2767. κεράννυμι (kerannumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2767. κεράννυμι (kerannumi) — 3 Occurrences

Revelation 14:10 V-RPM/P-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν
NAS: of God, which is mixed in full strength
KJV: which is poured out without mixture
INT: of God which is mixed undiluted in

Revelation 18:6 V-AIA-3S
GRK: ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ
NAS: which she has mixed, mix
KJV: which she hath filled fill
INT: cup which she mixed mix you to her

Revelation 18:6 V-AMA-2P
GRK: ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν
NAS: she has mixed, mix twice as much
KJV: she hath filled fill to her
INT: which she mixed mix you to her double

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page