Psalmynas 62
Lithuanian
1Dievo laukia mano siela, iš Jo ateina man išgelbėjimas.

2Tik Jis yra mano uola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė­aš nesvyruosiu.

3Ar ilgai pulsite žmogų? Pražūsite visi kaip palinkusi siena, kaip griūvantis bokštas!

4Jie planuoja nustumti jį nuo aukštumos. Jie gėrisi melu: liežuviais jie laimina, o viduje keikia.

5Tik Dievo lauk, mano siela. Mano viltis yra Jame.

6Tik Jis yra mano uola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė­aš nesvyruosiu.

7Dieve mano išgelbėjimas ir garbė; mano stiprybės uola ir priebėga yra Dievas.

8Pasitikėkite Juo, žmonės, visais laikais! Išliekite Jo akivaizdoje savo širdį. Dievas yra mums apsauga.

9Tik garas yra prastuoliai, melas­kilmingieji. Jeigu juos pasvertume, jie visi drauge lengvesni už nieką.

10Nepasitikėkite priespauda, tuščiai nesivilkite grobiu. Jei didėja turtai, nepririškite prie jų savo širdies.

11Kartą Dievas kalbėjo, du kartus girdėjau tai: galybė priklauso Dievui

12ir Tavo, Viešpatie, yra gailestingumas. Tu atlygini kiekvienam pagal jo darbus.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 61
Top of Page
Top of Page