasaya sahip değilmişim gibi davrandım.

1 Коринтяни 9:21 Ukrainian: NT
беззаконним - як беззаконний (не бувши беззаконним Богу, а законним Христу), щоб придбати беззаконних;

1 Corinthians 9:21 Uma New Testament
Ane mpokeni-a Kareba Lompe' hi tauna to uma mpo'incai Atura Musa, mo'ingku hewa tauna to uma mpotuku' Atura Musa-a, bona wori' -ra kukeni hi Kristus. Aga neo' ra'uli' wae, uma kutuku' hawa' Alata'ala. Bate mengkoru hi hawa' Kristus oa' -a-kuwo.

1 Coâ-rinh-toâ 9:21 Vietnamese (1934)
với những người không luật pháp, (dầu đối với Ðức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Ðấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp.

1 Corinthians 9:20
Top of Page
Top of Page