Psalmynas 41
Lithuanian
1Palaimintas, kuris kreipia dėmesį į vargšą. Nelaimėje išgelbės jį Viešpats.

2Viešpats saugos ir išlaikys jį gyvą; jis bus palaimintas žemėje. Tu neatiduosi jo priešų valiai.

3Viešpats sustiprins jį ligos patale; Tu pagydysi jį nuo visų ligų.

4Sakiau: “Viešpatie, būk man gailestingas! Išgydyk mano sielą, nes Tau nusidėjau!”

5Mano priešai kalba prieš mane pikta: “Kai jis mirs, ir jo vardas išnyks”.

6Jei kas ateina manęs aplankyti, tuščius žodžius kalba, išėjęs laukan apkalba.

7Visi, kurie nekenčia manęs, šnibždasi prieš mane, planuoja man pakenkti:

8“Pikčiausia liga jam prikibo, jis atsigulė ir nebeatsikels”.

9Net ir artimas draugas, kuriuo pasitikėjau, kuris valgė mano duoną, taikosi man įspirti.

10Viešpatie, būk man gailestingas, pakelk mane, kad jiems atlyginčiau!

11Iš to žinosiu, jog esi man palankus, jei mano priešas nedžiūgaus prieš mane.

12O mane Tu palaikai mano nekaltume ir amžiams pastatai savo akivaizdoje.

13Palaimintas tebūna Viešpats, Izraelio Dievas, per amžių amžius! Amen! Amen!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 40
Top of Page
Top of Page