1 Corinthians 7:37
New International Version
But the man who has settled the matter in his own mind, who is under no compulsion but has control over his own will, and who has made up his mind not to marry the virgin--this man also does the right thing.

New Living Translation
But if he has decided firmly not to marry and there is no urgency and he can control his passion, he does well not to marry.

English Standard Version
But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity but having his desire under control, and has determined this in his heart, to keep her as his betrothed, he will do well.

Berean Study Bible
But the man who is firmly established in his heart and under no constraint, with control over his will and resolve in his heart not to marry the virgin, he will do well.

New American Standard Bible
But he who stands firm in his heart, being under no constraint, but has authority over his own will, and has decided this in his own heart, to keep his own virgin daughter, he will do well.

King James Bible
Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.

Holman Christian Standard Bible
But he who stands firm in his heart (who is under no compulsion, but has control over his own will) and has decided in his heart to keep his own virgin, will do well.

International Standard Version
However, if a man stands firm in his resolve, feels no necessity, and has made up his mind to keep her a virgin, he will be acting appropriately.

NET Bible
But the man who is firm in his commitment, and is under no necessity but has control over his will, and has decided in his own mind to keep his own virgin, does well.

Aramaic Bible in Plain English
But he who truly determines in his mind and is not pressured to pleasure and has power over his will, judging in this way in his heart to keep his virgin, he does well.

GOD'S WORD® Translation
However, a father may have come to a decision about his daughter. If his decision is to keep her [at home] because she doesn't want to get married, that's fine.

Jubilee Bible 2000
Nevertheless, he that stands steadfast in his heart, having no necessity, but has liberty regarding his own, and has so determined in his heart that he will keep his daughter, does well.

King James 2000 Bible
Nevertheless he that stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and has so decreed in his heart that he will keep her his virgin, does well.

American King James Version
Nevertheless he that stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and has so decreed in his heart that he will keep his virgin, does well.

American Standard Version
But he that standeth stedfast in his heart, having no necessity, but hath power as touching in his own heart, to keep his own virgin daughter , shall do well.

Douay-Rheims Bible
For he that hath determined being steadfast in his heart, having no necessity, but having power of his own will; and hath judged this in his heart, to keep his virgin, doth well.

Darby Bible Translation
But he who stands firm in his heart, having no need, but has authority over his own will, and has judged this in his heart to keep his own virginity, he does well.

English Revised Version
But he that standeth stedfast in his heart, having no necessity, but hath power as touching his own will, and hath determined this in his own heart, to keep his own virgin daughter, shall do well.

Webster's Bible Translation
Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.

Weymouth New Testament
But if a father stands firm in his resolve, being free from all external constraint and having a legal right to act as he pleases, and in his own mind has come to the decision to keep his daughter unmarried, he will do well.

World English Bible
But he who stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own heart, to keep his own virgin, does well.

Young's Literal Translation
And he who hath stood stedfast in the heart -- not having necessity -- and hath authority over his own will, and this he hath determined in his heart -- to keep his own virgin -- doth well;

1 Korinthiërs 7:37 Afrikaans PWL
Hy wat waarlik vasstaan in sy gedagtes en nie onder dwang verkeer vir plesier nie, maar outoriteit het oor sy eie wil en dit in sy eie verstand, wil en emosie besluit het om sy dogter ’n maagd te hou, hy doen goed;

1 e Korintasve 7:37 Albanian
Por ai që është i qëndrueshëm në zemër të vet dhe që nuk i nënshtrohet nevojës, por është zot i vullnetit të vet dhe e ka vendosur në zemër të vet të ruajë virgjëreshën e tij, bën mirë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 7:37 Arabic: Smith & Van Dyke
واما من اقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على ارادته وقد عزم على هذا في قلبه ان يحفظ عذراءه فحسنا يفعل.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:37 Armenian (Western): NT
Սակայն ա՛ն որ հաստատ կը կենայ իր սիրտին մէջ ու հարկադրանք չունի, հապա կ՚իշխէ ինքնիր կամքին վրայ եւ վճռած է իր սիրտին մէջ՝ որ պահէ իր կոյսը, լա՛ւ կ՚ընէ:

1 Corinthianoetara. 7:37 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina bere bihotzean fermu dagoenac, necessitateric eztuela, baina du bere vorondate propriaren gainean puissança, eta haur deliberatu bere bihotzean, bere virginaren beguiratzera, vngui eguiten du.

De Krenter A 7:37 Bavarian
Wer aber standhaft bleibt, weil yr si voll in dyr Gwalt haat, und sir mit seinn Mensch nie öbbs anfäng, der tuet öbbs Guets.

1 Коринтяни 7:37 Bulgarian
Но който стои твърд в сърцето си, и не бива принуден, но има власт [да изпълни] волята си, и е решил в сърцето си да държи [дъщеря] си девицата [неомъжена], ще направи добре.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但如果一個人自己心裡堅定不移,也不出於勉強,又對自己的意願有主權,並且自己心裡已經決定留下自己的童貞女兒,那麼他就做得好。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但如果一个人自己心里坚定不移,也不出于勉强,又对自己的意愿有主权,并且自己心里已经决定留下自己的童贞女儿,那么他就做得好。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
倘若人心裡堅定,沒有不得已的事,並且由得自己做主,心裡又決定了留下女兒不出嫁,如此行也好。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
倘若人心里坚定,没有不得已的事,并且由得自己做主,心里又决定了留下女儿不出嫁,如此行也好。

歌 林 多 前 書 7:37 Chinese Bible: Union (Traditional)
倘 若 人 心 裡 堅 定 , 沒 有 不 得 已 的 事 , 並 且 由 得 自 己 作 主 , 心 裡 又 決 定 了 留 下 女 兒 不 出 嫁 , 如 此 行 也 好 。

歌 林 多 前 書 7:37 Chinese Bible: Union (Simplified)
倘 若 人 心 里 坚 定 , 没 有 不 得 已 的 事 , 并 且 由 得 自 己 作 主 , 心 里 又 决 定 了 留 下 女 儿 不 出 嫁 , 如 此 行 也 好 。

Prva poslanica Korinæanima 7:37 Croatian Bible
Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluči u svom srcu - čuvati svoju djevicu - dobro čini.

První Korintským 7:37 Czech BKR
Ale kdož jest se pevně ustavil v srdci svém, a není mu toho potřeba, ale v moci má vlastní vůli svou, a to uložil v srdci svém, aby choval pannu svou, dobře činí.

1 Korinterne 7:37 Danish
Men den, som staar fast i sit Hjerte og ikke er tvungen, men har Raadighed over sin Villie og har besluttet dette i sit Hjerte at holde sin Datter ugift, han gør vel.

1 Corinthiërs 7:37 Dutch Staten Vertaling
Doch die vast staat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel.

Nestle Greek New Testament 1904
ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει.

Westcott and Hort 1881
ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ.

Greek Orthodox Church 1904
ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ.

Tischendorf 8th Edition
ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει·

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ·

Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ος δε εστηκεν εν τη καρδια αυτου εδραιος μη εχων αναγκην εξουσιαν δε εχει περι του ιδιου θεληματος και τουτο κεκρικεν εν τη ιδια καρδια τηρειν την εαυτου παρθενον καλως ποιησει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ος δε εστηκεν εν τη καρδια αυτου εδραιος μη εχων αναγκην εξουσιαν δε εχει περι του ιδιου θεληματος και τουτο κεκρικεν εν τη ιδια καρδια τηρειν την εαυτου παρθενον καλως ποιησει

Stephanus Textus Receptus 1550
ος δε εστηκεν εδραιος εν τη καρδια μη εχων αναγκην εξουσιαν δε εχει περι του ιδιου θεληματος και τουτο κεκρικεν εν τη καρδια αυτου του τηρειν την εαυτου παρθενον καλως ποιει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ος δε εστηκεν εδραιος εν τη καρδια, μη εχων αναγκην, εξουσιαν δε εχει περι του ιδιου θεληματος, και τουτο κεκρικεν εν τη καρδια αυτου, του τηρειν την εαυτου παρθενον, καλως ποιει·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ος δε εστηκεν εδραιος εν τη καρδια μη εχων αναγκην εξουσιαν δε εχει περι του ιδιου θεληματος και τουτο κεκρικεν εν τη καρδια αυτου του τηρειν την εαυτου παρθενον καλως ποιει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ος δε εστηκεν εν τη καρδια αυτου εδραιος μη εχων αναγκην εξουσιαν δε εχει περι του ιδιου θεληματος και τουτο κεκρικεν εν τη ιδια καρδια τηρειν την εαυτου παρθενον καλως ποιησει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hos de hestēken en tē kardia autou hedraios mē echōn anankēn, exousian de echei peri tou idiou thelēmatos, kai touto kekriken en tē idia kardia, tērein tēn heautou parthenon, kalōs poiēsei.

hos de hesteken en te kardia autou hedraios me echon ananken, exousian de echei peri tou idiou thelematos, kai touto kekriken en te idia kardia, terein ten heautou parthenon, kalos poiesei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hos de hestēken en tē kardia autou hedraios, mē echōn anankēn, exousian de echei peri tou idiou thelēmatos, kai touto kekriken en tē idia kardia, tērein tēn heautou parthenon, kalōs poiēsei;

hos de hesteken en te kardia autou hedraios, me echon ananken, exousian de echei peri tou idiou thelematos, kai touto kekriken en te idia kardia, terein ten heautou parthenon, kalos poiesei;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:37 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
os de estēken en tē kardia autou edraios mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē idia kardia tērein tēn eautou parthenon kalōs poiēsei

os de estEken en tE kardia autou edraios mE echOn anankEn exousian de echei peri tou idiou thelEmatos kai touto kekriken en tE idia kardia tErein tEn eautou parthenon kalOs poiEsei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:37 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
os de estēken edraios en tē kardia mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē kardia autou tou tērein tēn eautou parthenon kalōs poiei

os de estEken edraios en tE kardia mE echOn anankEn exousian de echei peri tou idiou thelEmatos kai touto kekriken en tE kardia autou tou tErein tEn eautou parthenon kalOs poiei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:37 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
os de estēken edraios en tē kardia mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē kardia autou tou tērein tēn eautou parthenon kalōs poiei

os de estEken edraios en tE kardia mE echOn anankEn exousian de echei peri tou idiou thelEmatos kai touto kekriken en tE kardia autou tou tErein tEn eautou parthenon kalOs poiei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:37 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
os de estēken edraios en tē kardia mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē kardia autou tou tērein tēn eautou parthenon kalōs poiei

os de estEken edraios en tE kardia mE echOn anankEn exousian de echei peri tou idiou thelEmatos kai touto kekriken en tE kardia autou tou tErein tEn eautou parthenon kalOs poiei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:37 Westcott/Hort - Transliterated
os de estēken en tē kardia autou edraios mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē idia kardia tērein tēn eautou parthenon kalōs poiēsei

os de estEken en tE kardia autou edraios mE echOn anankEn exousian de echei peri tou idiou thelEmatos kai touto kekriken en tE idia kardia tErein tEn eautou parthenon kalOs poiEsei

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:37 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
os de estēken en tē kardia autou edraios mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē idia kardia tērein tēn eautou parthenon kalōs poiēsei

os de estEken en tE kardia autou edraios mE echOn anankEn exousian de echei peri tou idiou thelEmatos kai touto kekriken en tE idia kardia tErein tEn eautou parthenon kalOs poiEsei

1 Korintusi 7:37 Hungarian: Karoli
A ki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi.

Al la korintanoj 1 7:37 Esperanto
Sed tiu, kiu staras firma en sia koro, havante nenian neceson, sed regas sian propran volon, kaj decidis en sia koro gardi sian virgulinon, faras bone.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 7:37 Finnish: Bible (1776)
Mutta joka seisoo vahvana sydämessänsä ja ei ole vaadittu, vaan hänellä on oma ehtonsa ja päättää sen sydämessänsä, että hän tahtoo neitseensä pitää, se tekee hyvin.

1 Corinthiens 7:37 French: Darby
Mais celui qui tient ferme dans son coeur, et qui n'est pas sous l'empire de la necessite, mais qui est maitre de sa propre volonte et a decide dans son coeur de garder sa propre virginite, fait bien.

1 Corinthiens 7:37 French: Louis Segond (1910)
Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son coeur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien.

1 Corinthiens 7:37 French: Martin (1744)
Mais celui qui demeure ferme en son cœur, n'y ayant point de nécessité [qu'il marie sa fille], mais étant le maître de sa propre volonté a arrêté en son cœur de garder sa fille, il fait bien.

1 Korinther 7:37 German: Modernized
Wenn einer aber sich fest vornimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat, und beschließt solches in seinem Herzen, seine Jungfrau also bleiben zu lassen, der tut wohl.

1 Korinther 7:37 German: Luther (1912)
Wenn einer aber sich fest vornimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat, und beschließt solches in seinem Herzen, seine Jungfrau also bleiben zu lassen, der tut wohl. {~} {~}

1 Korinther 7:37 German: Textbibel (1899)
Wenn aber einer in seinem Herzen fest steht, keinen Zwang erleidet, sondern Herr seines Willens ist, und in seinem Herzen entschlossen ist, seine Jungfrau zu bewahren, der thut wohl daran.

1 Corinzi 7:37 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma chi sta fermo in cuor suo, e non è stretto da necessità ma è padrone della sua volontà, e ha determinato in cuor suo di serbar vergine la sua figliuola, fa bene.

1 Corinzi 7:37 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma chi sta fermo nel suo cuore, e non ha necessità, ed è padrone della sua volontà, ed ha determinato questo nel cuor suo, di guardar la sua vergine, fa bene.

1 KOR 7:37 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi siapa yang tetap hatinya dan dengan tiada terpaksa, melainkan ada kuasa atas kehendaknya sendiri, dan sudah menetapkan di dalam hatinya hendak memeliharakan anak perawannya itu, maka perbuatannya itu baik juga.

1 Corinthians 7:37 Kabyle: NT
Ma d win iqesden s lebɣi-ines ur izeggej ara, ma yella yeẓra iman-is yezmer ad iṣbeṛ, d ayen yelhan i gexdem m'ur yezwiǧ ara.

고린도전서 7:37 Korean
그러나 그 마음을 굳게 하고 또 부득이한 일도 없고 자기 뜻대로 할 권리가 있어서 그 처녀 딸을 머물러 두기로 마음에 작정하여도 잘 하는 것이니라

I Corinthios 7:37 Latin: Vulgata Clementina
Nam qui statuit in corde suo firmus, non habens necessitatem, potestatem autem habens suæ voluntatis, et hoc judicavit in corde suo, servare virginem suam, bene facit.

Korintiešiem 1 7:37 Latvian New Testament
Bet kas, nebūdams padots nekādai nepieciešamībai, noteikti nospriedis savā sirdī un, rīkojoties saskaņā ar savu brīvo gribu, ir nolēmis savā sirdī paturēt savu meitu jaunavībā, tas labi dara.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 7:37 Lithuanian
Bet jei kas savo širdyje yra tvirtai apsisprendęs, ne iš prievartos, bet būdamas savo valios šeimininkas, ir savo širdyje nutaręs išsaugoti savo mergaitę, tas gerai padarys.

1 Corinthians 7:37 Maori
Ko te tangata ia e u ana i tona ngakau, a kahore he mea hei akiaki i a ia, kei a ia ake ano te tikanga mo tana e pai ai, a kua oti tenei te whakatakoto e tona ngakau, kia waiho tana wahine, kei te pai tana mahi.

1 Korintierne 7:37 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men den som står fast i sitt hjerte og ikke har noget som tvinger ham, men har frihet til å følge sin egen vilje og har satt sig dette fore i sitt hjerte at han vil holde sin datter ugift, han gjør vel.

1 Corintios 7:37 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero el que está firme en su corazón, y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará.

1 Corintios 7:37 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero el que está firme en su corazón, y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará.

1 Corintios 7:37 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene potestad sobre su propia voluntad, y determinó en su corazón el conservarla virgen, bien hace.

1 Corintios 7:37 Spanish: Reina Valera 1909
Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace.

1 Corintios 7:37 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija, bien hace.

1 Coríntios 7:37 Bíblia King James Atualizada Português
Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual, e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem.

1 Coríntios 7:37 Portugese Bible
Todavia aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo domínio sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar virgem sua filha, fará bem.   

1 Corinteni 7:37 Romanian: Cornilescu
Dar cine a luat o hotărîre tare, şi nu este nevoit ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărît în inima lui să-şi păstreze pe fiică-sa fecioară, face bine.

1-е Коринфянам 7:37 Russian: Synodal Translation (1876)
Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает.

1-е Коринфянам 7:37 Russian koi8r
Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает.

1 Corinthians 7:37 Shuar New Testament
Tura Chφkichka tuke natsan apujsataj Tßkunka nekas pΘnkeraiti. Apujsatin itiurchatchaitkiuinkia tura ni nawantri nuatnakchatniuitkiuinkia apujsatniuiti. Apujsanka nekas pΘnker T·raiti.

1 Korinthierbrevet 7:37 Swedish (1917)
Om däremot någon är fast i sitt sinne och icke bindes av något nödtvång, utan kan följa sin egen vilja, och så i sitt sinne är besluten att låta sin ogifta dotter förbliva såsom hon är, då gör denne väl.

1 Wakorintho 7:37 Swahili NT
Lakini kama huyo mwanamume akiamua kwa hiari moyoni mwake kutooa na kama anaweza kuzitawala tamaa zake na kuamua namna ya kufanya, basi, anafanya vizuri zaidi asipomwoa huyo mwenzake bikira.

1 Mga Taga-Corinto 7:37 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Subali't ang nananatiling matibay sa kaniyang puso, na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kaniyang sariling kalooban, at pinasiyahan sa kaniyang sariling puso na ingatan ang kaniyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 7:37 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan alǝs wa d-inkaran gar-es ǝd man-net isammarkas as wǝr zʼizlǝf tantut ta dǝr imarakan azalaf, amaran imos awedan ifrâgan daɣ man-net, wǝdi igâ arat ihossayan.

1 โครินธ์ 7:37 Thai: from KJV
แต่ชายใดที่ตั้งใจแน่วแน่และเห็นว่าไม่มีความจำเป็น แต่เขาบังคับใจตนเองได้ และตั้งใจว่าจะให้หญิงนั้นเป็นพรหมจารีต่อไป เขาก็กระทำดีแล้ว

1 Korintliler 7:37 Turkish
Ama zorunluluk altında bulunmayan, yüreği kararlı, istediğini yapabilecek durumdaki kişi, nişanlısıyla evlenmemeye yüreğinde karar vermişse, iyi eder.

1 Коринтяни 7:37 Ukrainian: NT
Которий стоїть твердо в серці, не маючи примусу, та мав власть над своєю волею, і розсудив так у серцї своїм, щоб держати дівицю свою, добре робить.

1 Corinthians 7:37 Uma New Testament
Aga ane rapa' -na kabilasa toei mpo'uli' hi rala nono-na: "Agina neo' -a motobinei,"-- uma ria to mpewuku-i, konoa-na moto-hawo-- pai' ane nakule' moto mpotaha konoa woto-na, lompe' ane uma lau-ra ncamoko.

1 Coâ-rinh-toâ 7:37 Vietnamese (1934)
Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí.

1 Corinthians 7:36
Top of Page
Top of Page