1 Corinthians 7:16
New International Version
How do you know, wife, whether you will save your husband? Or, how do you know, husband, whether you will save your wife?

New Living Translation
Don't you wives realize that your husbands might be saved because of you? And don't you husbands realize that your wives might be saved because of you?

English Standard Version
For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?

Berean Study Bible
How do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?

New American Standard Bible
For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife?

King James Bible
For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?

Holman Christian Standard Bible
For you, wife, how do you know whether you will save your husband? Or you, husband, how do you know whether you will save your wife?

International Standard Version
Wife, you might be able to save your husband. Husband, you might be able to save your wife.

NET Bible
For how do you know, wife, whether you will bring your husband to salvation? Or how do you know, husband, whether you will bring your wife to salvation?

Aramaic Bible in Plain English
For what do you know, woman, if you will save your husband, or you, man, if you will save your wife?

GOD'S WORD® Translation
How do you as a wife know whether you will save your husband? How do you as a husband know whether you will save your wife?

Jubilee Bible 2000
For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or what knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?

King James 2000 Bible
For how do you know, O wife, whether you shall save your husband? or how do you know, O man, whether you shall save your wife?

American King James Version
For what know you, O wife, whether you shall save your husband? or how know you, O man, whether you shall save your wife?

American Standard Version
For how knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O husband, whether thou shalt save thy wife?

Douay-Rheims Bible
For how knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband ? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife ?

Darby Bible Translation
For what knowest thou, O wife, if thou shalt save thy husband? or what knowest thou, O husband, if thou shalt save thy wife?

English Revised Version
For how knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O husband, whether thou shalt save thy wife?

Webster's Bible Translation
For how knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?

Weymouth New Testament
For what assurance have you, O woman, as to whether you will save your husband? Or what assurance have you, O man, as to whether you will save your wife?

World English Bible
For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?

Young's Literal Translation
for what, hast thou known, O wife, whether the husband thou shalt save? or what, hast thou known, O husband, whether the wife thou shalt save?

1 Korinthiërs 7:16 Afrikaans PWL
want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red?

1 e Korintasve 7:16 Albanian
Sepse çfarë di ti, o grua, nëse ke për ta shpëtuar burrin? Ose ç'di ti, o burrë, nëse ke për ta shpëtuar gruan?

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 7:16 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه كيف تعلمين ايتها المرأة هل تخلّصين الرجل. او كيف تعلم ايها الرجل هل تخلّص المرأة.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:16 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ դուն ի՞նչ գիտես, կի՛ն. թերեւս պիտի փրկես ամուսինդ: Կամ դուն ի՞նչ գիտես, մա՛րդ. թերեւս պիտի փրկես կինդ:

1 Corinthianoetara. 7:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen cer daquin emazteá, eya senharra saluaturen dunanez? edo cer daquic senharrá, eya emaztea saluaturen duanez?

De Krenter A 7:16 Bavarian
Woher mechst n wissn, Frau, obst önn Man röttn kanst? Older, Man, wie mechst n +du wissn, obst +is röttn kanst?

1 Коринтяни 7:16 Bulgarian
Защото отгде знаеш жено, дали не ще спасиш мъжа си? или отгде знаеш мъжо, дали не ще спасиш жена си?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
做妻子的啊,你到底怎麼知道將來是否救你的丈夫呢?做丈夫的啊,你怎麼知道將來是否救你的妻子呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
做妻子的啊,你到底怎么知道将来是否救你的丈夫呢?做丈夫的啊,你怎么知道将来是否救你的妻子呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你這做妻子的,怎麼知道不能救你的丈夫呢?你這做丈夫的,怎麼知道不能救你的妻子呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你这做妻子的,怎么知道不能救你的丈夫呢?你这做丈夫的,怎么知道不能救你的妻子呢?

歌 林 多 前 書 7:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 這 作 妻 子 的 , 怎 麼 知 道 不 能 救 你 的 丈 夫 呢 ? 你 這 作 丈 夫 的 , 怎 麼 知 道 不 能 救 你 的 妻 子 呢 ?

歌 林 多 前 書 7:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 这 作 妻 子 的 , 怎 麽 知 道 不 能 救 你 的 丈 夫 呢 ? 你 这 作 丈 夫 的 , 怎 麽 知 道 不 能 救 你 的 妻 子 呢 ?

Prva poslanica Korinæanima 7:16 Croatian Bible
Jer što znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?

První Korintským 7:16 Czech BKR
A kterak ty víš, ženo, získáš-li muže svého? Anebo co ty víš, muži, získáš-li ženu?

1 Korinterne 7:16 Danish
Thi hvad ved du, Hustru! om du kan frelse din Mand? eller hvad ved du, Mand! om du kan frelse din Hustru?

1 Corinthiërs 7:16 Dutch Staten Vertaling
Want wat weet gij, vrouw, of gij den man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken?

Nestle Greek New Testament 1904
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

Westcott and Hort 1881
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

RP Byzantine Majority Text 2005
Tί γὰρ ο ἴδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; Ἢ τί ο ἴδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

Greek Orthodox Church 1904
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

Tischendorf 8th Edition
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

Scrivener's Textus Receptus 1894
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

Stephanus Textus Receptus 1550
τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τι γαρ οιδας γυναι ει τον ανδρα σωσεις η τι οιδας ανερ ει την γυναικα σωσεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τι γαρ οιδας γυναι ει τον ανδρα σωσεις η τι οιδας ανερ ει την γυναικα σωσεις

Stephanus Textus Receptus 1550
τι γαρ οιδας γυναι ει τον ανδρα σωσεις η τι οιδας ανερ ει την γυναικα σωσεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τι γαρ οιδας, γυναι, ει τον ανδρα σωσεις; η τι οιδας, ανερ, ει την γυναικα σωσεις;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τι γαρ οιδας γυναι ει τον ανδρα σωσεις η τι οιδας ανερ ει την γυναικα σωσεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τι γαρ οιδας γυναι ει τον ανδρα σωσεις η τι οιδας ανερ ει την γυναικα σωσεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ti gar oidas, gynai, ei ton andra sōseis? ē ti oidas, aner, ei tēn gynaika sōseis?

ti gar oidas, gynai, ei ton andra soseis? e ti oidas, aner, ei ten gynaika soseis?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ti gar oidas, gynai, ei ton andra sōseis? ē ti oidas, aner, ei tēn gynaika sōseis?

ti gar oidas, gynai, ei ton andra soseis? e ti oidas, aner, ei ten gynaika soseis?

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

ti gar oidas gunai ei ton andra sOseis E ti oidas aner ei tEn gunaika sOseis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

ti gar oidas gunai ei ton andra sOseis E ti oidas aner ei tEn gunaika sOseis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

ti gar oidas gunai ei ton andra sOseis E ti oidas aner ei tEn gunaika sOseis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

ti gar oidas gunai ei ton andra sOseis E ti oidas aner ei tEn gunaika sOseis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:16 Westcott/Hort - Transliterated
ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

ti gar oidas gunai ei ton andra sOseis E ti oidas aner ei tEn gunaika sOseis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

ti gar oidas gunai ei ton andra sOseis E ti oidas aner ei tEn gunaika sOseis

1 Korintusi 7:16 Hungarian: Karoli
Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?

Al la korintanoj 1 7:16 Esperanto
CXar kiel vi scias, ho edzino, cxu vi savos vian edzon? aux kiel vi scias, ho edzo, cxu vi savos vian edzinon?

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 7:16 Finnish: Bible (1776)
Sillä kuinkas tiedät, vaimo, jos sinä miehes taidat autuaaksi saattaa? Eli sinä mies, kuinkas tiedät, jos sinä taidat vaimos autuaaksi saattaa?

1 Corinthiens 7:16 French: Darby
Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari? ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras pas ta femme?

1 Corinthiens 7:16 French: Louis Segond (1910)
Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme?

1 Corinthiens 7:16 French: Martin (1744)
Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras point ton mari? ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras point ta femme?

1 Korinther 7:16 German: Modernized
Was weißt du aber, du Weib, ob du den Mann werdest selig machen? Oder du Mann was weißt du, ob du das Weib werdest selig machen?

1 Korinther 7:16 German: Luther (1912)
Denn was weißt du, Weib, ob du den Mann wirst selig machen? Oder du, Mann, was weißt du, ob du das Weib wirst selig machen?

1 Korinther 7:16 German: Textbibel (1899)
Was weißt denn du, o Frau, davon, ob du deinen Mann retten wirst? oder du, o Mann, ob du deine Frau retten wirst?

1 Corinzi 7:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie?

1 Corinzi 7:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, che sai tu, moglie, se tu salverai il marito? ovvero tu, marito, che sai se tu salverai la moglie?

1 KOR 7:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Hai isteri orang, bagaimanakah engkau mengetahui, kalau-kalau engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau hai suami orang, bagaimanakah engkau mengetahui, kalau-kalau engkau akan menyelamatkan isterimu?

1 Corinthians 7:16 Kabyle: NT
Yerna amek i teẓriḍ kemm a tameṭṭut tamasiḥit belli tzemṛeḍ aț-țselkeḍ argaz-im ? Neɣ amek i teẓriḍ kečč ay argaz amasiḥi belli tzemreḍ aț-țselkeḍ tameṭṭut-ik ?

고린도전서 7:16 Korean
아내된 자여 네가 남편을 구원할는지 어찌 알 수 있으며 남편된 자여 네가 네 아내를 구원할는지 어찌 알 수 있으리요

I Corinthios 7:16 Latin: Vulgata Clementina
Unde enim scis mulier, si virum salvum facies ? aut unde scis vir, si mulierem salvam facies ?

Korintiešiem 1 7:16 Latvian New Testament
Jo no kurienes tu, sieva, zini, ka izglābsi savu vīru? Vai no kurienes tu, vīrs, zini, ka izglābsi savu sievu?

Pirmasis laiðkas korintieèiams 7:16 Lithuanian
Iš kur žinai, žmona, kad išgelbėsi vyrą? Arba iš kur tau žinoma, vyre, kad išgelbėsi žmoną?

1 Corinthians 7:16 Maori
Ma te aha koe e mohio ai, e tai, ka ora ranei i a koe tau tane? a koe ranei, e te tane, ma te aha ka mohio ai, ka ora i a koe tau wahine?

1 Korintierne 7:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For hvad vet du, hustru, om du kan frelse din mann? eller hvad vet du, mann, om du kan frelse din hustru?

1 Corintios 7:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer?

1 Corintios 7:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer?

1 Corintios 7:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque ¿de dónde sabes, oh esposa, si harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu esposa?

1 Corintios 7:16 Spanish: Reina Valera 1909
Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salva á tu marido? ¿ó de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salvo á tu mujer?

1 Corintios 7:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?

1 Coríntios 7:16 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Cada um viva conforme seu chamado

1 Coríntios 7:16 Portugese Bible
Pois, como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? ou, como sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher?   

1 Corinteni 7:16 Romanian: Cornilescu
Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mîntui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mîntui nevasta?

1-е Коринфянам 7:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты,муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?

1-е Коринфянам 7:16 Russian koi8r
Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?

1 Corinthians 7:16 Shuar New Testament
┐N·waka ni aishri Yus-shuar ajastatna nuna nekas nΘkawak. Tura aishmansha ni nuwe Yus-shuar ajastatna nuna nekas nΘkawak? Yus-shuarcha nuka wΘtinia wakerakka Wetφ.

1 Korinthierbrevet 7:16 Swedish (1917)
Ty huru kan du veta, du hustru, om du skall frälsa din man? Eller du man, huru vet du om du skall frälsa din hustru?

1 Wakorintho 7:16 Swahili NT
Wewe mama Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumwokoa mume wako? Au wewe mume Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumwokoa mkeo?

1 Mga Taga-Corinto 7:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't paanong malalaman mo, Oh babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? o paanong malalaman mo, Oh lalake, kung maililigtas mo ang iyong asawa?

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 7:16 Tawallamat Tamajaq NT
Ma issanan, mijas kam ta n tǝmǝzzegzǝnt ǝs Ɣaysa a du-z-awǝyan s alǝs-nam ad igrǝw efsan? Kay da, alǝs wa n ǝmǝzzegzǝn ǝs Ɣaysa, ma issanan mijas kay a du-z-awǝyan ǝs tǝntut-nak ad tǝgrǝw efsan?

1 โครินธ์ 7:16 Thai: from KJV
โอ ท่านผู้เป็นภรรยา ไฉนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ โอ ท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่

1 Korintliler 7:16 Turkish
Ey kadın, kocanı kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun? Ey erkek, karını kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun?

1 Коринтяни 7:16 Ukrainian: NT
Як бо ти знаєш, жінко, що може спасеш чоловіка? Або як ти знаєш, чоловіче, що може жінку спасеш?

1 Corinthians 7:16 Uma New Testament
Apa' uma ta'incai: meka' iko tobine mpokeni tomane-nu mepangala' hi Pue', ba iko tomane mpokeni tobine-nu mepangala' hi Pue'.

1 Coâ-rinh-toâ 7:16 Vietnamese (1934)
Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?

1 Corinthians 7:15
Top of Page
Top of Page