1 Corinthians 7:36
New International Version
If anyone is worried that he might not be acting honorably toward the virgin he is engaged to, and if his passions are too strong and he feels he ought to marry, he should do as he wants. He is not sinning. They should get married.

New Living Translation
But if a man thinks that he's treating his fiancee improperly and will inevitably give in to his passion, let him marry her as he wishes. It is not a sin.

English Standard Version
If anyone thinks that he is not behaving properly toward his betrothed, if his passions are strong, and it has to be, let him do as he wishes: let them marry—it is no sin.

Berean Study Bible
However, if someone thinks he is acting inappropriately toward his betrothed, and if she is beyond her youth and they ought to marry, let him do as he wishes; he is not sinning; they should get married.

New American Standard Bible
But if any man thinks that he is acting unbecomingly toward his virgin daughter, if she is past her youth, and if it must be so, let him do what he wishes, he does not sin; let her marry.

King James Bible
But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.

Holman Christian Standard Bible
But if any man thinks he is acting improperly toward his virgin, if she is past marriageable age, and so it must be, he can do what he wants. He is not sinning; they can get married.

International Standard Version
If a man thinks he is not behaving properly toward his virgin, and if his passion is so strong that he feels he ought to marry her, let him do what he wants; he isn't sinning. Let them get married.

NET Bible
If anyone thinks he is acting inappropriately toward his virgin, if she is past the bloom of youth and it seems necessary, he should do what he wishes; he does not sin. Let them marry.

Aramaic Bible in Plain English
But if a man thinks he is disgraced by his virgin who is past her time and he has not given her to a man, and it is fitting to give her as he chooses to do, he does not sin; she may be married.

GOD'S WORD® Translation
No father would want to do the wrong thing when his virgin daughter is old enough to get married. If she wants to get married, he isn't sinning by letting her get married.

Jubilee Bible 2000
But if anyone thinks it uncomely regarding his daughter, if she passes the bloom of life, and need so requires, let him do what he will, he does not sin: let them marry.

King James 2000 Bible
But if any man think that he behaves himself improperly toward his virgin, if she pass the prime of her age, and need so require, let him do what he desires, he sins not: let them marry.

American King James Version
But if any man think that he behaves himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sins not: let them marry.

American Standard Version
But if any man thinketh that he behaveth himself unseemly toward his virgin daughter , if she be past the flower of her age, and if need so requireth, let him do what he will; he sinneth not; let them marry.

Douay-Rheims Bible
But if any man think that he seemeth dishonoured, with regard to his virgin, for that she is above the age, and it must so be: let him do what he will; he sinneth not, if she marry.

Darby Bible Translation
But if any one think that he behaves unseemly to his virginity, if he be beyond the flower of his age, and so it must be, let him do what he will, he does not sin: let them marry.

English Revised Version
But if any man thinketh that he behaveth himself unseemly toward his virgin daughter, if she be past the flower of her age, and if need so requireth, let him do what he will; he sinneth not; let them marry.

Webster's Bible Translation
But if any man thinketh that he behaveth himself uncomely towards his virgin, if she hath passed the flower of her age, and need so requireth, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.

Weymouth New Testament
If, however, a father thinks he is acting unbecomingly towards his still unmarried daughter if she be past the bloom of her youth, and so the matter is urgent, let him do what she desires; he commits no sin; she and her suitor should be allowed to marry.

World English Bible
But if any man thinks that he is behaving inappropriately toward his virgin, if she is past the flower of her age, and if need so requires, let him do what he desires. He doesn't sin. Let them marry.

Young's Literal Translation
and if any one doth think it to be unseemly to his virgin, if she may be beyond the bloom of age, and it ought so to be, what he willeth let him do; he doth not sin -- let him marry.

1 Korinthiërs 7:36 Afrikaans PWL
As iemand meen dat hy tot skande gemaak word deur sy maagdelike dogter as sy oor die fleur van haar jeug is en hy haar nie vir ’n man gegee het nie en dit is gepas om haar te gee, sondig hy nie. Sy mag trou.

1 e Korintasve 7:36 Albanian
Por nëqoftëse dikush mendon të sillet në mënyrë të pahijshme ndaj virgjëreshës së tij, kur asaj i kalon lulja e kohës, edhe duhet të bëhet kështu, le të bëjë çfarë të dojë; le të martohen.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 7:36 Arabic: Smith & Van Dyke
ولكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه اذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم ان يصير فليفعل ما يريد. انه لا يخطئ. فليتزوجا.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:36 Armenian (Western): NT
Իսկ եթէ մէկը կը կարծէ թէ անվայելչութեամբ կը վերաբերի իր կոյսին հանդէպ, եթէ անցնի անոր ամուսնութեան տարիքը, եւ պարտաւոր է, թող ընէ ինչ որ կ՚ուզէ, չի մեղանչեր. թող ամուսնանան:

1 Corinthianoetara. 7:36 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina baldin edoceinec vste badu ecen desohore duela haren virginác bere adin florea iragan deçan, eta hala eguin behar dela: nahi duena begui, eztu bekaturic eguiten: ezcon bitez.

De Krenter A 7:36 Bavarian
Wer maint, es kännt öbbs bseern zwischn iem und seinn Mensch, weil yr si halt niemer dyrbremsn kan, der sollt syr kainn Zwang antuen; daa sollnd s halt heirettn. Dös ist kain Sündd nit.

1 Коринтяни 7:36 Bulgarian
Пак, ако някой мисли, че постъпва неприлично към [дъщеря] си девица, ако й е минала цветущата възраст, и ако трябва така да стане, нека прави каквото ще; не съгрешава, нека се женят.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但如果有人認為他對待自己的童貞女兒不合宜,而且女兒也過了花期,事情又該如此行,就當按著自己所願的去做——他並不是犯罪,應當讓兩個人結婚。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但如果有人认为他对待自己的童贞女儿不合宜,而且女儿也过了花期,事情又该如此行,就当按着自己所愿的去做——他并不是犯罪,应当让两个人结婚。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
若有人以為自己待他的女兒不合宜,女兒也過了年歲,事又當行,他就可隨意辦理,不算有罪,叫二人成親就是了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
若有人以为自己待他的女儿不合宜,女儿也过了年岁,事又当行,他就可随意办理,不算有罪,叫二人成亲就是了。

歌 林 多 前 書 7:36 Chinese Bible: Union (Traditional)
若 有 人 以 為 自 己 待 他 的 女 兒 不 合 宜 , 女 兒 也 過 了 年 歲 , 事 又 當 行 , 他 就 可 隨 意 辦 理 , 不 算 有 罪 , 叫 二 人 成 親 就 是 了 。

歌 林 多 前 書 7:36 Chinese Bible: Union (Simplified)
若 有 人 以 为 自 己 待 他 的 女 儿 不 合 宜 , 女 儿 也 过 了 年 岁 , 事 又 当 行 , 他 就 可 随 意 办 理 , 不 算 有 罪 , 叫 二 人 成 亲 就 是 了 。

Prva poslanica Korinæanima 7:36 Croatian Bible
Misli li tko da je nepriličan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka čini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu.

První Korintským 7:36 Czech BKR
Pakli kdo za neslušnou věc své panně pokládá pomíjení času k vdání, a tak by se státi mělo, učiň, jakžkoli chce, nezhřeší. Nechažť ji vdá.

1 Korinterne 7:36 Danish
Men dersom nogen mener at volde sin ugifte Datter Skam, om hun sidder over Tiden, og det maa saa være, han gøre, hvad han vil, han synder ikke; lad dem gifte sig!

1 Corinthiërs 7:36 Dutch Staten Vertaling
Maar zo iemand acht, dat hij ongevoegelijk handelt met zijn maagd, indien zij over den jeugdigen tijd gaat, en het alzo moet geschieden; die doe wat hij wil, hij zondigt niet; dat zij trouwen.

Nestle Greek New Testament 1904
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

Westcott and Hort 1881
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

Greek Orthodox Church 1904
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

Tischendorf 8th Edition
εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι ὃ θέλει ποιείτω οὐχ ἁμαρτάνει γαμείτωσαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει δε τις ασχημονειν επι την παρθενον αυτου νομιζει εαν η υπερακμος και ουτως οφειλει γινεσθαι ο θελει ποιειτω ουχ αμαρτανει γαμειτωσαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει δε τις ασχημονειν επι την παρθενον αυτου νομιζει εαν η υπερακμος και ουτως οφειλει γινεσθαι ο θελει ποιειτω ουχ αμαρτανει γαμειτωσαν

Stephanus Textus Receptus 1550
ει δε τις ασχημονειν επι την παρθενον αυτου νομιζει εαν η υπερακμος και ουτως οφειλει γινεσθαι ο θελει ποιειτω ουχ αμαρτανει γαμειτωσαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ει δε τις ασχημονειν επι την παρθενον αυτου νομιζει, εαν η υπερακμος, και ουτως οφειλει γινεσθαι, ο θελει ποιειτω· ουχ αμαρτανει· γαμειτωσαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει δε τις ασχημονειν επι την παρθενον αυτου νομιζει εαν η υπερακμος και ουτως οφειλει γινεσθαι ο θελει ποιειτω ουχ αμαρτανει γαμειτωσαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει δε τις ασχημονειν επι την παρθενον αυτου νομιζει εαν η υπερακμος και ουτως οφειλει γινεσθαι ο θελει ποιειτω ουχ αμαρτανει γαμειτωσαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei, ean ē hyperakmos, kai houtōs opheilei ginesthai, ho thelei poieitō; ouch hamartanei; gameitōsan.

Ei de tis aschemonein epi ten parthenon autou nomizei, ean e hyperakmos, kai houtos opheilei ginesthai, ho thelei poieito; ouch hamartanei; gameitosan.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē hyperakmos, kai houtōs opheilei ginesthai, ho thelei poieitō; ouch hamartanei; gameitōsan.

Ei de tis aschemonein epi ten parthenon autou nomizei ean e hyperakmos, kai houtos opheilei ginesthai, ho thelei poieito; ouch hamartanei; gameitosan.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:36 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan

ei de tis aschEmonein epi tEn parthenon autou nomizei ean E uperakmos kai outOs opheilei ginesthai o thelei poieitO ouch amartanei gameitOsan

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:36 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan

ei de tis aschEmonein epi tEn parthenon autou nomizei ean E uperakmos kai outOs opheilei ginesthai o thelei poieitO ouch amartanei gameitOsan

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:36 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan

ei de tis aschEmonein epi tEn parthenon autou nomizei ean E uperakmos kai outOs opheilei ginesthai o thelei poieitO ouch amartanei gameitOsan

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:36 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan

ei de tis aschEmonein epi tEn parthenon autou nomizei ean E uperakmos kai outOs opheilei ginesthai o thelei poieitO ouch amartanei gameitOsan

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:36 Westcott/Hort - Transliterated
ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan

ei de tis aschEmonein epi tEn parthenon autou nomizei ean E uperakmos kai outOs opheilei ginesthai o thelei poieitO ouch amartanei gameitOsan

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:36 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan

ei de tis aschEmonein epi tEn parthenon autou nomizei ean E uperakmos kai outOs opheilei ginesthai o thelei poieitO ouch amartanei gameitOsan

1 Korintusi 7:36 Hungarian: Karoli
De ha valaki szégyennek tartja az õ hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.

Al la korintanoj 1 7:36 Esperanto
Sed se iu opinias, ke li kondutas nedece kontraux sia virgulino, se sxi preteriras sian agxfloradon, kaj se tio estas necesa, li faru tion, kion li volas; li ne pekas; ili geedzigxu.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 7:36 Finnish: Bible (1776)
Mutta jos joku luulee, ettei se sovi hänen neitseellensä, sittekuin hän jo naitavissa on, eikä saa toisin olla, niin tehkään, mitä hän tahtoo, ei hän syntiä tee; sallikaan hänen huolla.

1 Corinthiens 7:36 French: Darby
Mais si quelqu'un estime qu'il agit d'une maniere inconvenante à l'egard de sa virginite, et qu'elle ait passe la fleur de son age, et qu'il faut que cela soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut: il ne peche pas; -qu'ils se marient.

1 Corinthiens 7:36 French: Louis Segond (1910)
Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point; qu'on se marie.

1 Corinthiens 7:36 French: Martin (1744)
Mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de passer la fleur de son âge, et qu'il faille la marier, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pèche point; qu'elle soit mariée.

1 Korinther 7:36 German: Modernized
So aber jemand sich lässet dünken, es wolle sich nicht schicken mit seiner Jungfrau, weil sie eben wohl mannbar ist, und es will nicht anders sein, so tue er, was er will; er sündiget nicht, er lasse sie freien.

1 Korinther 7:36 German: Luther (1912)
So aber jemand sich läßt dünken, es wolle sich nicht schicken mit seiner Jungfrau, weil sie eben wohl mannbar ist, und es will nichts anders sein, so tue er, was er will; er sündigt nicht, er lasse sie freien.

1 Korinther 7:36 German: Textbibel (1899)
Wo aber einer denken muß, er handle unziemlich an seiner Jungfrau, wenn sie überreif wird, und es kommt so zu einem Muß, der thue, was er will; er sündigt nicht; sie mögen heiraten.

1 Corinzi 7:36 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma se alcuno crede far cosa indecorosa verso la propria figliuola nubile s’ella passi il fior dell’età, e se così bisogna fare, faccia quel che vuole; egli non pecca; la dia a marito.

1 Corinzi 7:36 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, se alcuno stima far cosa disonorevole inverso la sua vergine, se ella trapassa il fior dell’età, e che così pur si debba fare, faccia ciò ch’egli vuole, egli non pecca; sieno maritate.

1 KOR 7:36 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi jikalau seorang menyangkakan tiada menjalankan dengan sepatutnya kepada anak perawannya di dalam hal ia sudah lepas daripada akil balig, maka jikalau disangkanya perlu mengawinkan dia, biarlah ia berbuat sekehendak hatinya. Tiadalah ia berbuat dosa, maka bolehlah mereka itu kawin.

1 Corinthians 7:36 Kabyle: NT
Ma yella yiwen deg-wen ixḍeb tilemẓit, iḥar ur yezmir ara ad yeṛǧu ibɣa ad yezweǧ, mačči d ddnub ma yella yezweǧ.

고린도전서 7:36 Korean
누가 자기의 처녀 딸에 대한 일이 이치에 합당치 못한 줄로 생각할 때에 혼기도 지나고 그같이 할 필요가 있거든 마음대로 하라 이것은 죄 짓는 것이 아니니 혼인하게 하라

I Corinthios 7:36 Latin: Vulgata Clementina
Si quis autem turpem se videri existimat super virgine sua, quod sit superadulta, et ita oportet fieri : quod vult faciat : non peccat, si nubat.

Korintiešiem 1 7:36 Latvian New Testament
Bet ja kādam šķiet, ka izrādīsies necienīgi, ja viņa jaunava būs pāri gadiem, un tam tā jānotiek, tad lai dara, kā grib! Ja viņa dodas laulībā, grēka nav.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 7:36 Lithuanian
Jei kas mano būsiant jam negarbinga, kad jo mergaitė liks senmergė, ir jei taip reikia, tedaro kaip nori,­nenusidės,­tegul jie susituokia.

1 Corinthians 7:36 Maori
Na, ki te whakaaro tetahi tangata e he ana tana tikanga ki tana wahine, mehemea kua pahure tona taiohinga, a heoi ano tikanga, mana e mea tana e pai ai, kahore ona hara: me marena raua.

1 Korintierne 7:36 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men dersom nogen mener at han gjør urett mot sin ugifte datter om hun er over ungdomsalderen, og det må så være, han gjøre det han vil; han synder ikke; la dem gifte sig!

1 Corintios 7:36 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca; que se case.

1 Corintios 7:36 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca; que se case.

1 Corintios 7:36 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero si alguno considera que se va a comportar indecorosamente hacia su virgen y si ella está en la flor de la edad, y necesita así hacerlo, haga lo que quiera, no peca. Cásense.

1 Corintios 7:36 Spanish: Reina Valera 1909
Mas, si á alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca; cásese.

1 Corintios 7:36 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas, si a alguno parece cosa fea en su hija, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca; cásese.

1 Coríntios 7:36 Bíblia King James Atualizada Português
Mas, se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante sua noiva, se ela estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca por isso; que se casem.

1 Coríntios 7:36 Portugese Bible
Mas, se alguém julgar que lhe é desairoso conservar solteira a sua filha donzela, se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser; não peca; casem-se.   

1 Corinteni 7:36 Romanian: Cornilescu
Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de floarea vîrstei, şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte; să se mărite.

1-е Коринфянам 7:36 Russian: Synodal Translation (1876)
Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж.

1-е Коринфянам 7:36 Russian koi8r
Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть [таковые] выходят замуж.

1 Corinthians 7:36 Shuar New Testament
Tura shuar ni nawantri natsan nuatnaikiati Tßkunka pΘnkeraiti. Nawantrin natsa tuke apujsatniun nakitiakka surukminiaiti. Nusha tunaachuiti.

1 Korinthierbrevet 7:36 Swedish (1917)
Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter därmed att hon får bliva överårig, då må han göra såsom han vill, om det nu måste så vara; han begår därmed ingen synd. Må hon få gifta sig.

1 Wakorintho 7:36 Swahili NT
Kama mtu anaona kwamba hamtendei vyema mchumba wake asipomwoa, na kama tamaa zake zinamshinda, na afanye atakavyo; waoane tu; hatakuwa ametenda dhambi.

1 Mga Taga-Corinto 7:36 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nguni't kung iniisip ng sinomang lalake na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala; bayaang mangagasawa sila.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 7:36 Tawallamat Tamajaq NT
As iga alǝs arkawal n azalaf i tǝmidit-net har d-ewad alwaq wa daɣ ihor a tat-izlaf, amaran iksud ǝsǝkkǝrukǝd-net, wǝdi izlǝfet-tat, kud adi a ira, wǝr imos awen abakkad.

1 โครินธ์ 7:36 Thai: from KJV
แต่ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่างสมควรไม่ได้ และถ้าหญิงนั้นมีอายุผ่านวัยหนุ่มสาวแล้ว และต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทำตามปรารถนา จงให้เขาแต่งงานเสีย เขาไม่ได้ทำผิดสิ่งใด

1 Korintliler 7:36 Turkish
Bir kimse nişanlı olduğu kıza yakışıksız davrandığını düşünüyorsa, aşırı tutkuları varsa ve evlenmesi gerekiyorsa, istediğini yapsın, günah işlemiş olmaz; evlensinler.

1 Коринтяни 7:36 Ukrainian: NT
Коли ж хто думав, що соромно для дївицї його, коли перецьвіте і так мусить бути, той, що хоче, нехай робить, не згрішить; нехай ідуть заміж.

1 Corinthians 7:36 Uma New Testament
Rapa' -na hadua kabilasa mokamae' hante hadua toronaa. Na'uli' kabilasa toei, uma natao ane uma oa' napotobine kamae' -na, apa' kamae' -na toe katuu-tu'aa-i mpai'. Jadi', ane doko' mpu'u-imi motobinei, agina lau-ramo ncamoko, uma-hawo napojeko' -ki.

1 Coâ-rinh-toâ 7:36 Vietnamese (1934)
Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì, và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì; trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng.

1 Corinthians 7:35
Top of Page
Top of Page