Zsoltárok 24
Hungarian: Karoli
1Dávid zsoltára. a föld kereksége s annak lakosai.

2Mert õ alapította azt a tengereken, és a folyókon megerõsítette.

3Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén?

4Az ártatlan kezû és tiszta szívû, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

5Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétõl.

6Ilyen az õt keresõk nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela.

7Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsõség királya.

8Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.

9Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsõség királya!

10Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek Ura, õ a dicsõség királya. Szela.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 23
Top of Page
Top of Page