Zsoltárok 144
Hungarian: Karoli
1Dávidé.

2Jóltevõm és megoltalmazóm, mentõváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: õ veti alám népemet.

3Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felõle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?

4Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.

5Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!

6Lövelj villámot és hányd szerte õket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket.

7Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekbõl, az idegen-fiak kezébõl;

8A kiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze.

9Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged;

10Ki segítséget ád a királyoknak, [s] megmenti Dávidot, az õ szolgáját a gonosz szablyától.

11Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezébõl, a kiknek szájok hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze.

12Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nõve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.

13Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak; juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelõinken.

14Ökreink megrakodva legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utczáinkon.

15Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az õ Istene.



Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 143
Top of Page
Top of Page