Psalmynas 61
Lithuanian
1Dieve, išgirsk mano šauksmą, išklausyk mano maldą!

2Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos.

3Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo.

4Norėčiau gyventi Tavo palapinėje amžinai, pasitikėti Tavo sparnų priedanga.

5Dieve, Tu girdėjai mano įžadus, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo Tavo vardo.

6Prailgink karaliaus gyvenimą, jo metai tegul tęsiasi per kartų kartas.

7Tepasilieka jis per amžius Dievo akivaizdoje, Jo gailestingumas ir tiesa tesaugo jį!

8Giedosiu gyrių Tavo vardui visados, kasdien vykdysiu savo įžadus.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 60
Top of Page
Top of Page