ישעה 52
Hebrew Bible OT and NT

1עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא׃

2התנערי מעפר קומי שבי ירושלם התפתחו מוסרי צוארך שביה בת ציון׃

3כי כה אמר יהוה חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו׃ 4כי כה אמר אדני יהוה מצרים ירד עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו׃ 5ועתה מה לי פה נאם יהוה כי לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם יהוה ותמיד כל היום שמי מנאץ׃ 6לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני׃

7מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך׃

8קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון׃

9פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי נחם יהוה עמו גאל ירושלם׃

10חשף יהוה את זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃

11סורו סורו צאו משם טמא אל תגעו צאו מתוכה הברו נשאי כלי יהוה׃

12כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הלך לפניכם יהוה ומאספכם אלהי ישראל׃

13הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד׃

14כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם׃

15כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 51
Top of Page
Top of Page