הושע 14
Hebrew Bible OT and NT

1שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך׃

2קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו׃

3אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר בך ירחם יתום׃

4ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו׃

5אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון׃

6ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון׃

7ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון׃

8אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא׃

9מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hosea 13
Top of Page
Top of Page