דברי הימים א 14
Hebrew Bible OT and NT

1וישלח חירם מלך צר מלאכים אל דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית׃ 2וידע דויד כי הכינו יהוה למלך על ישראל כי נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל׃

3ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות׃ 4ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה׃ 5ויבחר ואלישוע ואלפלט׃ 6ונגה ונפג ויפיע׃ 7ואלישמע ובעלידע ואליפלט׃

8וישמעו פלשתים כי נמשח דויד למלך על כל ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דויד וישמע דויד ויצא לפניהם׃ 9ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים׃ 10וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על פלשתיים ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך׃ 11ויעלו בבעל פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את אויבי בידי כפרץ מים על כן קראו שם המקום ההוא בעל פרצים׃ 12ויעזבו שם את אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש׃

13ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק׃ 14וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים׃ 15ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי יצא האלהים לפניך להכות את מחנה פלשתים׃ 16ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את מחנה פלשתים מגבעון ועד גזרה׃ 17ויצא שם דויד בכל הארצות ויהוה נתן את פחדו על כל הגוים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 13
Top of Page
Top of Page