1 Corinthians 9:10
New International Version
Surely he says this for us, doesn't he? Yes, this was written for us, because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest.

New Living Translation
Wasn't he actually speaking to us? Yes, it was written for us, so that the one who plows and the one who threshes the grain might both expect a share of the harvest.

English Standard Version
Does he not certainly speak for our sake? It was written for our sake, because the plowman should plow in hope and the thresher thresh in hope of sharing in the crop.

Berean Study Bible
Isn’t He actually speaking on our behalf? Indeed, this was written for us, because when the plowman plows and the thresher threshes, they should also expect to share in the harvest.

New American Standard Bible
Or is He speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it was written, because the plowman ought to plow in hope, and the thresher to thresh in hope of sharing the crops.

King James Bible
Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

Holman Christian Standard Bible
Or isn't He really saying it for us? Yes, this is written for us, because he who plows ought to plow in hope, and he who threshes should do so in hope of sharing the crop.

International Standard Version
Isn't he really speaking for our benefit? Yes, this was written for our benefit, because the one who plows should plow in hope, and the one who threshes should thresh in hope of sharing in the crop.

NET Bible
Or is he not surely speaking for our benefit? It was written for us, because the one plowing and threshing ought to work in hope of enjoying the harvest.

Aramaic Bible in Plain English
But it is understood that he said it for our sake and for our sake it was written, because it is incumbent upon the plower to plow for hope, and whoever threshes, for the hope of a crop.

GOD'S WORD® Translation
Isn't he speaking entirely for our benefit? This was written for our benefit so that the person who plows or threshes should expect to receive a share of the crop.

Jubilee Bible 2000
Or does he say it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that plows should plow in hope, and that he that threshes in hope should be partaker of his hope.

King James 2000 Bible
Or says he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that plows should plow in hope; and that he that threshes in hope should be partaker of his hope.

American King James Version
Or said he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that plows should plow in hope; and that he that threshes in hope should be partaker of his hope.

American Standard Version
or saith he it assuredly for our sake? Yea, for our sake it was written: because he that ploweth ought to plow in hope, and he that thresheth, to thresh in hope of partaking.

Douay-Rheims Bible
Or doth he say this indeed for our sakes? For these things are written for our sakes: that he that plougheth, should plough in hope; and he that thrasheth, in hope to receive fruit.

Darby Bible Translation
or does he say [it] altogether for our sakes? For for our sakes it has been written, that the plougher should plough in hope, and he that treads out corn, in hope of partaking of [it].

English Revised Version
or saith he it altogether for our sake? Yea, for our sake it was written: because he that ploweth ought to plow in hope, and he that thresheth, to thresh in hope of partaking.

Webster's Bible Translation
Or saith he this altogether for our sakes? for our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

Weymouth New Testament
Is God simply thinking about the oxen? Or is it really in our interest that He speaks? Of course, it was written in our interest, because it is His will that when a plough-man ploughs, and a thresher threshes, it should be in the hope of sharing that which comes as the result.

World English Bible
or does he say it assuredly for our sake? Yes, it was written for our sake, because he who plows ought to plow in hope, and he who threshes in hope should partake of his hope.

Young's Literal Translation
or because of us by all means doth He say it? yes, because of us it was written, because in hope ought the plower to plow, and he who is treading ought of his hope to partake in hope.

1 Korinthiërs 9:10 Afrikaans PWL
Dit word verstaan dat Hy dit vir ons onthalwe sê en dit vir ons geskryf is omdat hy wat ploeg, met versekerde verwagting moet ploeg en hy wat dors, met versekerde verwagting vir ’n oes.

1 e Korintasve 9:10 Albanian
Apo e thotë këtë për ne? Vërtetë për ne janë shkruar, sepse kush lëron duhet të lërojë me shpresë, dhe kush shin, duhet të shijë me shpresë që të marrë atë që shpreson.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 9:10 Arabic: Smith & Van Dyke
ام يقول مطلقا من اجلنا. انه من اجلنا مكتوب. لانه ينبغي للحراث ان يحرث على رجاء وللدارس على رجاء ان يكون شريكا في رجائه.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:10 Armenian (Western): NT
թէ ոչ՝ անշուշտ մեզի՛ համար կ՚ըսէ: Անկասկած մեզի՛ համար գրուած է. որովհետեւ ա՛ն որ կը հերկէ՝ պարտաւոր է յոյսով հերկել, եւ ա՛ն որ կը կամնէ՝ բաժին առնելու յոյսով՝՝:

1 Corinthianoetara. 9:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ala haur guciz guregatic erraiten du? segur haur guregatic scribatua da: ecen sperançatan behar du laboratzen duenac, laboratu: eta bihitzen duenac participant içateco sperançatan.

De Krenter A 9:10 Bavarian
Dös sait yr diend zwögns üns! Ja, ünserthalbn ist s gschribn. Denn der, wo ackert, wie der, wo drischt, sollnd dyrbei aau gwartn künnen, däß s ienern Tail kriegnd.

1 Коринтяни 9:10 Bulgarian
или [го казва] несъмнено заради нас? Да; заради нас е писано това; защото който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, [трябва да вършее] с надежда, че ще участвува в плода.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
還是特別為我們說的呢?這樣寫下來,當然是為我們的緣故!因為耕田的應該懷著希望去耕田,打場的應該懷著一同分享糧食的希望去打場。

中文标准译本 (CSB Simplified)
还是特别为我们说的呢?这样写下来,当然是为我们的缘故!因为耕田的应该怀着希望去耕田,打场的应该怀着一同分享粮食的希望去打场。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不全是為我們說的嗎?分明是為我們說的。因為耕種的當存著指望去耕種,打場的也當存得糧的指望去打場。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不全是为我们说的吗?分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种,打场的也当存得粮的指望去打场。

歌 林 多 前 書 9:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 全 是 為 我 們 說 的 麼 ? 分 明 是 為 我 們 說 的 。 因 為 耕 種 的 當 存 著 指 望 去 耕 種 ; 打 場 的 也 當 存 得 糧 的 指 望 去 打 場 。

歌 林 多 前 書 9:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 全 是 为 我 们 说 的 麽 ? 分 明 是 为 我 们 说 的 。 因 为 耕 种 的 当 存 着 指 望 去 耕 种 ; 打 场 的 也 当 存 得 粮 的 指 望 去 打 场 。

Prva poslanica Korinæanima 9:10 Croatian Bible
Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da će dobiti dio.

První Korintským 9:10 Czech BKR
Čili naprosto pro nás to praví? Pro násť jistě to napsáno jest. Nebo kdo oře, v naději orati má; a kdo mlátí v naději, naděje své má účasten býti.

1 Korinterne 9:10 Danish
eller siger han det ikke i hvert Tilfælde for vor Skyld? For vor Skyld blev det jo skrevet, fordi den, som pløjer, bør pløje i Haab, og den, som tærsker, bør gøre det i Haab om at faa sin Del.

1 Corinthiërs 9:10 Dutch Staten Vertaling
Of zegt Hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden.

Nestle Greek New Testament 1904
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

Westcott and Hort 1881
ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει; δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ' ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει; δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ' ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

Greek Orthodox Church 1904
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

Tischendorf 8th Edition
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ὅτι ἐπ' ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ' ἐλπίδι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
η δι ημας παντως λεγει δι ημας γαρ εγραφη οτι οφειλει επ ελπιδι ο αροτριων αροτριαν και ο αλοων επ ελπιδι του μετεχειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
η δι ημας παντως λεγει δι ημας γαρ εγραφη οτι οφειλει επ ελπιδι ο αροτριων αροτριαν και ο αλοων επ ελπιδι του μετεχειν

Stephanus Textus Receptus 1550
η δι ημας παντως λεγει δι ημας γαρ εγραφη οτι επ ελπιδι οφειλει ο αροτριων αροτριαν και ο αλοων της ελπιδος αυτου μετεχειν επ ελπιδι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
η δι ημας παντως λεγει; δι ημας γαρ εγραφη, οτι επ ελπιδι οφειλει ο αροτριων αροτριαν, και ο αλοων της ελπιδος αυτου μετεχειν επ ελπιδι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
η δι ημας παντως λεγει δι ημας γαρ εγραφη οτι επ ελπιδι οφειλει ο αροτριων αροτριαν και ο αλοων της ελπιδος αυτου μετεχειν επ ελπιδι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
η δι ημας παντως λεγει δι ημας γαρ εγραφη οτι οφειλει επ ελπιδι ο αροτριων αροτριαν και ο αλοων επ ελπιδι του μετεχειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ē di’ hēmas pantōs legei? di’ hēmas gar egraphē, hoti opheilei ep’ elpidi ho arotriōn arotrian, kai ho aloōn ep’ elpidi tou metechein.

e di’ hemas pantos legei? di’ hemas gar egraphe, hoti opheilei ep’ elpidi ho arotrion arotrian, kai ho aloon ep’ elpidi tou metechein.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ē di' hēmas pantōs legei? di' hēmas gar egraphē, hoti opheilei ep' elpidi ho arotriōn arotrian, kai ho aloōn ep' elpidi tou metechein.

e di' hemas pantos legei? di' hemas gar egraphe, hoti opheilei ep' elpidi ho arotrion arotrian, kai ho aloon ep' elpidi tou metechein.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti opheilei ep elpidi o arotriōn arotrian kai o aloōn ep elpidi tou metechein

E di Emas pantOs legei di Emas gar egraphE oti opheilei ep elpidi o arotriOn arotrian kai o aloOn ep elpidi tou metechein

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti ep elpidi opheilei o arotriōn arotrian kai o aloōn tēs elpidos autou metechein ep elpidi

E di Emas pantOs legei di Emas gar egraphE oti ep elpidi opheilei o arotriOn arotrian kai o aloOn tEs elpidos autou metechein ep elpidi

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti ep elpidi opheilei o arotriōn arotrian kai o aloōn tēs elpidos autou metechein ep elpidi

E di Emas pantOs legei di Emas gar egraphE oti ep elpidi opheilei o arotriOn arotrian kai o aloOn tEs elpidos autou metechein ep elpidi

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti ep elpidi opheilei o arotriōn arotrian kai o aloōn tēs elpidos autou metechein ep elpidi

E di Emas pantOs legei di Emas gar egraphE oti ep elpidi opheilei o arotriOn arotrian kai o aloOn tEs elpidos autou metechein ep elpidi

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Westcott/Hort - Transliterated
ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti opheilei ep elpidi o arotriōn arotrian kai o aloōn ep elpidi tou metechein

E di Emas pantOs legei di Emas gar egraphE oti opheilei ep elpidi o arotriOn arotrian kai o aloOn ep elpidi tou metechein

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti opheilei ep elpidi o arotriōn arotrian kai o aloōn ep elpidi tou metechein

E di Emas pantOs legei di Emas gar egraphE oti opheilei ep elpidi o arotriOn arotrian kai o aloOn ep elpidi tou metechein

1 Korintusi 9:10 Hungarian: Karoli
Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert mi érettünk íratott meg, hogy a ki szánt, reménység alatt kell szántania, és a ki csépel, az õ reménységében részesnek lennie reménység alatt.

Al la korintanoj 1 9:10 Esperanto
aux cxu Li diras tion tute pro ni? Jes, pro ni gxi estas skribita; cxar pluganto devas plugi kun espero, kaj drasxanto devas drasxi kun espero al partopreno.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9:10 Finnish: Bible (1776)
Taikka, eikö hän sitä kaiketi meidän tähtemme sano? sillä meidän tähtemme on se kirjoitettu: että se joka kyntää, hänen pitää toivossa kyntämän, ja joka riihtä tappaa, hänen pitää toivossa riihtä tappaman, että hän toivostansa osalliseksi tulis.

1 Corinthiens 9:10 French: Darby
ou parle-t-il entierement pour nous? Car c'est pour nous que cela est ecrit, que celui qui laboure doit labourer avec esperance, et que celui qui foule le grain doit le fouler dans l'esperance d'y avoir part.

1 Corinthiens 9:10 French: Louis Segond (1910)
ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part.

1 Corinthiens 9:10 French: Martin (1744)
Et n'est-ce pas entièrement pour nous qu'il a dit ces choses; certes elles sont écrites pour nous; car celui qui laboure, doit labourer avec espérance; et celui qui foule le blé, [le foule] avec espérance d'en être participant.

1 Korinther 9:10 German: Modernized
Oder sagt er's nicht allerdinge um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben. Denn der da pflüget, soll auf Hoffnung pflügen, und der da drischt, soll auf Hoffnung dreschen, daß er seiner Hoffnung teilhaftig werde.

1 Korinther 9:10 German: Luther (1912)
Oder sagt er's nicht allerdinge um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben. Denn der da pflügt, der soll auf Hoffnung pflügen; und der da drischt, der soll auf Hoffnung dreschen, daß er seiner Hoffnung teilhaftig werde.

1 Korinther 9:10 German: Textbibel (1899)
oder gehen nicht überall seine Worte auf uns? Um unsertwillen ist es geschrieben, daß der Pflüger auf Hoffnung pflügen soll, und der Drescher arbeiten auf Hoffnung des Mitgenusses.

1 Corinzi 9:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
O non dice Egli così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così; perché chi ara deve arare con speranza; e chi trebbia il grano deve trebbiarlo colla speranza d’averne la sua parte.

1 Corinzi 9:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ovvero, dice egli del tutto ciò per noi? certo, queste cose sono scritte per noi, perciocchè, chi ara deve arare con isperanza, e chi trebbia deve trebbiare con isperanza d’esser fatto partecipe di ciò ch’egli spera.

1 KOR 9:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Atau adakah yang difirmankan-Nya itu semata-mata karena kita? Bahkan, karena kita juga sudah tersurat, bahwa orang yang menenggala itu harus menenggala dengan pengharapan, dan yang mengirik itu pun dengan pengharapan mendapat bahagian.

1 Corinthians 9:10 Kabyle: NT
Mačči ɣef ddemma-nneɣ i d-yenna akka ? Ț-țideț, d nukni iwumi i d-yenna imeslayen-agi ! Ilaq win ikerrzen akk-d win yesserwaten ad ssirmen ad sɛun amur di lɣella nsen.

고린도전서 9:10 Korean
전혀 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 밭 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라

I Corinthios 9:10 Latin: Vulgata Clementina
an propter nos utique hoc dicit ? Nam propter nos scripta sunt : quoniam debet in spe qui arat, arare : et qui triturat, in spe fructus percipiendi.

Korintiešiem 1 9:10 Latvian New Testament
Vai to viņš nesaka mūsu dēļ? Jo mūsu dēļ ir rakstīts: arājam jāar cerībā un kulējam jākuļ cerībā saņemt ražu.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 9:10 Lithuanian
O gal Jis iš tiesų taiko tai mums? Juk dėl mūsų parašyta, kad artojas artų su viltimi ir kūlėjas kultų su viltimi, jog gaus savo dalį.

1 Corinthians 9:10 Maori
Mo tatou ranei te tino tikanga o ana korero? Ae, he whakaaro ki a tatou i tuhituhi ai: he tika hoki kia parau te kaiparau i runga i te tumanako, kia patu witi ano te kaipatu i runga i te tumanako ki tetahi wahi mana.

1 Korintierne 9:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
eller sier han ikke dette bare for vår skyld? For vår skyld er det jo skrevet at den som pløier, skal pløie med håp, og den som tresker, skal gjøre det med håp om å få sin del.

1 Corintios 9:10 Spanish: La Biblia de las Américas
¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha .

1 Corintios 9:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha .

1 Corintios 9:10 Spanish: Reina Valera Gómez
¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, ciertamente por nosotros está escrito; porque con esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de participar de lo que espera.

1 Corintios 9:10 Spanish: Reina Valera 1909
¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto.

1 Corintios 9:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito; porque con esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto trilla .

1 Coríntios 9:10 Bíblia King James Atualizada Português
Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois “o lavrador quando ara a terra, e o debulhador quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita”.

1 Coríntios 9:10 Portugese Bible
Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito; porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto.   

1 Corinteni 9:10 Romanian: Cornilescu
Sau vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel; căci cine ară, trebuie să are cu nădejde, şi cine treieră grîul, trebuie să -l treiere cu nădejdea că va avea parte de el.

1-е Коринфянам 9:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас этонаписано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить снадеждою получить ожидаемое.

1-е Коринфянам 9:10 Russian koi8r
Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, [должен молотить] с надеждою получить ожидаемое.

1 Corinthians 9:10 Shuar New Testament
Antsu iin jujai nekaawarat tusa Tφmiayi. Jinkiain araana nusha tura J·ukmatai saepen pakaana nusha nuna jinkiain mai Yurumßtin ainiawai. Paant Atφ tusa Yus nuna aarmiayi.

1 Korinthierbrevet 9:10 Swedish (1917)
Eller säger han det icke i alla händelser med tanke på oss? Jo, för vår skull blev det skrivet, att den som plöjer bör plöja med en förhoppning, och att den som tröskar bör göra det i förhoppning om att få sin del.

1 Wakorintho 9:10 Swahili NT
Je, hakuwa anatufikiria sisi aliposema hivyo? Naam, haya yaliandikwa kwa ajili yetu; kwani yule anayelima na yule anayevuna, wote wawili wana haki ya kutumaini kupata sehemu ya mavuno.

1 Mga Taga-Corinto 9:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat: sapagka't ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pagasa, at ang gumigiik, ay sa pagasa na makakabahagi.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 9:10 Tawallamat Tamajaq NT
Wǝrgeɣ ǝddǝlil-nana nakkanay a fǝl inna awen? Awalla illikan as ǝddǝlil-nana a fǝl iktawaktab awen fǝl ad agu awedan wa igayyakan tawagost ǝd wa itabbakken tǝnfa ta tat-du-tǝgmadat attama n ad ǝgrǝwan adagar-nasan daɣ tǝnfa ten.

1 โครินธ์ 9:10 Thai: from KJV
หรือพระองค์ได้ตรัสเพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลาย แท้จริงคำนั้นท่านเขียนไว้เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลาย ให้คนที่ไถนาไถด้วยความหวังใจ และให้คนที่นวดข้าวนวดด้วยความหวังใจว่าจะได้ประโยชน์ตามที่เขาหวัง

1 Korintliler 9:10 Turkish

1 Коринтяни 9:10 Ukrainian: NT
чи задля нас як раз глаголе? Задля нас бо написано, що в надії мусить ратай орати, і хто молотить, (робить се) з надїєю, бути спільником свого вповання.

1 Corinthians 9:10 Uma New Testament
Ba kita' -di to natoa' rapa' lolita-na toe-e. Lolita to te'uki' owi toe, bate mpobelahi kita'. Tauna to mpobago ba napa-napa, hewa rapa' -na tauna to molia' ba tauna to momanyu, masipato' lia-i ncarumaka mporata bagia ngkai wua' bago-na.

1 Coâ-rinh-toâ 9:10 Vietnamese (1934)
Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa.

1 Corinthians 9:9
Top of Page
Top of Page