Zsoltárok 113
Hungarian: Karoli
1Dicsérjétek az Urat.

2Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!

3Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!

4Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken.

5Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

6A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;

7A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból,

8Hogy odaültesse õket a fõemberek közé, az õ népének fõemberei közé;

9A ki beülteti a meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 112
Top of Page
Top of Page