Zsoltárok 8
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. (1a) Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsõségedet.

2A csecsemõk és csecsszopók szájával erõsítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyûlölködõt és bosszúállót elnémítsd.

3Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:

4Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

5Hiszen kevéssel tetted õt kisebbé az Istennél, és dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt!

6Úrrá tetted õt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

7Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezõnek vadait is;

8Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], a mi a tenger ösvényein jár.

9[ (Psalms 8:10) Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 7
Top of Page
Top of Page