Psalmynas 113
Lithuanian
1Girkite Viešpatį! Viešpaties tarnai, girkite Viešpaties vardą!

2Palaimintas Viešpaties vardas dabar ir per amžius.

3Nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo tebūna giriamas Viešpaties vardas!

4Viešpats yra virš visų tautų, Jo šlovė aukščiau nei dangus.

5Kas yra kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris gyvena aukštybėse?

6Jis pasilenkia žiūrėti į dangų ir žemę.

7Jis kelia iš dulkių beturtį, iš purvo vargšą ištraukia,

8sodina jį greta kunigaikščių, šalia savo tautos kunigaikščių.

9Jis suteikia nevaisingajai namus, padarydamas ją laiminga vaikų motina. Girkite Viešpatį!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 112
Top of Page
Top of Page