דברי הימים א 3
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה היו בני דויד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית׃ 2השלשי לאבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בן חגית׃ 3החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו׃ 4ששה נולד לו בחברון וימלך שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם׃ 5ואלה נולדו לו בירושלים שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת שוע בת עמיאל׃ 6ויבחר ואלישמע ואליפלט׃ 7ונגה ונפג ויפיע׃ 8ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה׃ 9כל בני דויד מלבד בני פילגשים ותמר אחותם׃

10ובן שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו׃ 11יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו׃ 12אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו׃ 13אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו׃ 14אמון בנו יאשיהו בנו׃ 15ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום׃ 16ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו׃

17ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו׃ 18ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה׃ 19ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם׃ 20וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש׃ 21ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה׃ 22ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה׃ 23ובן נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה׃ 24ובני אליועיני הודיוהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page