ESRA 2
Finnish Bible
1Nämä ovat maakunnan lapset jotka läksivät vankeudesta jotka Nebukadnetsar Babelin kuningas oli vienyt Babeliin, ja tulivat Jerusalemiin ja Juudaan jälleen, kukin kaupunkiinsa, 2Jotka tulivat Serubbabelin, Jesuan, Nehemian, Serajan, Reellajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa; tämä on Israelin kansan miesten luku: 3Paroksen lapset, kaksituhatta, sata ja kaksikahdettakymmentä; 4Sephatian lapset, kolmesataa ja kaksikahdeksattakymmentä; 5Aran lapset, seitsemänsataa ja viisikahdeksattakymmentä; 6Pahatmoabin lapset, Jesuan ja Joabin lasten seassa, kaksituhatta, kahdeksansataa ja kaksitoistakymmentä; 7Elamin lapset, tuhannen kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä; 8Sattun lapset, yhdeksänsataa ja viisiviidettäkymmentä; 9Sakkain lapset, seitsemänsataa ja kuusikymmentä; 10Banin lapset, kuusisataa ja kaksiviidettäkymmentä; 11Bebain lapset, kuusisataa ja kolmekolmattakymmentä; 12Asgadin lapset, tuhannen, kaksisataa ja kaksikolmattakymmentä; 13Adonikamin lapset, kuusisataa ja kuusiseitsemättäkymmentä; 14Bigvain lapset, kaksituhatta ja kuusikuudettakymmentä; 15Adinin lapset, neljäsataa ja neljäkuudettakymmentä; 16Aterin lapset Jehiskiasta, yhdeksänkymmentä ja kahdeksan; 17Betsain lapset, kolmesataa ja kolmekolmattakymmentä; 18Joran lapset, sata ja kaksitoistakymmentä; 19Hasumin lapset, kaksisataa ja kolmekolmattakymmentä; 20Gibbarin lapset, yhdeksänkymmentä ja viisi; 21Betlehemin lapset, sata ja kolmekolmattakymmentä; 22Netophan miehet, kuusikuudettakymmentä; 23Anatotin miehet, sata ja kahdeksankolmattakymmentä; 24Asmavetin lapset, kaksiviidettäkymmentä; 25Kirjatjearimin lapset Kephiran ja Berotin, seitsemänsataa ja kolmeviidettäkymmentä; 26Raman ja Gabaan lapset, kuusisataa ja yksikolmattakymmentä; 27Mikmaan miehet, sata ja kaksikolmattakymmentä; 28Betelin ja Ain miehet, kaksisataa ja kolmekolmattakymmentä; 29Nebon lapset, kaksikuudettakymmentä; 30Magbiksen lapset, sata kuusikuudettakymmentä; 31Toisen Elamin lapset, tuhannen, kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä; 32Harimin lapset, kolmesataa ja kaksikymmentä; 33Lodin, Hadidin ja Onon lapset, seitsemänsataa ja viisikolmattakymmentä; 34Jerihon lapset, kolmesataa ja viisiviidettäkymmentä; 35Senaan lapset, kolmetuhatta, kuusisataa ja kolmekymmentä;

36Papit: Jedajan lapset Jesuan huoneesta, yhdeksänsataa ja kolmekahdeksattakymmentä; 37Immerin lapset, tuhannen ja kaksikuudettakymmentä; 38Pashurin lapset, tuhannen, kaksisataa ja seitsemänviidettäkymmentä; 39Harimin lapset, tuhannen ja seitsemäntoistakymmentä;

40Leviläiset: Jesuan ja Kadmielin lapset, Hodavian lapsista, neljäkahdeksattakymmentä; 41Veisaajat: Asaphin lapset, sata ja kahdeksankolmattakymmentä; 42Ovenvartiain lapset: Salumin lapset, Aterin lapset, Talmonin lapset, Akkubin lapset, Hatitan lapset ja Sobain lapset, kaikkiansa sata ja yhdeksänneljättäkymmentä;

43Netinimit: Zihan lapset, Hasuphan lapset, Tabaotin lapset, 44Keroksen lapset, Siahan lapset, Padonin lapset, 45Lebanan lapset, Hagaban lapset, Akkubin lapset, 46Hagabin lapset, Samlain lapset, Hananin lapset, 47Giddelin lapset, Gaharin lapset, Reajan lapset, 48Resinin lapset, Rekodan lapset, Gassamin lapset, 49Ussan lapset, Pasean lapset, Besain lapset, 50Asnan lapset, Meunimin lapset, Rephusimin lapset, 51Bakbukin lapset, Hakuphan lapset, Harhurin lapset, 52Batslutin lapset, Mehidan lapset, Harsan lapset, 53Barkoksen lapset, Siseran lapset, Taman lapset, 54Netsian lapset, Hatiphan lapset;

55Salomon palveliain lapset: Sotain lapset, Sopheretin lapset, Perudan lapset, 56Jaelan lapset, Darkonin lapset, Giddelin lapset, 57Sephatian lapset, Hattilin lapset, PokeretZebaimin lapset, Amin lapset:

58Kaikki Netinimit ja Salomon palveliain lapset kolmesataa, yhdeksänkymmentä ja kaksi.

59Nämät myös menivät ylös Telmelasta, Telharsasta: Kerub, Addani ja Immer, jotka ei tietäneet isäinsä huonetta sanoa ja siementänsä, olivatko Israelista: 60Delajan lapset, Tobijan lapset, Nekodan lapset, kuusisataa ja kaksikuudettakymmentä;

61Ja pappein lapsista: Habajan lapset, Hakotsin lapset, Barsillain lapset, joka otti itsellensä emännän Barsillain Gileadilaisen tyttäristä, ja kutsuttiin heidän nimellänsä. 62Nämä etsivät sukukuntansa polvilukukirjaa, ja ei sitä löydetty, sentähden he pantiin pois pappeudesta. 63Ja Tirsata sanoi heille, ettei heidän pitänyt syömän kaikkein pyhimmästä, ennenkuin pappi seisois valkeudessa ja täydellisyydessä.

64Koko joukko yhteen oli kaksiviidettäkymmentä tuhatta, kolmesataa ja kuusikymmentä, 65Paitsi heidän palvelioitansa ja piikojansa, joita oli seitsemäntuhatta, kolmesataa ja seitsemänneljättäkymmentä; ja heillä oli veisaajia, miehiä ja vaimoja, kaksisataa; 66Seitsemänsataa ja kuusineljättäkymmentä heidän hevostansa; kaksisataa ja viisiviidettäkymmentä heidän muuliansa; 67Neljäsataa ja viisineljättäkymmentä heidän kameliansa; kuusituhatta, seitsemänsataa ja kaksikymmentä aasia.

68Ja monikahdat isäin päämiehistä, kuin he menivät Herran huoneesen, joka on Jerusalemissa, uhrasivat hyvällä mielellä Jumalan huoneen rakennukseksi paikallensa. 69Ja he antoivat varansa jälkeen rakennuksen tavaraksi yhdenseitsemättäkymmentä tuhatta kultapenninkiä , ja viisituhatta leiviskää hopiaa, ja sata papin hametta.

70Niin papit, Leviläiset, ja muutamat kansasta, veisaajat, ja ovenvartiat ja Netinimit asuivat kaupungeissansa, ja koko Israel myös kaupungeissansa.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page