γεωργοὺς
Englishman's Concordance
γεωργοὺς (geōrgous) — 5 Occurrences

Matthew 21:34 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς
NAS: his slaves to the vine-growers to receive
KJV: to the husbandmen, that they might receive
INT: to the tenants to receive the

Mark 12:2 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ
NAS: a slave to the vine-growers, in order
KJV: to the husbandmen a servant,
INT: to the tenants at the season

Mark 12:9 N-AMP
GRK: ἀπολέσει τοὺς γεωργούς καὶ δώσει
NAS: and destroy the vine-growers, and will give
KJV: destroy the husbandmen, and
INT: will destroy the tenants and will give

Luke 20:10 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα
NAS: a slave to the vine-growers, so
KJV: to the husbandmen, that
INT: to the tenants a servant that

Luke 20:16 N-AMP
GRK: ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ
NAS: these vine-growers and will give
KJV: these husbandmen, and
INT: will destroy the vine-growers these and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page