Psalm 114
Interlinear Bible
Tremble at the Presence of the Lord
3318 [e]   1
bə·ṣêṯ   1
בְּצֵ֣את   1
When went out   1
Prep‑b | V‑Qal‑Inf   1
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִ֭שְׂרָאֵל
Israel
N‑proper‑ms
4714 [e]
mim·miṣ·rā·yim;
מִמִּצְרָ֑יִם
of Egypt
Prep‑m | N‑proper‑fs
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
N‑msc
3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ,
יַ֝עֲקֹ֗ב
of Jacob
N‑proper‑ms
5971 [e]
mê·‘am
מֵעַ֥ם
from a people
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 3937 [e]
lō·‘êz.
לֹעֵֽז׃
of strange language
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1961 [e]   2
hā·yə·ṯāh   2
הָיְתָ֣ה   2
became   2
V‑Qal‑Perf‑3fs   2
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֣ה
Judah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6944 [e]
lə·qā·ḏə·šōw;
לְקָדְשׁ֑וֹ
His sanctuary
Prep‑l | N‑msc | 3ms
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִ֝שְׂרָאֵ֗ל
[And] Israel
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4475 [e]
mam·šə·lō·w·ṯāw.
מַמְשְׁלוֹתָֽיו׃
His dominion
N‑fpc | 3ms
3220 [e]   3
hay·yām   3
הַיָּ֣ם   3
The sea   3
Art | N‑ms   3
7200 [e]
rā·’āh
רָ֭אָה
saw [it]
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 5127 [e]
way·yā·nōs;
וַיָּנֹ֑ס
and fled
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3383 [e]
hay·yar·dên,
הַ֝יַּרְדֵּ֗ן
Jordan
Art | N‑proper‑fs
5437 [e]
yis·sōḇ
יִסֹּ֥ב
turned
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 268 [e]
lə·’ā·ḥō·wr.
לְאָחֽוֹר׃
back
Prep‑l | N‑ms
2022 [e]   4
he·hā·rîm   4
הֶֽ֭הָרִים   4
The mountains   4
Art | N‑mp   4
7540 [e]
rā·qə·ḏū
רָקְד֣וּ
skipped
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 352 [e]
ḵə·’ê·lîm;
כְאֵילִ֑ים
like rams
Prep‑k | N‑mp
1389 [e]
gə·ḇā·‘ō·wṯ,
גְּ֝בָע֗וֹת
the little hills
N‑fp
1121 [e]
kiḇ·nê-
כִּבְנֵי־
like
Prep‑k | N‑mpc
  
 
.
 
 
 6629 [e]
ṣōn.
צֹֽאן׃
lambs
N‑cs
4100 [e]   5
mah-   5
מַה־   5
What [ails]   5
Interrog   5
 
lə·ḵā
לְּךָ֣
you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַ֭יָּם
sea
Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֣י
that
Conj
  
 
؟
 
 
 5127 [e]
ṯā·nūs;
תָנ֑וּס
you fled
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 3383 [e]
hay·yar·dên,
הַ֝יַּרְדֵּ֗ן
Jordan
Art | N‑proper‑fs
5437 [e]
tis·sōḇ
תִּסֹּ֥ב
[that] you turned
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 
؟
 
 
 268 [e]
lə·’ā·ḥō·wr.
לְאָחֽוֹר׃
back
Prep‑l | N‑ms
  
 

 
 
 2022 [e]   6
he·hā·rîm   6
הֶֽ֭הָרִים   6
mountains   6
Art | N‑mp   6
7540 [e]
tir·qə·ḏū
תִּרְקְד֣וּ
[that] you skipped
V‑Qal‑Imperf‑2mp
  
 

 
 
 352 [e]
ḵə·’ê·lîm;
כְאֵילִ֑ים
like rams
Prep‑k | N‑mp
  
 

 
 
 1389 [e]
gə·ḇā·‘ō·wṯ,
גְּ֝בָע֗וֹת
little hills
N‑fp
1121 [e]
kiḇ·nê-
כִּבְנֵי־
like
Prep‑k | N‑mpc
  
 
؟
 
 
 6629 [e]
ṣōn.
צֹֽאן׃
lambs
N‑cs
6440 [e]   7
mil·lip̄·nê   7
מִלִּפְנֵ֣י   7
at the presence   7
Prep‑m, Prep‑l | N‑cpc   7
  
 

 
 
 113 [e]
’ā·ḏō·wn
אָ֭דוֹן
of the Lord
N‑ms
  
 

 
 
 2342 [e]
ḥū·lî
ח֣וּלִי
Tremble
V‑Qal‑Imp‑fs
  
 

 
 
 776 [e]
’ā·reṣ;
אָ֑רֶץ
earth
N‑fs
6440 [e]
mil·lip̄·nê,
מִ֝לִּפְנֵ֗י
at the presence
Prep‑m, Prep‑l | N‑cpc
433 [e]
’ĕ·lō·w·ah
אֱל֣וֹהַּ
of the God
N‑msc
  
 

 
 
 3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ.
יַעֲקֹֽב׃
of Jacob
N‑proper‑ms
2015 [e]   8
ha·hō·p̄ə·ḵî   8
הַהֹפְכִ֣י   8
who turned   8
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑msc   8
6697 [e]
haṣ·ṣūr
הַצּ֣וּר
the rock
Art | N‑ms
98 [e]
’ă·ḡam-
אֲגַם־
[into] a pool
N‑msc
  
 

 
 
 4325 [e]
mā·yim;
מָ֑יִם
of water
N‑mp
2496 [e]
ḥal·lā·mîš,
חַ֝לָּמִ֗ישׁ
the flint
N‑ms
4599 [e]
lə·ma‘·yə·nōw-
לְמַעְיְנוֹ־
into a fountain
Prep‑l | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 4325 [e]
mā·yim.
מָֽיִם׃
of waters
N‑mp
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 113
Top of Page
Top of Page