ישעה 12
Hebrew Bible OT and NT

1ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃

2הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃

3ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃

4ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃

5זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃

6צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 11
Top of Page
Top of Page